fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Planowanie i prognozowanie w logistyce

Kategoria:

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Zachowanie efektywności finansowej i poziomu obsługi

I. Opis szkolenia

Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji zarządzania zapasami od prognozowania popytu i potrzeb zakupowych poprzez proces produkcji do zarządzania zapasami produktu gotowego. W szkoleniu przedstawione zostaną obowiązuje trendy oraz modele ekonometryczne związane z tą funkcjonalnością przedsiębiorstwa. Analizie podane zostaną modele decyzyjne dla współpracy krótkoterminowej i długoterminowej. Szkolenie ma pokazać „czy najtaniej jest zawsze najlepiej” i czy „mieć nie oznacza czasami tracić” czyli jak szacować zapasy w kontekście ryzyka biznesowego. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą posiadali wiedze jaki wdrożyć najwłaściwszy model biznesowy ze wsparciem ekonometrycznego modelu decyzyjnego i danych kalkulacyjnych. najkorzystniej prowadzić negocjacje oraz zarządzać podwykonawcą (dostawcą) Szkolenie również pokaże jak budować najlepsze mierniki oceny procesu zakupu i poziomu zapasów przy wykorzystaniu controlingu.

II. Program szkolenia

I. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W ORGANIZACJI
1. Model biznesowy organizacji cele , struktura
2. Jak nie tracić pieniędzy – cele organizacji a proces tworzenia i utrzymania zapasów?
3. Struktura i koszty zapasów w przedsiębiorstwie
4. Strategie utrzymania zapasów dla organizacji
5. Purchasing & Supply Management i 8 najważniejszych zasad zarządzania,
6. Procesy zakupowe vs wynik finansowy vs poziom obsługi klienta – kryteria ocen i standardy,

II. PROCES PROGNOZOWANIA ZAPASÓW W ORGANIZACJI
1. Invectory na poszczególnych etapach – algorytm powstawania zapasów
2. Popyt zależny i niezależny
3. Metody prognozowania w oparciu a kalkulacje i szacunki
4. Zapasy ważne i nieważne ABC oraz XYZ
5. Zasady prognozowania krótko i długoterminowego
6. Zapasy na stanie – kiedy i jak powstały,

III. METODY EKONOMETRYCZNE W ZARZĄDZANIU POZIOMEM ZAPASÓW
1. Podejmowanie decyzji o poziomie zapasów jako połączenie arkuszy kalkulacyjnych i intuicji zarządczej
2. Zapasy a oś czasu.
3. Wspólne planowanie działań w organizacji w oparciu o S&OP – potrzeby materiałowe i produkcyjne
4. Proces uzupełniania zapasów – czy to nie jak jak tankowanie samochodu ?
5. Ekonomiczna wielkość dostaw (Economic Order Quantity Model– EOQ)
6. VMI (Vendor Managed Inventory) – zapasy u dostawcy
7. Zasady zbierania danych dla metod ekonometrycznych – diagram Ischikawy, zasada Pareto, histagram , wykresy korelacji itp

IV. MIERNIKI I WSKAŹNIKI W ZARZĄDZANIU ZAPASAMI
1. Standardowe mierniki i wskaźniki zapasów
2. Czy wiemy co chcemy liczyć i jak dane wykorzystamy?
3. Wskaźniki związane z rotacja zapasów jako podstawowe kryterium oceny procesu

III. Metodologia
Szkolenie prowadzone będzie w warsztatowej formie interaktywnej łączącej pracę grupy przy analizie i rozwiązywaniu case study i prezentacji trenera. Ćwiczenia mają na celu praktyczne wykorzystanie dotychczasowej wiedzy uczestników oraz nabytych umiejętności.
Podstawowa rola trenera to moderowanie zajęcć w celu znalezienia ogólnych problemów występujących w organizacji oraz ich rozwiązania przy zastosowanie optymalnych rozwiązań na podstawie nabytej wiedzy oraz analizowanych case study.

 

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Beata Urbanek
tel. 517 500 788
tel. 22 378 26 82
beata.urbanek@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl