Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

PODATEK PIT I CIT – praktyka 2017 i planowane zmiany na 2018 rok

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

1. Zmiany w zakresie amortyzacji od 12.08.2017 – amortyzacja jednorazowa do 100 000,00 PLN – zmiany w podatkach dochodowych w zakresie nowej amortyzacji – zasady stosowania, warunki, ograniczenia, konsekwencje.

2. Projektowane zmiany w zakresie amortyzacji od 2018 roku.

3. Podatek u źródła 2017
– pojęcie i podstawowe zasady
– wyjątki
– znaczenie certyfikatu rezydencji
– zmiany w regulacjach dotyczących podatku u źródła – zakup biletów lotniczych.

4. Praktyka rozliczeń transakcji powyżej 15 000 w koszty podatkowe – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, problemy praktyczne.

5. Sygnalizacja innych zmian z ustawy „o uproszczeniach dla przedsiębiorców”

– szkolenia okresowe BHP
– zwiększenie limitu obrotów dla Małego Podatnika
– jednorazowe rozliczenie straty podatkowej
– zmiana terminu na wybór podatku liniowego
– dodatkowe informacje w zeznaniach podatkowych
– wynagrodzenie małżonka i innych członków rodziny kosztem podatkowym
– nowy sposób rozliczania transakcji z faktur nie uregulowanych w ciągu 120 dni – korekta podstawy opodatkowana na plus i na minus

6. Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej – projektowane zmiany

7. Kolejne zmiany w rozliczaniu ulgi na prace badawczo – rozwojowe.

8. Najem czy działalność – proponowane zmiany w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem przychodu z najmu, problemy praktyczne w zakresie opodatkowania przychodu z najmu: ryczałt czy zasady ogólne, odstępne a koszty dodatkowe, kasa fiskalna czy faktura, problematyka refakturowania mediów.

9. Doprecyzowanie przepisów określających moment podatkowego potrącenia kosztów pośrednich – powiązanie momentu ujęcia kosztu uzyskania przychodu na gruncie podatkowym oraz rachunkowym

10. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe.

– wydatki na reprezentację i reklamę
– podróże służbowe, konsekwencje opłacania świadczeń pracownikom w delegacji i oddelegowanym
– moment ujęcia przychodu i kosztu a moment ich korekty
– gastronomia w kosztach
– problematyka kas fiskalnych
– opodatkowanie wypłat dla obywateli Ukrainy.

11. Panel dyskusyjny – pytania uczestników.

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl