Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Podatki w drugiej połowie 2018 roku

16-10-2018 -- Warszawa

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

1. Split Payment – podzielona płatność w praktyce
◦ ugruntowanie podstaw prawnych i ram oraz zasad funkcjonowania mechanizmu Split Payment
◦ praktyka stosowania Split Payment
◦ przepisy a rzeczywistość po dwóch miesiącach stosowania mechanizmu Split Payment
◦ omówienie przypadków naruszenia przepisów i ich konsekwencji
◦ wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
2. Kasy fiskalne – co już wiemy na pewno a co ciągle czeka na uchwalenie, zagrożenia, koszty, konsekwencje, grupy podatników pod szczególnym nadzorem.
3. Dochowanie należytej staranności jako przesłanka prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, wytyczne, metodyka a stan prawny – orzecznictwo i stanowiska organów skarbowych.
4. Rejestracja w VAT- rzeczywistość, praktyka, zagrożenia, projekty zmian w ustawie o VAT.
5. Usystematyzowanie wiedzy na temat nowych zasad zaliczania do kosztów wydatków związanych z finansowaniem dłużnym, przepisy przejściowe.
6. Zmiany w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od samochodów elektrycznych.
7. Amortyzacja 2018 w praktyce – zmiany korzystne i przepisy, które zostały zmienione nowelizacją z 04.07.2018 – amortyzacja środków trwałych otrzymanych w spadku i darowiźnie.
8. Zasady stosowania 50% kosztów z praw autorskich, po zmianach w ustawie o PIT z 04.07.2018
9. Nowa konstrukcja podatku od budynków – doprecyzowanie definicji budynków, podmiotów zobowiązanych, wprowadzenie zwolnień, doprecyzowanie zasad zwolnień i odliczania zapłaconego podatku od zaliczek, dokumentowanie w zeznaniu rocznym.
10. Najważniejsze informacje z ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa – czyli jak przekazać firmę następcom prawnym – uchwalone zmiany od października 2018 roku.
11. Planowane zmiany w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z leasingiem samochodu osobowego, wykorzystywaniem samochodu nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem nie wykorzystywanym wyłącznie do działalności.
12. Samochód w firmie w kontekście podatku PIT i VAT – usystematyzowanie wiedzy, z uwzględnieniem planowanych zmian.
13. Omówienie najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych.
14. Panel dyskusyjny – warsztaty podatkowe, pytania, wymiana doświadczeń, konsultacje, dyskusja.

 

Opinie uczestników:
„Wyczerpujące, ciekawe, duża wiedza wykładowcy”
„Dobry kontakt z wykładowcą”
„Temat wyczerpany do maksimum, w bardzo interesujący sposób przekazane informacje”

 

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

16-10-2018 -- Warszawa

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl