Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

PODATEK VAT, CIT I PIT – ZMIANY W PIGUŁCE (Gdańsk)

Kategoria: , ,

Hotel DAL Gdańsk

PODATEK VAT – zmiany

1. JPK dla mikroprzedsiębiorstw – obowiązek od 01.01.2018 roku –
– jak się przygotować
– jakie dane wprowadzać do systemu
– jak wysłać plik z danymi
– dane obowiązkowe i fakultatywne
– faktura do paragonu

2. Nowe JPK VAT od 01.01.2018 – trzecia wersja – już opublikowana, co się zmieni?

3. Ewidencja VAT – czy wersja elektroniczna jest wystarczająca? Kiedy podatnik musi mieć jeszcze wersję papierową?

4. Kasy fiskalne 2018 – zwolnienia, nowe regulacje (projekt)
– rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas
– projektowane zmiany w ustawie o VAT i projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych,
warunków technicznych i zwolnień z obowiązku stosowania,
– nowe zasady ewidencjonowania obrotu w 2018 roku,
– czy i od kiedy obowiązek instalowania nowych urządzeń?
– system e-paragonów – od kiedy i jak będzie działać?
– ulga z tytułu zakupu i wymiany urządzeń fiskalnych
– faktura do paragonu z NIP-em

5. Skutki w podatku VAT wykreślenia z rejestru podatników VAT czynnych. Zmiany w przepisach 2018.
– jak sprawdzić status
– jak się „przywrócić”
– konsekwencje wykreślenia dla podatnika i dla kontrahenta

6. Split Payment – mechanizm podzielonej płatności – zasady funkcjonowania, korzyści, zagrożenia
o wprowadzenie zasady odrębnych płatności „netto” oraz podatku VAT na wydzielone konto VAT
o „dedykowany komunikatu przelewu”
o korzyści: wyłączenie stosowania sankcji z art. 112 b i 112 c ustawy o VAT, oraz wyłączenie stosowania przepisów o odpowiedzialności solidarnej, wyłączenie stosowania przepisów ordynacji podatkowej w zakresie podwyższonych odsetek,
o zagrożenia: przypadki, w których środki zgromadzone na rachunku VAT mogą ulec przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, możliwość wprowadzenia blokowania kont firm podejrzanych o wyłudzenie VAT.

 

PODATEK PIT I CIT – zmiany

7. Zmiany w zakresie amortyzacji od 12.08.2017 – amortyzacja jednorazowa do 100 000,00 PLN – zmiany w podatkach dochodowych w zakresie nowej amortyzacji – zasady stosowania, warunki, ograniczenia, konsekwencje.

8. Uchwalone zmiany w zakresie amortyzacji od 2018 roku.

9. Praktyka rozliczeń transakcji powyżej 15 000 w koszty podatkowe – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, problemy praktyczne, najnowsze interpretacje.

10. Stawka podatku CIT od 2017 roku.

11. Zmiany w sakli podatkowej, zwolnieniach, ustalaniu zaliczki z najmu i działalności.

12. Podatek od nieruchomości dużej wartości i uchwalone zmiany w zakresie ograniczania kosztów usług niematerialnych w CIT.

13. Rozróżnienie źródeł przychodów w CIT.

14. Sygnalizacja innych zmian z ustawy „o uproszczeniach dla przedsiębiorców”

– szkolenia okresowe BHP
– zwiększenie limitu obrotów dla Małego Podatnika
– jednorazowe rozliczenie straty podatkowej
– zmiana terminu na wybór podatku liniowego lub zryczałtowanego
– dodatkowe informacje w zeznaniach podatkowych
– wynagrodzenie małżonka i innych członków rodziny kosztem podatkowym
– nowy sposób rozliczania transakcji z faktur nie uregulowanych w ciągu 120 dni – korekta podstawy opodatkowana na plus i na minus

15. Najem czy działalność – proponowane zmiany w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem przychodu z najmu, problemy praktyczne w zakresie opodatkowania przychodu z najmu: ryczałt czy zasady ogólne, odstępne a koszty dodatkowe, kasa fiskalna czy faktura, problematyka refakturowania mediów, najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa.

16. Panel dyskusyjny – pytania uczestników.

 

PROWADZĄCA

Anna Kędzierska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 20 letnim stażem (nr wpisu 07998), od 10 lat trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków, współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi w Polsce.
W dotychczasowych zajęciach prowadzonych przez trenera uczestniczyło już ponad 1000 uczestników: samodzielnych księgowych, właścicieli i pracowników biur i kancelarii podatkowych, przedsiębiorców indywidualnych i przedstawicieli jednostek budżetowych.
W prowadzonych przez trenera zajęciach uczestnicy doceniają przede wszystkim wieloletnią praktykę i pragmatyczne, a nie uniwersyteckie podejście do problemów podatkowych i kadrowo-płacowych, dużą wiedzę i znajomość orzecznictwa i interpretacji związanych z omawianymi zagadnieniami.

Cena: 740 zł pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl