fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Optymalizacja innowacja i profesjonalne technologie w magazynie

Kategoria:

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Cel szkolenia:

Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu nowoczesnych technik zarządzania magazynem z naciskiem na identyfikację produktu , komponentów i surowców w procesie przyjęcia, przemieszczania wewnętrznego oraz wydania. Ponadto uczestnicy szkolenia poznają metody służące m.in. do identyfikacji produktu w magazynie, weryfikacji stanów i statusu, zarządzania  stanami magazynowymi i optymalizacji umieszczenia ładunku w magazynie. Zaprezentowane rozwiązania  wspomogą pracowników operacyjnych i ich przełożonych w wypracowaniu metod i potencjalnych wdrożeń podwyższających wydajność operacji magazynowych.

Korzyści dla uczestników:

Umiejętność analizy i oceny procesu magazynowania. Umiejętność wdrożenia i stosowania metod identyfikacji tego co znajduje się w magazynie. Wykorzystania poznanych technik do optymalizacji przepływu materiałów w magazynie, zdolność korygowania działań magazynowych.

Metodyka zajęć:

Szkolenie – warsztat prowadzone jest przy użyciu metod kształcenia aktywnego. Oparte jest na metodach aktywizacji zaangażowania pracowników, poprzez powiązanie ich doświadczenia oraz wiedzy i doświadczenia trenera  (case study, symulacje, zadania indywidualne, dyskusje, prezentacje,  gry itp.) Zagadnienia prezentowane są w formie mini-wykładu wspartego prezentację, dyskusji grupowych w celu rozwiązania problemu.

 

 1. Istota i miejsce magazynu w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw – wprowadzenie
 2. Proces magazynowania od A do Z a innowacyjne technologie magazynowe
  a. Organizacja a warunki i kryteria stosowania rozwiązań innowacyjnych w kontekście potrzeb i możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii
  b. W magazynie liczy się czas i wiedza gdzie co jest – 5W 1H
  c. Analiza potrzeb kluczem do wdrożenia nowoczesnych systemów identyfikacji i przemieszczania w magazynie
  d. Przykłady Innowacyjnych technologii w magazynowaniu
  e. IT w magazynie a organizacja – jak optymalizować efekt i nakład
  f. Rewolucja czy ewolucja we wdrażaniu zmian technologicznych i innowacyjnych
  g. Elektroniczna wymiana dokumentów ( EDI) – człowiek to zawsze możliwość błędu
 3. Nowoczesne technologie identyfikacyjne i komunikacyjne
  a. Dlaczego kody kreskowe i czy tylko kody kreskowe
  b. Historia standardów GS1- od nieczytelnego kodu do biletu w smartfonie
  c. Jak identyfikować jednostkę magazynową i handlową? (potrzeby przemieszczania
  d. wewnętrznego i zewnętrznego i identyfikacji handlowej)
  e. Czy wszyscy potrzebują tę samą informację ? – ale myślmy o tym na początku
  f. Zasady budowania sposobów identyfikacji jednostek – drzewo (algorytm) identyfikacji .
  g. Standardy oraz praktyczne rozwiązania własne w oparciu o kody kreskowe.
  h. Zawsze można więcej – budowa i zastosowanie etykiety logistycznej GS1-128
  i. Kody kreskowe 1D, 2D i 3D w logistyce
  j. A może czas na na RTLS (Real Time Location Systems) czyli lokalizację w czasie
  k. rzeczywistym – innowacyjna technologia radiowa RFID
 4. Procedury pracy magazynu a możliwości ich optymalizacji i wdrażanie innowacyjności
  a. Organizacja funkcjonalna magazynu w zakresie przepływów (ruch, czas i przestrzeń)
  b. Identyfikacja od dostawy poprzez składowanie do wydania
  c. Identyfikacja a wyposażanie techniczne i technologiczne
  d. Identyfikacja automatyczna czy wymuszona – wady i zalety
  e. Systemy i rozwiązania własne czy unifikacja międzynarodowa – wady i zalety
  f. Procedury pracy oparte za stawianiu celów i obiektywnej ocenie
 5. Nowoczesne potrzeby w zakresie identyfikacji w przepływach logistycznych
  a. Integracja systemów zarządzania w zakresie organizacji ale również podmiotów zewnętrznych ( Klient, operator 3 PL , 4PL, VMI – Vendor Managed Inventory )
  b. Etykieta logistyczna GS1 w Internecie – optymalizacja zastosowania wg. SmartSearch
  c. Traceability – śledzenie ruchu i pochodzenia produktów na bazie standardów GS1.
  d. Podstawowe zagadnienia e-logistyki
  e. Prognozowanie, planowanie a modele ekonometryczne
  f. Informatyczne systemy transportu
  g. Voice picking – narzędzia wspomagające kompletację
 6. Systemy informatyczne w magazynowaniu
  a. Moduł logistyczny systemu MRP/ERP czy systemy dedykowany WMS – zalety i wady przyjętych rozwiązań
  b. Funkcjonalność magazynowych systemów informatycznych
  c. Przykładowe systemy stosowane w zarządzaniu logistycznym i zarządzaniu magazynowym
  d. Wdrażanie efektywnych innowacji technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych
 7. Controlling a nowoczesne narzędzia wspomagające
  a. Analizy logistyczne – analiza wydajności gospodarki magazynowej
  b. Wskaźniki operacyjne – jakie i dla kogo?
  c. Wskaźniki techniczne – wydajność techniczna, teoretyczna i optymalna wskaźnik OEE
  d. Ciągły i cykliczny proces weryfikacji stanów łańcuchu dostaw
  e. Inwentaryzacja z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych – wymogi prawne i optymalizacja działań w organizacji
 8. Nowoczesne wsparcie IT i technologiczne oraz współdziałanie z klasycznymi metodologiami optymalizacyjnymi
  a. Funkcjonalność systemów informatycznych a człowiek
  b. Jak usprawnić i zorganizować stanowisko pracy i proces – 5S – (selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina)
  c. Kaizen ciągłe doskonalenie 改 – KAI (zmiana) 善 – ZEN (dobry)
  d. Metody sterowania i polepszenia przepływem materiałów – synchronizowanie przepływu i eliminacja błędów ( Kanban, SMED, Yoke-Poke)
 9. Podsumowanie i analiza przypadków
  a. A jak to jest u nas?
  b. Analiza czynników utrudniających modelowanie wspomagające
  c. Korzyści, zalety i wady stosowania procedur IT
  d. Jak oceniać stanu istniejący i planowanych usprawnienia
  e. Jak wybrać dobre rozwiązanie – zarządzanie projektami wspomagającymi w logistyce

 

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Ewa Sierocińska
tel. 22 378 26 82
ewa.sierocinska@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl