fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Płatności w działalności gospodarczej. Problemy prawa cywilnego i podatkowego.

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

1. Zasady regulowania płatności w działalności gospodarczej
• ustawa o płatnościach w transakcjach handlowych
• termin w kodeksie cywilnym
• przedawnienie – jak liczyć , jak przerwać, krótkie kompendium
• różne terminy przedawnienia w różnych przypadkach
• znaczenie wezwania do zapłaty
2. Przedawnienie zobowiązań i przedawnienia należności – konsekwencje w podatkach dochodowych
3. Ulga na złe długi w podatku VAT – zasady stosowania, konsekwencje, sankcje
4. Projekt wprowadzenia ulgi na złe długi w podatkach dochodowych
5. Rachunek firmowy – kiedy obowiązkowy a kiedy można w działalności używać rachunku osobistego i czy warto?
6. System STIR a bezpieczeństwo danych na rachunku bankowym, czyli o czym i kiedy banki muszą informować urzędy skarbowe.
7. Split Payment – mechanizm podzielonej płatności – zasady funkcjonowania, korzyści, zagrożenia
• teoretyczna dobrowolność mechanizmu Split Payment
• obowiązek założenia rachunku VAT dla wszystkich rachunków firmowych
• wprowadzenie zasady odrębnych płatności „netto” oraz podatku VAT na wydzielone konto VAT
• płatność poprzez „dedykowany komunikatu przelewu
– pakiet korzyści:
• wyłączenie stosowania sankcji z art. 112 b i 112 c ustawy o VAT
• wyłączenie stosowania przepisów o odpowiedzialności solidarnej,
• wyłączenie stosowania przepisów ordynacji podatkowej w zakresie podwyższonych odsetek,
• bonus finansowy
• szybki zwrot nadwyżki podatku VAT
– zagrożenia:
• przypadki, w których środki zgromadzone na rachunku VAT mogą ulec przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa,
• możliwość wprowadzenia blokowania kont firm podejrzanych o wyłudzenie VAT
• komplikacje w rozrachunkach
• zamrożone środki finansowe
– jak się przygotować do Split Payment
• zasady przepływu środków na rachunku VAT
• skąd mam środki na rachunku VAT
• jak się ich pozbyć
8. Panel dyskusyjny.

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl