fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

XXI OGÓLNOPOLSKI KONGRES PODATKOWY

Kategoria: , , ,

 

KDK Info Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na

XXI OGÓLNOPOLSKI KONGRES PODATKOWY

26-27-28 stycznia 2021 r.

 

Dla Państwa komfortu i bezpieczeństwa, Kongres odbędzie się ONLINE.

 

Cena promocyjna: 1700 zł netto + 23% VAT

 

Istnieje możliwość zakupu samego nagrania z Kongresu.

 

Głównym celem kongresu jest zaprezentowanie właściwych rozwiązań najbardziej kontrowersyjnych i budzących w praktyce wątpliwości zagadnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Poruszymy tematy związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, problematykę opodatkowania podatkiem VAT wraz z najnowszymi zmianami, omówimy wybrane problemy orzecznictwa w zakresie VAT. 

Dzięki praktycznym przykładom zaprezentowanym w trakcie spotkania będziecie Państwo mogli w sposób kompleksowy zaktualizować swoje wiadomości jak również uzyskać odpowiedzi na wybrane problemy związane z omawianą tematyką.

Spotkanie dedykowane jest do:

  • Głównych księgowych
  • Dyrektorów finansowych
  • Pracowników działów finansowo-księgowych
  • Pracowników biur rachunkowych

Czekamy na Państwa,
Zespół KDK Info Sp. z o.o.

 

 

 

HARMONOGRAM

26 STYCZNIA 2021 R. – DZIEŃ I

Godzina

Temat

Prowadzący

9:30-10:00

Rejestracja uczestników

 

10:00-11:30

Zmiany w podatku VAT 2020/2021 (cz. I) Anna Kędzierska-Adamczyk

11:30-11:50

Przerwa

 

11:50-13:30

Zmiany w podatku VAT 2020/2021 (cz. II) Anna Kędzierska-Adamczyk

13:30-14:15

Przerwa dłuższa

 

14:15-15:20

Podatek PIT – zmiany (cz. I) Samir Kayyali

15:20-15:35

Przerwa

 

15:35-17:00

Podatek PIT – zmiany (cz. II) Samir Kayyali

 

27 STYCZNIA 2021 R. – DZIEŃ II

Godzina

Temat

Prowadzący

9:30-10:00

Rejestracja uczestników

 

10:00-11:30

Zmiany w podatku VAT 2020/2021 (cz. III) Anna Kędzierska-Adamczyk

11:30-11:50

Przerwa 

 

11:50-13:30

Zmiany w podatku VAT 2020/2021 (cz. IV) Anna Kędzierska-Adamczyk

13:30-14:15

Przerwa dłuższa

 

14:15-15:20

Zmiany w podatku VAT 2020/2021 (cz. V) Anna Kędzierska-Adamczyk

15:20-15:35

Przerwa

 

15:35-17:00

Zmiany w podatku VAT 2020/2021 (cz. VI) Anna Kędzierska-Adamczyk

 

28 STYCZNIA 2021 R. – DZIEŃ III

Godzina

Temat

Prowadzący

9:30-10:00

Rejestracja uczestników

 

10:00-11:30

Menager zespołu księgowości – skuteczne zarządzanie pracownikami Krzysztof Kudeń

11:30-11:50

Przerwa 

 

11:50-13:30

Estoński CIT oraz CIT w spółkach osobowych (cz. I) Katarzyna Tomala

13:30-14:15

Przerwa dłuższa

 

14:15-15:20

Estoński CIT oraz CIT w spółkach osobowych (cz. II) Katarzyna Tomala

15:20-15:35

Przerwa 

 

15:35-17:00

Estoński CIT oraz CIT w spółkach osobowych (cz. III) Katarzyna Tomala


 

PROGRAMY

Anna Kędzierska-Adamczyk: Zmiany w podatku VAT 2020/2021
1. VDEK – PROBLEMY PRAKTYCZNE
– Usystematyzowanie pojęć niezbędnych do prawidłowego raportowania w obszarze ewidencji VAT po dwóch miesiącach funkcjonowania -marża, kłopotliwe oznaczenia procedur i GTU, najnowsze wyjaśnienia MF i projekt zmian rozporządzenia w sprawie VDEK.
– Paragon z NIP – co jeszcze ciągle nas zaskakuje, projekt zmian, problemy praktyczne. Generowanie JPK_ FA(3) z kas fiskalnych .
– Nowe zasady dokumentowania dostawy w ramach WDT– usystematyzowanie wiadomości.
– Transakcje łańcuchowe po zmianach – usystematyzowanie wiadomości.
– Magazyn typu call off stock – zasady, dokumentacja, zagrożenia.
– Uchwalone zmiany w zakresie wiążącej informacji stawkowej i nowej matrycy stawek VAT – podsumowanie i usystematyzowanie wiadomości, najnowsze wyjaśnienia, planowane zmiany od 01.01.2021.
2. BIAŁA LISTA I SPLIT PAYMENT W PODATKU VAT – czyli problemy praktyczne teoria a praktyka, planowane zmiany od 01.01.2021.
3. Jeszcze o kasach fiskalnych – Kasy fiskalne 2020– co się zmieni w 2021 roku.
4. SLIM VAT – czyli o kolejnych uproszczeniach w szczegółach, od 01.01.2021.
– Uproszczenia w fakturowaniu
– Uproszczenia w eksporcie
– Uproszczenia w odliczaniu vat naliczonego
– Zmiany w Split Payment
– Zmiany w małych prezentach
– Zmiany w WIS
– Inne drobne ale istotne zmiany.
5. Podatkowe przychody w 2020r – w dobie świadczeń związanych z COVID.
6. Biała lista podatników i jej konsekwencje w podatkach dochodowych od 01.01.2020r, z uwzględnieniem zmian z 01.07.2020.
7. Jeszcze o uldze na złe długi w podatkach dochodowych – uchwalone zmiany w kwietniu, czerwcu i od grudnia 2020. Załacznik PIT/CIT W/Z.
8. Zmiany wynikające ustaw „COVID-19”.
– nowe zasady rozliczania straty, z uwzględnieniem kolejnych zmian z ustaw „COVID-19”
– Kolejne zmiany wynikające z nowych przepisów COVID-19
– Opodatkowanie świadczeń otrzymanych w ramach tarcz antykryzysowych
– Rozliczenia darowizn – przepisy obowiązujące i wynikające z najnowszego projektu
– Zmiany zasad płacenia zaliczek na PIT 4
– Zmiany w rozliczaniu zaliczek z działalności w tym zaliczek uproszczonych
– Zmiany w zakresie ulg i zwolnień z podatku
– Zmiany w podatku od budynków
– Zmiany w zasadach opłacania podatku od nieruchomości
– Inne zmiany w podatkach
9. Umowa o dzieło a ZUS w 2021 roku.
10. Panel dyskusyjny.

Samir Kayyali: Podatek PIT – zmiany
1. Uchwalone ważne zmiany w ustawie o podatku zryczałtowanym.
– Podstawowe zasady rozliczania podatku zryczałtowanego
– Pułapki i błędy
– Zamieszanie w stawkach „ryczałtu”
– Kto nie może stosować „ryczałtu”
– Zmiana definicji wolnego zawodu
– Problemy praktyczne i nowe szanse.
2. Zasady rozliczania spółki nieruchomościowej
3. Likwidacja w praktyce ulgi abolicyjnej
4. Zwiększenie limitu przychodów dla 9% stawki CIT
5. Znaczące zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – zwiększenie limitów, zwiększenie zakresu działalności podmiotów mogących skorzystać z ryczałtu – 15%.
6. Nałożenie na podmioty o przychodach przekraczających 50 000 000 euro obowiązku sporządzania sprawozdań o strategii podatkowej
7. Zmiany w dokumentacjach podatkowych
8. Nabycie przedsiębiorstwa a zakaz odliczenia strat podatkowych
9. Zmiany w amortyzacji

Krzysztof Kudeń: Menager zespołu księgowości – skuteczne zarządzanie pracownikami
1. Skuteczna komunikacja w zespole: najczęściej popełniane błędy i dobre praktyki w tym obszarze.
2. Zasady skutecznej Komunikacji Menedżerskiej przedstawiające zasady współpracy w relacji Szef – Podwładni, a decydujące o skuteczności zarządzania
3. Co dzisiaj motywuje Twoich Podwładnych – opinie skutecznych praktyków biznesu.
4. Lider zespołu. Jakim być Szefem: być Policjantem czy Przyjacielem? A może przyjąć inną strategię zarządzania?
5. Tajemnice skutecznego delegowania – niby takie proste a takie trudne!
6. Kolejne ważne kompetencje miękkie Menedżera zespołu księgowego: asertywność, empatia i zrozumienie.

Katarzyna Tomala: Estoński CIT oraz CIT w spółkach osobowych
1. Uchwalone zmiany w podatkach dochodowych na rok 2021 roku – estoński CIT
– Warunki stosowania „estońskiego” CIT
– Korzyści i zagrożenia
– Które podmioty będą mogły skorzystać z tego rozwiązania
– Jakie warunki będą musiały spełnić
– Jaki będzie minimalny wymagany poziom inwestycji
– 4-ro letni okres obowiązywania możliwości korzystania z „estońskiego” CIT
– Czy szybkie zmiany organizacyjne mają sens
– Ograniczenia dla nowo powstałych podmiotów
– Podatek od przekształcenia
– Konsekwencje podatkowe rezygnacji z CIT estońskiego
2. Zmiany wynikające z nowych zasad opodatkowania spółek komandytowych i jawnych od 01.01.2021 lub od 01.05.2021 roku oraz innych zmian w podatkach dochodowych
– Których spółek dotkną zmiany?
– Możliwość odliczenia zapłaconego przez spółkę podatku od podatku komandytariuszy – warunki zwolnienia
– Możliwość odliczenia zapłaconego przez spółkę podatku od podatku komplementariusza – warunki zwolnienia
– Wyłączenia z powyższych zwolnień
– Zasady rozliczania straty podatkowej

 

PROWADZĄCY         

Anna Kędzierska-Adamczyk – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 20 letnim stażem (nr wpisu 07998), od 10 lat trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków, współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi w Polsce.
W dotychczasowych zajęciach prowadzonych przez trenera uczestniczyło już ponad 1000 uczestników: samodzielnych księgowych, właścicieli i pracowników biur i kancelarii podatkowych, przedsiębiorców indywidualnych i przedstawicieli jednostek budżetowych.
W prowadzonych przez trenera zajęciach uczestnicy doceniają przede wszystkim wieloletnią praktykę i pragmatyczne, a nie uniwersyteckie podejście do problemów podatkowych i kadrowo-płacowych, dużą wiedzę i znajomość orzecznictwa i interpretacji związanych z omawianymi zagadnieniami.

Samir Kayyali – doradca podatkowy, obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Krzysztof Kudeń – niezależny doradca biznesowy oraz ekspert z zakresu zarządzania zespołami, negocjacji i sprzedaży oraz wdrażania koniecznych zmian w organizacjach.
W organizacjach sprzedaży i marketingu zagranicznych i polskich firm przepracował 12 lat. Przeszedł wówczas szczeble zawodowego rozwoju od Przedstawiciela Handlowego do Dyrektora Sprzedaży i Marketingu włącznie. W międzynarodowych koncernach (min.: Gilette Poland, holenderski koncern Kappa) i firmach polskich (np. spółka giełdowa PPWK), odpowiedzialny był za zarządzanie strukturami sprzedażowymi, budowanie i realizację strategii oraz planów sprzedażowych. W tym czasie prowadził szkolenia wewnętrzne oraz coaching menedżerski, rozwijając umiejętności handlowe i menedżerskie swoich zespołów.

Katarzyna Tomalaprawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2003 r. posiada tytułu doradcy podatkowego (nr wpisu 09887).  W latach 2001- 2007 pracownik i wykładowca Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. Obecnie członek zarządu w spółce doradztwa podatkowego Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.
Specjalizacja: podatki dochodowe w szczególności w działalności gospodarczej, audyty podatkowe, związek rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.
Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz księgowych; autorka publikacji z dziedziny prawa podatkowego.

 

OFERTA

Dotyczy udziału jednej osoby w XXI Ogólnopolskim Kongresie Podatkowym i zawiera: uczestnictwo w wykładach, materiały i certyfikat ukończenia.

Cena standardowa: 2290 zł netto + 23% VAT

Cena promocyjna: 1700 zł netto + 23% VAT

Cena: 1700 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl