fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Podatek u źródła – jak pogodzić ustawy podatkowe z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Polskie podmioty dokonując zakupu od firm z zagranicy niejednokrotnie będą zobowiązane jako płatnik potrącić podatek od wynagrodzenia i odprowadzić go do urzędu skarbowego. Obowiązek ten wynika zarówno z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jak i ustaw o podatku dochodowym. Jest to tak zwany „podatek u źródła” (ang. „witholding tax”). Zastosowanie tych przepisów rodzi jednak szereg praktycznych problemów związanych chociażby z takimi kwestiami jak:

– w stosunku do jakich transakcji powstaje obowiązek pobrania podatku od źródła?

– czy stosować stawkę wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania czy z ustawy podatkowej?

– jakie znaczenie ma certyfikat rezydencji?

– jakie deklaracje i informacje należy składać do urzędu skarbowego?

Od 2017 r. sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że rozszerzono zakres świadczeń, które mogą podlegać obowiązkowi poboru podatku u źródła.

Cel szkolenia

Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają zasady praktycznego stosowania przepisów dotyczących unikania podwójnego opodatkowania w szczególności w zakresie podatku u źródła. Szkolenie pozwoli poznać przede wszystkim regulacje obowiązujące od 2017 r. (zmiana definicji przychodów uzyskiwanych na terytorium RP i zwolnienia z poboru podatku w przypadku zakupu biletów lotniczych).

Program szkolenia

1. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – podstawowe definicje i ich interpretacja.
a. Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku
b. miejsce zamieszkania lub siedziba w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i Konwencji Modelowej OECD; w tym:

i. rezydencja spółek osobowych,
ii. rezydencja podmiotów zbiorowego inwestowania (CIV)

c. znaczenie certyfikatów rezydencji dla opodatkowania u źródła;

2. Podatek u źródła
a. opodatkowanie dywidend
b. opodatkowanie odsetek
c. należności licencyjne
d. obowiązki polskich płatników w zakresie podatku u źródła

i. przychody uzyskiwane na terytorium Polski – definicja obowiązująca od 2017 r.
ii. terminy podatkowe
iii. deklaracje podatkowe: CIT-10Z, CIT-6R, CIT-7, PIT-8AR, informacje IFT
iv. certyfikaty rezydencji
v. zwolnienie dotyczące zakupu biletów lotniczych u zagranicznych przewoźników

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl