fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Kategoria: , , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)


Celem szkolenie jest przekazanie wiedzy popartej przykładami z życia w zakresie zawierania umów na prowadzenie i zarządzanie oraz obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych przez pracodawców od lipca 2019r.

Program szkolenia
1. Definicja Pracowniczych Planów Kapitałowych,
2. Pracownicze Programy Kapitałowe dobrowolne a może jednak obowiązkowe ?
3. Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki w PPK
4. Zawieranie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK,
5. Definicja okresu zatrudnienia wpływająca na obowiązki pracodawcy w zakresie zaproponowania gromadzenia środków w PPK.
6. Wpłaty dokonywane do PPK przez pracownika i pracodawcę,
7. Dopłaty roczne do PPK – czy zawsze możliwe do otrzymania,
8. Koszty zarządzania PPK – stałe czy zmienne ?
9. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK,
10. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych,
11. Portal PPK – sprawdzanie poziomu zgromadzonych środków,
12. Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,
13. Podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK,
14. Wspólne fundusze małżonków,
15. Łączenie i likwidacja funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego, w którym lokowane są środki gromadzone w PPK oraz przejęcie zarządzania takimi funduszami,
16. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wpłata, wypłata transferowa i zwrot,
17. Przepisy karne w odniesieniu do działań pracodawcy,
18. Pytania i odpowiedzi prowadzącego

 

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
kom. 668 326 022
tel. 22 378 26 81
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl