fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Pracownicze Programy Kapitałowe – zasady funkcjonowania a RODO

27-09-2019 -- Warszawa

Kategoria: , , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Celem szkolenie jest przekazanie wiedzy popartej przykładami z życia w zakresie zawierania umów na prowadzenie i zarządzanie oraz obsługę Pracowniczych Programów Kapitałowych przez pracodawców od lipca 2019r., stycznia 2020, lipca 2020 i stycznia 2021r.

Program szkolenia
1. Definicja Pracowniczych Programów Kapitałowych,
2. Pracownicze Programy Kapitałowe dobrowolne a może jednak obowiązkowe ?
3. Pracownicze plany kapitałowe a RODO – rola podmiotu zatrudniającego, osoby zatrudnionej oraz instytucji finansowej, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, rejestr czynności,
4. Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki w PPK
5. Zawieranie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK,
6. Definicja okresu zatrudnienia wpływająca na obowiązki pracodawcy w zakresie zaproponowania gromadzenia środków w PPK.
7. Wpłaty dokonywane do PPK przez pracownika i pracodawcę,
8. Dopłaty roczne do PPK – czy zawsze możliwe do otrzymania,
9. Koszty zarządzania PPK – stałe czy zmienne ?
10. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK,
11. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych,
12. Portal PPK – sprawdzanie poziomu zgromadzonych środków,
13. Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,
14. Podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK,
15. Wspólne fundusze małżonków,
16. Łączenie i likwidacja funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego, w którym lokowane są środki gromadzone w PPK oraz przejęcie zarządzania takimi funduszami,
17. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wpłata, wypłata transferowa i zwrot,
18. Przepisy karne w odniesieniu do działań pracodawcy,
19. Pytania i odpowiedzi prowadzącego

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
kom. 668 326 022
tel. 22 378 26 81
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

27-09-2019 -- Warszawa

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl