Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

PODATEK PIT I CIT – praktyka 2017 i uchwalone zmiany na 2018 rok. Warsztaty podatkowe. Najnowsze stanowiska i interpretacje organów skarbowych. Uporządkowanie starej wiedzy z nowej perspektywy.

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

AMORTYZACJA
1. Zmiany w zakresie amortyzacji od 12.08.2017 – amortyzacja jednorazowa do 100 000,00 PLN – zmiany w podatkach dochodowych w zakresie nowej amortyzacji – zasady stosowania, warunki, ograniczenia, konsekwencje.
2. Uchwalone zmiany w zakresie amortyzacji od 2018 roku.
3. Ograniczenia w amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie. Ograniczenia optymalizacji podatkowej związanej z wytworzeniem wartości niematerialnych i prawnych.

KOSZTY PODATKOWE – PROBLEMY PRAKTYCZNE
4. Praktyka rozliczeń transakcji powyżej 15 000 w koszty podatkowe – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, problemy praktyczne, najnowsze interpretacje. Kolejny projekt zmiany przepisu.
5. Zwyczajne i kontrowersyjne koszty podatkowe
– konieczność indywidualnej analizy wydatków pod kątem zaliczania ich do kosztów podatkowych
– reprezentacja i reklama, wystawność, gastronomia, inne problemy praktyczne
– koszty pracy własnej i członków rodziny
– samochód w kosztach – zasady rozliczania amortyzacji, leasingu, ograniczenia kosztów
– wykup z leasingu i co dalej czyli stanowiska organów podatkowych a działania podatników
– wydatki z gruntu poza zakresem kosztów podatkowych
– zmiana stanowiska organów, poparta orzecznictwem w zakresie zaliczania do kosztów wydatków związanych z działalnością w mieszkaniu lub domu
– ryczałt ewidencjonowany – korzyści i zagrożenia
– koszty podatkowe w okresie zawieszonej działalności
– rozliczanie kosztów remontu i adaptacji „obcego” lokalu poprzez potrącenie
– opłata recyclingowa w kosztach i przychodach podatkowych
– wiele samochodów, nieruchomości, tabletów, telefonów w jednoosobowej działalności
– inne „trudne” przypadki – panel dyskusyjny.

6. Najem czy działalność – uchwalone zmiany w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem przychodu z najmu, problemy praktyczne w zakresie opodatkowania przychodu z najmu: ryczałt czy zasady ogólne, odstępne a koszty dodatkowe, kasa fiskalna czy faktura, problematyka refakturowania mediów.
7. Podatek od powierzchni handlowych – zasady naliczania, deklarowania, odliczenie od zaliczek na PIT/CIT, wątpliwości interpretacyjne.
8. Podatek u źródła w pigułce
– zasady pobierania podatku u źródła
– obowiązki w zakresie deklaracji
– wyłączenia
– zwolnienia
– znaczenie certyfikatu rezydencji
– zmiany regulacji w 2017 roku
9. Najnowsze wyjaśnienia w zakresie stosowania skali podatkowej, ulgi w podatku PIT 2, kosztów z tytułu praw autorskich, zwolnień podatkowych.
10. Uchwalone zmiany w zakresie ograniczania kosztów usług niematerialnych w CIT.
11. Wprowadzenie koncepcji źródeł przychodu w podatku CIT.
12. Sygnalizacja innych projektowanych, choć nie uchwalonych zmian z ustawy „o uproszczeniach” dla przedsiębiorców
– szkolenia okresowe BHP
– zwiększenie limitu obrotów dla Małego Podatnika
– jednorazowe rozliczenie straty podatkowej
– zmiana terminu na wybór podatku liniowego lub zryczałtowanego
– dodatkowe informacje w zeznaniach podatkowych
– wynagrodzenie małżonka i innych członków rodziny kosztem podatkowym
– nowy sposób rozliczania transakcji z faktur nie uregulowanych w ciągu 120 dni – korekta podstawy opodatkowana na plus i na minus

13. Panel dyskusyjny – pytania uczestników.

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl