fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Optymalizacja gospodarki paletowej

Kategoria:

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

I. Opis szkolenia
Ilu menedżerów logistyki, finansów, controlingu zna odpowiedź na to pytanie ile kosztuje firmę obrót paletowy? Ilu wie jak to obserwować, kontrolować i optymalizować? Kiedy i dlaczego powstają straty w zakresie gospodarki paletowej?
Rynek proponuje rozwiązania w oparciu o paletę jednorazową oraz palety wymienne: „białą” EPAL lub poole „kolorowe” CHEP, LPR, IPP. Obecnie koszty tych rozwiązań stają się porównywalne co może zmienić kształt rynku. Nie ma obecnie procesu logistycznego w którym nie pojawiała by się paleta transportowa.
Podstawowym problemem w sferze logistyki i finansów jest nieznajomość rzeczywistych kosztów obrotu paletowego które nawet w przypadku własnych palet EPAL obecnie sięgają ok 12-15 zł/cykl (zakup-kapitał, amortyzacja, koszty odzyskania, naprawy ryzyko itd.) i jest to kwota porównywalna z ofertą wynajmu palet zarówno białych jak i kolorowych.
W czasie szkolenie nacisk kładziony jest na zasady organizacji obrotu paletowego oraz minimalizację start. Te dwa elementy dają efekt optymalizacji procesu.

II. Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zarządzających i bezpośrednio uczestniczących w procesach wykorzystujących palety a w szczególności do osób kształtujących polityke paletową w organizacji lub bezpośrednio zarządzającymi wymianą i weryfikacją palet. Szkolenie wskazane jest dla kadry zatrudnionej na każdym poziomie zarządczym i operacyjnym. Od pracownika magazynu weryfikującego palety do szefa logistyki czy kontrolingu. Szkolenie w sposób praktyczny ma poszerzyć wiedzę pracowników odpowiadających za zarządzanie gospodarką paletową i przepływem palet. Celem jest zmniejszenie strat oraz zwiększenie rotacji oczywiście przy zachowaniu wymogów przepływu produktu (produkcja, logistyka, magazyn, dystrybucja) oraz obsługi klienta.

III. Korzyści dla uczestnika
a. Zdobyta wiedza
• ogólna aktualna wiedza w zakresie prawidłowych zasad organizacji procesów dystrybucji produktów na paletach
• poznanie zasad identyfikacji i weryfikacji palet EUR/EPAL
• wiedza na temat alternatywnych w stosunku do EUR/EPAL systemów wymiany palet
• wiedza jak przeprowadzić optymalizacji działań i kosztów w zakresie palet w założeniu win/win dla podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw.
b. Zdobyte umiejętności
• umiejętność wyboru optymalnych rozwiązań decyzyjnych (planowanie przepływów i wybór systemu paletowego),
• weryfikacja zadań, tworzenie i wdrażanie procedur i standardów),
• umiejętność wdrożenia prawidłowej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w
procesie wymiany palet (procedury wewnętrzne, współpraca z operatorami
logistycznymi),
• umiejętność doboru i weryfikacji personelu dla działań w procesie produkcji,
• kreatywne podejście do realizowanych zagadnień

Szkolenie odpowie na pytanie ja zaplanować (zweryfikować) proces obrotu paletowego oraz jak w sposób transparentny i skuteczny kontrolować koszty gospodarki paletowej.

Program
1. Właściwie o wszystkim, czyli jak w łańcuchu dostaw z wykorzystaniem palet zaplanować i kontrolować koszty procesu dystrybucji i produkcji:
o Paleta logistyczna przedmiot czy podmiot w łańcuchu dostaw,
o Gospodarka paletowa jako ważny czynnik poziomu obsługi klienta,
o Organizacja produkcji, priorytety produkcyjne i dystrybucyjne – jak planować potrzeby paletowe – rozwiązanie najprostsze czy najtańsze?
o Współpraca różnych działów w zakresie zwiększenia ilości rotacji palety?
o Rola palety w planowaniu zapasów w oparciu o S&OP (sale & operations plaining),
o Racjonalizacja, optymalizacja i transparentność kosztów obrotu palet,
2. Wybór systemu paletowego a przepływy finansowe w organizacji
o Palety własne czy wynajęte kiedy jakie rozwiązanie stosować,
o Branża, sezonowość, piki sprzedażowe a rozwiązania paletowe
o Koszty stałe czy zmienne a system paletowy
o Paleta własna czy wynajęta – pole paletowe otwarte i zamknięte
o Wdrażanie systemu paletowego ewolucja czy rewolucja rozwiązań – krok czy skok?
3. Filozofia i geneza nowoczesnych systemów zarządzania gospodarką paletową od palety jednorazowej po pole zamknięte:
o Paleta drewniana kolejne etapy rozwoju – funkcjonalność jest najważniejsza,
o Geneza palety w Polsce – PKP, UIC, EPAL – standardy niedoceniana wartość,
o Przegląd pooli paletowych dostępnych na rynku – zalety i wady:
– palety w oparciu o kodeks UIC 435-2 czyli EPAL, UIC , EUR,
– poole kolorowe CHEP, LPR EuroPoolSystem La Palette Rogue , IPP Logipal- palety brązowe
– inne pole rynkowe ORANGE, KNO –branża budowlana itp.
4. Jak prawidłowo policzyć rzeczywiste koszty obrotu paletowego
o Jak analizować zależności organizacyjne i kosztowe przy wprowadzenia określonego rozwiązania dla poolu paletowego,
o Czy system „dokładnie na czas” – JIT (just in time) jest możliwy dla palet?
o Elementy SMED i POKA-YOKE, czas to pieniądz a pomyłka czy zatrzymanie produkcji jest czasochłonne,
o Koncepcja Vested Outsourcing – a może transakcje zamienić na relacje?
5. Straty w organizacji – zysk poprzez redukcję i ograniczanie strat palet wymiennych – „muda” jak zamulenie:
o Zaangażowanie pracowników jako jeden z najważniejszych elementów procesu,
o „Szczelność” procesu jako element redukcji strat kosztowych
o Analiza rentowność i współpracy z poszczególnymi podmiotami w kontekście strat paletowych.
6. Zasady weryfikacji palet w łańcuchu dostaw – umiejętność powiązania teorii i praktyki:
o Co jest najistotniejsze w procesie praktycznej weryfikacji palet,
o Karty paletowe wersja V jako vademecum doświadczeń wielu uczestników łańcucha dostaw – ich interpretacja w praktyce,
o Monitorowanie procesu – dotkniesz a zrozumiesz.
7. Umowy o współpracy i umowy logiczne działania zapobiegające w zakresie straty palet – właściwe zapisy.
8. Ocena wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w obszarach korzyści:
o jakości produktów,
o satysfakcji i poziomu obsługi klienta,
o poziomu i przepływu zapasów.
9. Studium przypadków i analiza rzeczywistych rozwiązań:
o Dyskusja, case study, benchmarking – my a inni?

 

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl