fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

XX OGÓLNOPOLSKI KONGRES PODATKOWY

Kategoria: , , ,

KDK Info Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na

jubileuszowy

XX OGÓLNOPOLSKI KONGRES PODATKOWY

29-30-31 stycznia 2020 r.

 

Głównym celem kongresu jest zaprezentowanie właściwych rozwiązań najbardziej kontrowersyjnych i budzących w praktyce wątpliwości zagadnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Poruszymy tematy związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, problematykę opodatkowania podatkiem VAT wraz z najnowszymi zmianami, omówimy wybrane problemy orzecznictwa w zakresie VAT. 

Dzięki praktycznym przykładom zaprezentowanym w trakcie spotkania będziecie Państwo mogli w sposób kompleksowy zaktualizować swoje wiadomości jak również uzyskać odpowiedzi na wybrane problemy związane z omawianą tematyką.

Spotkanie dedykowane jest do:

  • Głównych księgowych
  • Dyrektorów finansowych
  • Pracowników działów finansowo-księgowych
  • Pracowników biur rachunkowych

W drugim dniu Kongresu zapraszamy na wydarzenie kulturalne.

Czekamy na Państwa,
Zespół KDK Info Sp. z o.o.

 

Kongres odbędzie się
w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Golden Floor Tower
ul. Chłodna 51, Warszawa – 32. piętro 

Każdy z Gości otrzyma
SPECJALNY UPOMINEK!

 + 2 bilety to Teatru Buffo

 

 

HARMONOGRAM

29 STYCZNIA 2020 R. – DZIEŃ I

Godzina

Temat

Prowadzący

9:30-10:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

 

10:00-11:30

Najważniejsze zmiany w podatku VAT w roku 2020 (cz. I) Samir Kayyali

11:30-11:50

Przerwa kawowa

 

11:50-13:30

Najważniejsze zmiany w podatku VAT w roku 2020 (cz. II) Samir Kayyali

13:30-14:15

Lunch

 

14:15-15:20

Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych (cz. I) Radosław Żuk

15:20-15:35

Przerwa kawowa

 

15:35-17:00

Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych (cz. II) Radosław Żuk

 

30 STYCZNIA 2020 R. – DZIEŃ II (Wieczorem Wydarzenie Kulturalne)

Godzina

Temat

Prowadzący

9:30-10:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

 

10:00-11:30

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 r. (cz. I) Katarzyna Tomala

11:30-11:50

Przerwa kawowa

 

11:50-13:30

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 r. (cz. II) Katarzyna Tomala

13:30-14:15

Lunch

 

14:15-15:20

Duża dawka zmian w podatku VAT – czyli jak zmienił się VAT w 2019 i w 2020 roku, sygnalizacja zagrożeń (cz. I) Anna Kędzierska-Adamczyk

15:20-15:35

Przerwa kawowa

 

15:35-16:30

Duża dawka zmian w podatku VAT – czyli jak zmienił się VAT w 2019 i w 2020 roku, sygnalizacja zagrożeń (cz. II) Anna Kędzierska-Adamczyk

 

Wieczorne Wydarzenie Kulturalne

STUDIO BUFFO
ul. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa


30 stycznia, godz. 19:00 – Musical „Metro”

Grupa młodych wykonawców opowiada o swoich marzeniach, a każda wyśpiewana nuta, każdy wytańczony takt jest tych marzeń spełnieniem. Widzimy więc na scenie pasję i entuzjazm, taniec i śpiew jakiego nie znał polski teatr. Jest tam miłość, szaleństwo i młodość. I to wszystko sprawia, że granica między teatrem a rzeczywistością staje się płynna, akcja spektaklu zdaje się wykraczać daleko poza teatralne foyer, a czas staje się wyłącznie funkcją wyobraźni.

 

31 STYCZNIA 2020 R. – DZIEŃ III

Godzina

Temat

Prowadzący

9:30-10:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

 

10:00-11:30

Duża dawka zmian w podatku VAT – czyli jak zmienił się VAT w 2019 i w 2020 roku, sygnalizacja zagrożeń (cz. III) Anna Kędzierska-Adamczyk

11:30-11:50

Przerwa kawowa

 

11:50-13:30

Duża dawka zmian w podatku VAT – czyli jak zmienił się VAT w 2019 i w 2020 roku, sygnalizacja zagrożeń (cz. IV) Anna Kędzierska-Adamczyk

13:30-14:15

Lunch

 

14:15-15:20

Wybrane zagadnienia z prawa karnego i karnoskarbowego (cz. I) Grzegorz Łabuda

15:20-15:35

Przerwa kawowa

 

15:35-17:00

Wybrane zagadnienia z prawa karnego i karnoskarbowego (cz. II) Grzegorz Łabuda 


 

PROGRAMY

Samir Kayyali: Najważniejsze zmiany w podatku VAT w roku 2020
1. Kasy fiskalne 2019 – nowe regulacje, Uchwalona ustawa z 15.03.2019, problemy praktyczne, wejście w życie 01.05.2019, rozporządzenia wykonawcze.
– uchwalone zmiany w ustawie o VAT i rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych, warunków technicznych i zwolnień z obowiązku stosowania,
– rodzaje kas fiskalnych na rynku i dopuszczalne terminy ich stosowania
– nowe zasady ewidencjonowania obrotu w 2019 roku – kasy on-line i kasy z elektronicznym i papierowym zapisem danych
– czy i od kiedy obowiązek instalowania nowych urządzeń? – schemat wdrożenia
– grupy podatników zobligowane do wymiany kas i konsekwencje w uldze z tytułu ponownej instalacji nowej kasy – od kiedy i na jakich warunkach?
– system e-paragonów – od kiedy i jak będzie działać?
– ulga z tytułu zakupu i wymiany urządzeń fiskalnych, nowe zasady zwrotu ulgi
– nowe sankcje za brak stosowania kas fiskalnych, sankcje za brak przeglądów, nowe obowiązki serwisów kas fiskalnych
– nowe zapisy rozporządzenia w sprawie stosowania kas fiskalnych
– nowe obowiązki użytkowników kas w zakresie informacji o zasadach ich stosowania i matrycy stawek VAT stosowanych w kasach fiskalnych
– przepisy przejściowe
2. Uchwalona zmiana w zakresie obowiązku fakturowania elektronicznego – 18.04.2019
– Nowa ustawa w zakresie fakturowania elektronicznego w przypadku zamówień publicznych – wejście w życie 18.04.2019 (Dz.U 2191/2018) – kogo dotyczy obowiązkowo, tworzenie konta na platformie, wystawianie faktur, przyjmowanie faktur.
3. Uchwalone zmiany w zakresie wiążącej informacji stawkowej i nowej matrycy stawek VAT – sygnalizacja problemu – wejście w życie 01.11.2019/01.04.2020

Radosław Żuk: Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych
1. Zasady opodatkowania transakcji transgranicznych – uporządkowanie wiedzy
2. Należny a naliczony czyli wyjątki od zasady neutralności podatku VAT w polskim systemie VAT
3. Usługi międzynarodowe – zasady opodatkowania, przypadki szczególne, dokumentacja
4. Szczególne zasady opodatkowania usług związanych z nieruchomościami w transakcjach międzynarodowych
5. Nowe zasady potwierdzania dostaw w ramach WDT – dwa typy dokumentów, nowe zasady stosowania stawki 0%, sankcje za brak dokumentacji, terminy
6. Zmiany od 01.01.2020 – magazyn typu call of stock, transakcje łańcuchowe

Katarzyna Tomala: Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 r.
1. „Biała lista” podatników VAT
– zasady funkcjonowania wykazu,
– problemy z identyfikacją rachunków na białej liście,
– praktyczne aspekty weryfikacji płatności,
– wpływ na rozliczenie kosztów podatkowych,
– pośrednicy w płatnościach
2. Podzielona płatność
– wpływ na koszty podatkowe
– praktyczne problemy związane ze split payment,
3. Ulga na złe długi
– konstrukcja korekty na etapie zaliczek na podatek i w zeznaniu rocznym
– przepisy przejściowe
– jak rozliczać nieściągalne należności – ulga na złe długi, czy koszt podatkowy z tytułu nieściągalnych wierzytelności
4. Podatek u źródła – przedłużenie wyłączenia nowych przepisów i kierunek zmian.

Anna Kędzierska-Adamczyk: Duża dawka zmian w podatku VAT – czyli jak zmienił się VAT w 2019 i w 2020 roku, sygnalizacja zagrożeń
1. Uchwalona zmiana (Dziennik ustaw 1018/2019) w zakresie rejestru podatników VAT czynnych i obowiązku regulowania zobowiązań poprzez zgłoszony rachunek bankowy – 01.09.2019
* Kolejne uchwalone zmiany w zakresie zasad rejestracji podatników VAT, informacji ujawnianych w rejestrze prowadzonym przez KAS, sankcje za regulowanie zobowiązań na inny niż zgłoszony rachunek bankowy (wejście w życie 01.09.2019 i 01.01.2020)
* Konsekwencje w podatkach dochodowych i ordynacji podatkowej ( dziennik ustaw 1018/2019) – sygnalizacja problemu – wejście w życie 01.01.2020
– zakres danych wykazany na „białej liście”
– obowiązek zgłaszania rachunku „firmowego”
– dopuszczalność korzystania z rachunku osobistego
– konsekwencje funkcjonowania „białej listy”
– pojęcie transakcji o której mowa w art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców – teoria a praktyka
– zmiana w art. 22 p ustawy o PIT i 15d ustawy o CIT – ustalanie kosztów uzyskania przychodów i obowiązek ich korygowania
– możliwość wyłączenia sankcji za zapłatę na inny niż zgłoszony rachunek – informacja do naczelnika urzędu skarbowego
– zmiany w odpowiedzialności solidarnej podatników – odpowiedzialność solidarna nabywcy ze zbywcą
– możliwość wyłączenia odpowiedzialności solidarnej z ordynacji podatkowej
– zawartość „donosu” do urzędu skarbowego
– wpływ płatności w procedurze split payment na koszty uzyskania przychodów i odpowiedzialność solidarną z ordynacji podatkowej
– przepisy przejściowe
2. Inne uchwalone zmiany w podatku VAT – wejście w życie 01.09.2019/ 01.11.2019/01.01.2019.
– zmiany ustawy VAT w zakresie fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej oraz nowe sankcje z tym związane – 01.01.2020
– zmiany w przepisach o fakturowaniu
– nowe sankcje oraz nowe zobowiązania dodatkowe ( 15% i 100%) wejście w życie – 01.09.2019 i 01.01.2019
– zmiany w art.113 – obowiązek rejestracji niektórych podatników w podatku VAT – 01.09.2019
– zmiany (kolejne) w zasadach wykreślania podatników z rejestru VAT
– nowy obowiązek zgłaszania remanentu likwidacyjnego
– nowa uchwalona definicja „pierwszego zasiedlenia” budynku lub budowli
– zmiany w zasadach wystawiania faktur przez rolników ryczałtowych i w prawie do odliczania podatku zryczałtowanego z takich faktur
3. Sygnalizacja zmian w zakresie ewidencji VDEK – 04/2020 i 07/2020
– zmiany w ewidencji VAT,
– zmiany w deklaracjach,
– projekt rozporządzenia w zakresie zawartości nowego JPK – VDEK
– likwidacja załączników do deklaracji,
– zmiany w sankcjach za błędy w JPK
– zmiany w uldze na złe długi
– zmiany w ustawie kodeks karny skarbowy

Grzegorz Łabuda: Wybrane zagadnienia z prawa karnego i karnoskarbowego
1. Faktury VAT w świetle prawa karnego i karnego skarbowego
2. Pranie brudnych pieniędzy w kontekście przestępczości podatkowej
3. Odpowiedzialność księgowego i doradcy podatkowego za „cudze” przestępstwa podatkowe
4. Aktualne tendencje w pragmatyce prokuratorsko-policyjnej oraz sądowej w sprawach karnych podatkowych z uwzględnieniem zmian na rok 2020 (nowe sankcje)

 

PROWADZĄCY                                  

Samir Kayyali – doradca podatkowy, obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Radosław Żuk – doradca podatkowy. Specjalista w zakresie opodatkowania firm oraz instytucji finansowych. Posiada niezwykle bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego obowiązującego na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej odpowiedzialności członków zarządów, rad nadzorczych, wspólników spółek osobowych, doradzał przy zawieraniu umów przez największe polskie przedsiębiorstwa oraz zagraniczne koncerny. Autor licznych artykułów z zakresu przepisów prawa i podatków. Przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu prawa korporacyjnego, podatku VAT, podatku od nieruchomości, PCC, podatków dochodowych oraz procedury podatkowej – dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych, pracowników technicznych, działów zakupów, sprzedaży, marketingu.

Katarzyna Tomalaprawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2003 r. posiada tytułu doradcy podatkowego (nr wpisu 09887).  W latach 2001- 2007 pracownik i wykładowca Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. Obecnie członek zarządu w spółce doradztwa podatkowego Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.
Specjalizacja: podatki dochodowe w szczególności w działalności gospodarczej, audyty podatkowe, związek rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.
Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz księgowych; autorka publikacji z dziedziny prawa podatkowego.

Anna Kędzierska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 20 letnim stażem (nr wpisu 07998), od 10 lat trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków, współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi w Polsce.
W dotychczasowych zajęciach prowadzonych przez trenera uczestniczyło już ponad 1000 uczestników: samodzielnych księgowych, właścicieli i pracowników biur i kancelarii podatkowych, przedsiębiorców indywidualnych i przedstawicieli jednostek budżetowych.
W prowadzonych przez trenera zajęciach uczestnicy doceniają przede wszystkim wieloletnią praktykę i pragmatyczne, a nie uniwersyteckie podejście do problemów podatkowych i kadrowo-płacowych, dużą wiedzę i znajomość orzecznictwa i interpretacji związanych z omawianymi zagadnieniami.

Grzegorz Łabuda – adwokat prowadzący kancelarię adwokacką we Wrocławiu (od 2008 r., Łabuda Razowski Wojciechowski adw. sp.p.). Specjalizuje się w prawie karnym skarbowym, autor ok. 40 publikacji z zakresu prawa karnego (monografii, artykułów, publikacji popularyzujących prawo). W latach 1998-2008 pracownik aparatu skarbowego, w tym w okresie 1999-2004 sprawujący funkcję oskarżyciela skarbowego (Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu 1999-2003, Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu 2004-2008). W 2002 r. ukończył aplikację prokuratorską w okręgu Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. W 2001 r. ukończył Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego ze specjalizacją prawa karnego skarbowego (UWr). W 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa karnego materialnego na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie rozprawy pt. Narażenie na niebezpieczeństwo jako problem dogmatyczny oraz jego przejawy w konstrukcjach deliktów karnoskarbowych (promotor prof. dr hab. Jacek Giezek).

Cena: 2290 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl