fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Podatek VAT od podstaw

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

PODATEK VAT OD PODSTAW – czynności podlegające opodatkowaniu po zmianach w 2016 i 2017 roku. Prawo do odliczenia podatku vat po zmianach. Fakturowanie, kontrowersje i najnowsze stanowiska organów skarbowych.

 1. Ogólna charakterystyka podatku VAT, podstawowe pojęcia, zasady, sposoby obliczania, ewidencjonowania i deklarowania, zasady wypełniania i sporządzania deklaracji VAT 7 i VAT 7K
 2. Podatek VAT NALEŻNY

Czynności opodatkowane podatkiem VAT:

 • dostawa towarów – warunki jakie muszą być spełnione, aby dostawa towarów była opodatkowana, dokumentacja, rejestry
 • świadczenie usług, w tym UE
 • nieodpłatne przekazanie towarów – kiedy i na jakich warunkach rodzi obowiązek w podatku VAT
 • czynności zrównane ze świadczeniem usług
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – znaczenie dokumentacji
 • import – rodzaje i dokumentacja
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – podatek należny i naliczony
 • transakcje: nabywca – podatnik na gruncie krajowym i w transakcjach międzynarodowych, problematyka miejsca dostawy i miejsca świadczenia usług, zmiany od lipca 2015, informacja podsumowująca VAT 27, informacja podsumowująca VAT UE
 1. Możliwe zwolnienia i wyłączenia z podatku VAT:
 • wykaz towarów i usług, których dostawa bądź świadczenie może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT
 • czynności w ogóle nie podlegające ustawie o VAT
 • warunki stosowania zwolnień i wyłączenia.

  4. PODATEK VAT NALICZONY – Zasady odliczania podatku naliczonego – neutralność podatku VAT jako jego podstawowa cecha:

 • dokumenty dające podstawę odliczenia podatku VAT- warunki formalne uzyskania prawa do odliczenia podatku naliczonego, terminy, dokumentacja
 • terminy w jakich można pomniejszyć podatek VAT należny o naliczony – teoria a praktyka
 • korekta roczna jako podstawowe narzędzie realizacji zasady neutralności
  – reguły dotyczące zwykłych nabyć, środków trwałych i nieruchomości, dokumentacja niezbędna do prawidłowego odliczania podatku VAT naliczonego
 • samochód jako przypadek szczególny – zasady odliczania wydatków związanych z samochodem, dokumentacja, deklaracja VAT- 26, ewidencja przebiegu pojazdu, możliwa weryfikacja, korekta roczna w związku ze zmiana przeznaczenia bądź sprzedażą.
 1. DOKUMENTOWANIE – Problematyka faktur i kas fiskalnych:
 • faktura jako podstawowy dokument w podatku VAT
 • kto może a kto musi wystawić fakturę, jakie elementy musi zawierać, jakie są konsekwencje nieprawidłowo bądź wadliwie wystawionej faktury, terminy wystawiania faktur
 • faktury szczególne – marża, metoda kasowa, odwrotne obciążenie, transakcja trójstronna, rolnik ryczałtowy
 • faktury korygujące – zasady i terminy wystawiania, potwierdzania, prawo do pomniejszania podatku należnego na podstawie faktury korygującej, ujęcie w rejestrach VAT | i w deklaracji
 • noty korygujące jako szczególny rodzaj faktury – kto może wystawiać i jakie są konsekwencje ich wystawienia
 • możliwe sposoby kontroli prawidłowości fakturowania i obiegu faktur
 • przesyłanie i przechowywanie faktur
 • procedury dotyczące faktur elektronicznych: autentyczność pochodzenia i integralność danych, przesyłanie i przechowywanie dokumentów elektronicznych
 • konsekwencje podatkowe wystawiania faktur w formie elektronicznej
 • kasy fiskalne – kto może a kto musi stosować, warunki użytkowania, limity, obowiązki, ulgi, kary, opis towaru, korekty i pomyłki.
 1. Pytania i dyskusja z uczestnikami.

 

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl