Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Podatki w drugiej połowie 2018 roku. Ważne planowane zmiany w zakresie wykorzystywania samochodu w działalności. ZUS przedsiębiorcy w 2019.

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

1. Split Payment – podzielona płatność w praktyce
o ugruntowanie podstaw prawnych i ram oraz zasad funkcjonowania mechanizmu Split Payment
o praktyka stosowania Split Payment
o przepisy a rzeczywistość po dwóch miesiącach stosowania mechanizmu Split Payment
o omówienie przypadków naruszenia przepisów i ich konsekwencji
o wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
2. Kasy fiskalne – co już wiemy na pewno a co ciągle czeka na uchwalenie, zagrożenia, koszty, konsekwencje, grupy podatników pod szczególnym nadzorem.
3. Zmiany w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od samochodów elektrycznych.
4. Amortyzacja 2018 w praktyce – zmiany korzystne i przepisy, które zostały zmienione nowelizacją z 04.07.2018 – amortyzacja środków trwałych otrzymanych w spadku i darowiźnie.
5. Nowe zasady ustalania podstawy ZUS dla przedsiębiorców – od 01.01.2019 roku.
6. Zasady stosowania 50% kosztów z praw autorskich, po zmianach w ustawie o PIT z 04.07.2018
7. Nowa konstrukcja podatku od NIERUCHOMOŚCI – doprecyzowanie definicji budynków, podmiotów zobowiązanych, wprowadzenie zwolnień, doprecyzowanie zasad zwolnień i odliczania zapłaconego podatku od zaliczek, dokumentowanie w zeznaniu rocznym – OD 01.01.2019
8. Najważniejsze informacje z ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa – czyli jak przekazać firmę następcom prawnym – uchwalone zmiany od 25 listopada 2018 roku.
9. Planowane zmiany w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z leasingiem samochodu osobowego, wykorzystywaniem samochodu nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem nie wykorzystywanym wyłącznie do działalności.
– ograniczenie kosztów amortyzacji
– ograniczenie kosztów leasingu
– ograniczenie kosztów eksploatacji, napraw, używania i konserwacji
– zmiany zasad zaliczania do kosztów wydatków na samochód osobowy nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy
– ograniczenia w kosztach wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodów osobowych
– niezwykle ważne przepisy przejściowe, w zakresie praw nabytych i możliwości ich kontynuowania w 2019 roku.
10. Samochód w firmie w kontekście podatku PIT i VAT – usystematyzowanie wiedzy, z uwzględnieniem planowanych zmian.
11. Dochowanie należytej staranności jako przesłanka prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, wytyczne, metodyka a stan prawny – orzecznictwo i stanowiska organów skarbowych.
12. Rejestracja w VAT- rzeczywistość, praktyka, zagrożenia, projekty zmian w ustawie o VAT.
13. Usystematyzowanie wiedzy na temat nowych zasad zaliczania do kosztów wydatków związanych z finansowaniem dłużnym, przepisy przejściowe.
14. Projekt rozporządzenia zmieniającego druki PIT 11/8C/4R
15. Omówienie najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych.
16. Panel dyskusyjny – warsztaty podatkowe, pytania, wymiana doświadczeń, konsultacje, dyskusja.

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl