fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Podatek VAT 2020 – matryca stawek, VDEK, zmiany w JPK

19-08-2020 -- ONLINE

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

1. Zmiany wynikające z Tarczy Antykryzysowej w zakresie podatku VAT
2. Omówienie zmian w zakresie ewidencji VDEK – zmiany od 01.07.2020
– zmiany w ewidencji VAT,
– zmiany w deklaracjach, koniec okresu składania deklaracji VAT 7/VAT 7K
– rozporządzenie w zakresie zawartości nowego JPK – VDEK
– wiele nowych informacji przekazywanych w ramach ewidencji VAT – po stronie sprzedaży – konieczność szczegółowej identyfikacji sprzedawanych towarów i usług, po stronie sprzedaży i zakupów nowy system oznaczania dokumentów w ewidencji VAT
– wiele kodów na jednej fakturze – jak wprowadzać dane do JPK/VDEK
– kiedy wprowadzać dane o transakcjach między podmiotami powiązanymi
– kiedy wprowadzać adnotacje MPP
– co w przypadku rozbieżności między kodami po stronie sprzedaży a kupującego
– nowe zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów
– likwidacja załączników do deklaracji,
– zmiany w sankcjach za błędy w JPK
– nowe terminy na korygowanie danych zawartych w JPK/VDEK
– przewinienia i sankcje – czyli kto i za co odpowiada w przypadku błędów w JPK /VDEK
– terminy korygowania ewidencji JPK i VDEK
– zmiany w uldze na złe długi
– zmiany w ustawie kodeks karny skarbowy
– korygowanie „starych” JPK
– Nowy wzór JPK FA (wersja 3)
3. NOWE ZASADY DOKUMENTOWANIA DOSTAWY W RAMACH WDT– nowe zasady dokumentowania dostaw w ramach WDT – na podstawie rozporządzenia unijnego
– nowa definicja dostawy w ramach transakcji łańcuchowej
– nowe definicje i zasady działania magazynu typu call off stock
– wyjaśnienia na stronie Ministerstwa Finansów
4. Uchwalone zmiany w zakresie wiążącej informacji stawkowej i nowej matrycy stawek VAT – wejście w życie 01.11.2019/01.07.2020
– wiążąca informacja stawkowa WIS – jak przygotować i jak działa, czy chroni podatnika
– ołata za WIS
– możliwe działania ze strony organów skarbowych
– nowa matryca stawek VAT – czyli jak się przygotować do wielu zmienionych stawek, jak czytać nową matryce
– które towary „zyskają a które „stracą”
– konieczność zmian w kasach fiskalnych i programach magazynowych
5. BIAŁA LISTA – Uchwalona zmiana ( Dziennik ustaw 1018/2019) w zakresie rejestru podatników VAT czynnych i obowiązku regulowania zobowiązań poprzez zgłoszony rachunek bankowy – 01.09.2019 – problemy praktyczne i konsekwencje w podatku VAT i podatkach dochodowych. najnowsze objaśnienia podatkowe, problem z rachunkami wirtualnymi i rachunkami własnymi banków.
6. Kolejne uchwalone zmiany w zakresie zasad rejestracji podatników VAT, zasad wykreślania podatników z rejestru, informacji ujawnianych w rejestrze prowadzonym przez KAS, sankcje za regulowanie zobowiązań na inny niż zgłoszony rachunek bankowy (wejście w życie 01.09.2019 i 01.01.2020)
7. Split Payment – zmiany od 01.11.2019, sankcje od 01.01.2020
– Split payment w praktyce po roku obowiązywania
– Uchwalone zmiany w zakresie obowiązkowej procedury split payment zamiast procedury odwrotnego obciążenia oraz w kilku dodatkowych obszarach – wejście w życie 01.11.2019
– nowy wykaz towarów i usług „wrażliwych” – załącznik numer 15
– likwidacja załączników 11,13,14
– likwidacja krajowej procedury odwrotnego obciążenia
– likwidacja informacji VAT 27
– zmiany w zakresie deklaracji kwartalnych
– zmiany w zakresie fakturowania
– jednolita transakcja czy jednolita wartość należności wynikająca z faktury
– obowiązek prowadzenia rachunku firmowego dla niektórych podatników
– sankcje dla sprzedawcy i kupującego za nie stosowanie obowiązkowego split payment
– konsekwencje w ordynacji podatkowej i podatkach dochodowych ( 01.01.2020) – sygnalizacja problemu
– nowe zapisy w obszarze możliwości używania środków zgromadzonych na rachunku VAT
– nowe zapisy w zakresie zbiorczych przelewów
– najnowsze objaśnienia podatkowe Ministra Finansów i konsekwencje praktyczne z nich wynikające
8. FAKTURA DO PARAGONU Z NIP! Zmiany ustawy VAT w zakresie fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej oraz nowe sankcje z tym związane – 01.01.2020
– zmiany w przepisach o fakturowaniu
– dla kogo sankcje
– kogo nie dotyka zmiana
– jak zaewidencjonować sprzedaż na kasie, która nie ma możliwości wprowadzania numeru NIP podatnika
– faktura do paragonu dla osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej
– przepis przejściowy
– rozwiązania praktyczne
– Paragon z numerem NIP do 450 PLN brutto a definicja faktury – ułatwienie czy jednak utrudnienie?
9. Kasy fiskalne 2020– nowe regulacje, UCHWALONA USTAWA Z 15.03.2019, problemy praktyczne, wejście w życie 01.05.2019, rozporządzenia wykonawcze.
– uchwalone zmiany w ustawie o VAT i rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych, warunków technicznych i zwolnień z obowiązku stosowania,
– rodzaje kas fiskalnych na rynku i dopuszczalne terminy ich stosowania
– nowe zasady ewidencjonowania obrotu w 2020 roku – kasy on line i kasy z elektronicznym i papierowym zapisem danych
– czy i od kiedy obowiązek instalowania nowych urządzeń? – schemat wdrożenia
– grupy podatników zobligowane do wymiany kas i konsekwencje w uldze z tytułu ponownej instalacji nowej kasy – od kiedy i na jakich warunkach?
– system e-paragonów – od kiedy i jak będzie działać?
– ulga z tytułu zakupu i wymiany urządzeń fiskalnych, nowe zasady zwrotu ulgi
– nowe sankcje za brak stosowania kas fiskalnych, sankcje za brak przeglądów, nowe obowiązki serwisów kas fiskalnych
– nowe zapisy rozporządzenia w sprawie stosowania kas fiskalnych
– nowe obowiązki użytkowników kas w zakresie informacji o zasadach ich stosowania i matrycy stawek VAT stosowanych w kasach fiskalnych
– przepisy przejściowe
10. Inne uchwalone zmiany w podatku VAT – wejście w życie 01.09.2019/ 01.11.2019/01.01.2020
– nowe sankcje oraz nowe zobowiązania dodatkowe ( 15% i 100%) wejście w życie – 01.09.2019 i 01.01.2019
– zmiany w art.113 – obowiązek rejestracji niektórych podatników w podatku VAT – 01.09.2019
– zmiany (kolejne) w zasadach wykreślania podatników z rejestru VAT
– nowy obowiązek zgłaszania remanentu likwidacyjnego
– nowa uchwalona definicja „pierwszego zasiedlenia” budynku lub budowli
– zmiany w zasadach wystawiania faktur przez rolników ryczałtowych i w prawie do odliczania podatku zryczałtowanego z takich faktur
11. Panel dyskusyjny.

Cena: 430 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

19-08-2020 -- ONLINE

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl