Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

PODATEK VAT OD PODSTAW w 2018 roku (2-dniowy), czyli od należnego przez naliczony aż do deklaracji, z uwzględnieniem zmian, procedury SPLIT PAYMENT i projektu w zakresie kas fiskalnych

24-10-2018 -- Warszawa

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)


Szkolenie 2-dniowe:
I część – 24.10.2018

II część – 05.11.2018


1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług.

– Kiedy musimy stać się podatnikami VAT czynnymi? Obowiązki rejestracyjne i terminy, zwolnienia, limity, dokumentacja.
– Konstrukcja podatku od wartości dodanej – czynności opodatkowane i zwolnione, konsekwencje wyboru.
– Neutralność VAT-u podstawą regulacji i rozliczeń.

2. Prawidłowe naliczanie podatku należnego.
– Czynności opodatkowane podatkiem VAT – krajowe i zagraniczne
– Zasady rozpoznawania momentu powstania obowiązku podatkowego
– Jak prawidłowo wyznaczyć miejsce świadczenia usług i dostawy towarów ?
– Dobór i stosowanie właściwych stawek podatkowych, w tym w okresie zmiany stawki, najczęstsze błędy, wyjaśnienie wątpliwości, konsekwencje błędnie zastosowanej stawki.
– Prawidłowe ustalanie podstawy opodatkowania – koszty ubezpieczenia, transportu, opakowania zwrotne i kaucje, usługa kompleksowa.
– Wydatki na promocję – nieodpłatne dostawy/przekazania i nieodpłatne świadczenia – regulacje w zakresie opodatkowania (drukowane materiały reklamowe i informacyjne, prezenty małej wartości oraz próbki, ewidencje, wyłączenia).
– Opodatkowanie usług wykonywanych częściowo i otrzymanych zaliczek.
– Zasady prawidłowego stosowania odwrotnego obciążenia.
– Wymiana handlowa z krajami Unii Europejskiej, eksport i import towarów oraz import usług – obowiązki i dokumentacja.

3. Fakturowanie obrotu według nowych zasad oraz kasa fiskalna w firmie. Prawidłowe korygowanie obrotu. Planowane zmiany.
– Faktura jako podstawowy dokument księgowy – co musi zawierać, kiedy musi być wystawiona, faktura do paragonu, błędy w fakturach.
– Sankcje za błędne i puste faktury.
– Rola faktury w ustalaniu zobowiązania podatkowego.
– Inne dodatkowe informacje na fakturze, dokumenty zastępujące fakturę.
– Kasa fiskalna w firmie – zasady stosowania, obowiązki, sankcje, najnowsze regulacje 2018/2019.

4. Podatek naliczony – czyli jak korzystać z praw podatnika.
– Kiedy powstaje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?
– Warunki formalne uprawniające do dokonania odliczenia.
– Wydatki na użytkowanie samochodów osobowych w firmie a podatek naliczony (nabycie, leasing).
– Rodzaje towarów i usług, których nabycie nie daje prawa do obniżenia podatku należnego.
– Zasady korzystania z „ulgi na złe długi” czyli postępowanie z nieściągalnymi wierzytelnościami od 2013 r. w tym „podatkowe” obowiązki dłużnika i prawa wierzyciela, sankcja VAT.
– Regulacje dotyczące zwrotu podatku – także przyśpieszonego, zmiany od 01.07.2018 roku.
– Deklaracja w podatku od towarów i usług. Zasady prawidłowego deklarowania zobowiązania podatkowego oraz wnioskowania o zwrot podatku.
– Terminy składania i korygowania deklaracji– wymogi związane ze złożeniem korekty deklaracji okoliczności wyłączające prawo do korygowania.

5. Split Payment – jako nowy mechanizm uszczelniania podatku VAT.
– uchwalony od 01.07.2018 r.:
– wprowadzenie zasady odrębnych płatności „netto” oraz podatku VAT na wydzielone konto VAT
– „dedykowany komunikatu przelewu”
– korzyści – wyłączenie stosowania sankcji z art. 112 b i 112 c ustawy o VAT oraz wyłączenie stosowania przepisów o odpowiedzialności solidarnej, wyłączenie stosowania przepisów ordynacji podatkowej w zakresie podwyższonych odsetek
– zagrożenia – przypadki, w których środki zgromadzone na rachunku VAT mogą ulec przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, możliwość wprowadzenia blokowania kont firm podejrzanych o wyłudzenie VAT
– ograniczony dostęp do własnych środków finansowych
– projekt zmian w zakresie częściowo obowiązkowych przepisów w zakresie Split Payment.

6. Podsumowanie – deklaracja VAT w praktyce, JPK – czyli ewidencja VAT raportowana co miesiąc na portal MF
– Zawartość ewidencji VAT
– Zasady prowadzenia ewidencji i jej przesyłania
– Inne pliki w wersji JPK – na żądanie

7. Panel dyskusyjny – pytania uczestników.

 

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

24-10-2018 -- Warszawa

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl