Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

XIX OGÓLNOPOLSKI KONGRES PODATKOWY

21-01-2019 23-01-2019 Warszawa

Kategoria: , , ,

KDK Info Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na

XIX OGÓLNOPOLSKI KONGRES PODATKOWY

21-22-23 stycznia 2019 r.

 

Głównym celem kongresu jest zaprezentowanie właściwych rozwiązań najbardziej kontrowersyjnych i budzących w praktyce wątpliwości zagadnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Poruszymy tematy związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, problematykę opodatkowania podatkiem VAT wraz z najnowszymi zmianami, omówimy wybrane problemy orzecznictwa w zakresie VAT. 

Dzięki praktycznym przykładom zaprezentowanym w trakcie spotkania będziecie Państwo mogli w sposób kompleksowy zaktualizować swoje wiadomości jak również uzyskać odpowiedzi na wybrane problemy związane z omawianą tematyką.

Spotkanie dedykowane jest do:

  • Głównych księgowych
  • Dyrektorów finansowych
  • Pracowników działów finansowo-księgowych
  • Pracowników biur rachunkowych

W drugim dniu Kongresu zapraszamy na wydarzenie kulturalne.

Czekamy na Państwa,
Zespół KDK Info Sp. z o.o.

 

Kongres odbędzie się
w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Golden Floor Tower
ul. Chłodna 51, Warszawa – 32. piętro

 

Kongres 2018

 

Każdy z Gości otrzyma
SPECJALNY UPOMINEK!

 

 

HARMONOGRAM

21 STYCZNIA 2019 R. – DZIEŃ I

Godzina

Temat

Prowadzący

9:30-10:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

 

10:00-11:30

CIT/PIT/VAT, Ordynacja podatkowa 2019 (cz. I) Radosław Żuk

11:30-11:50

Przerwa kawowa

 

11:50-13:30

CIT/PIT/VAT, Ordynacja podatkowa 2019 (cz. II) Radosław Żuk

13:30-14:15

Lunch

 

14:15-15:20

Poszczególne zmiany w 2019 roku – podatek VAT Radosław Żuk

15:20-15:35

Przerwa kawowa

 

15:35-17:00

Wybrane zagadnienia z prawa karnego i karnoskarbowego Grzegorz Łabuda

 

22 STYCZNIA 2019 R. – DZIEŃ II (Wieczorem Wydarzenie Kulturalne)

Godzina

Temat

Prowadzący

9:30-10:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

 

10:00-11:30

Podatki dochodowe w 2019 r. – wybrane problemy (cz. I) Katarzyna Tomala

11:30-11:50

Przerwa kawowa

 

11:50-13:30

Podatki dochodowe w 2019 r. – wybrane problemy (cz. II) Katarzyna Tomala

13:30-14:15

Lunch

 

14:15-15:20

Podatki dochodowe w 2019 r. – wybrane problemy (cz. III) Katarzyna Tomala

15:20-15:35

Przerwa kawowa

 

15:35-16:30

PIT 2019 Anna Kędzierska-Adamczyk

 

Wieczorne Wydarzenie Kulturalne

Teatr Komedia
ul. Słowackiego 19a
01-592 Warszawa


22 stycznia, godz. 19:00 – Komedia o napadzie na bank

Minneapolis. Małe senne miasteczko na prowincji Stanów Zjednoczonych. Słodkie lata ’50.

Bezcenny diament zostaje powierzony na przechowanie do miejscowego banku.

Jednak w mieście, w którym każdy jest oszustem i nawet mewom nie można ufać, czy cokolwiek może się udać?

Ta historia o najbardziej spartaczonym skoku na bank, to szereg zabójczo śmiesznych i karkołomnych scen następujących po sobie z szybkością teatralnego tsunami i zawirowaniami akcji przekraczającymi granice zdrowego rozsądku. Cała masa teatralnych gagów i galeria nieudacznych postaci piętrzą fabularne absurdy i stawiają sceniczną rzeczywistość na głowie – czasami dosłownie!

23 STYCZNIA 2019 R. – DZIEŃ III

Godzina

Temat

Prowadzący

9:30-10:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

 

10:00-11:30

Zmiany w podatku VAT na rok 2019 Grzegorz Tomala

11:30-11:50

Przerwa kawowa

 

11:50-13:30

Kluczowe zagadnienia w podatku VAT 2019 – dalsze zmiany (cz. I) Anna Kędzierska-Adamczyk

13:30-14:15

Lunch

 

14:15-15:20

Samochód w firmie 2019 (cz. I) Anna Kędzierska-Adamczyk

15:20-15:35

Przerwa kawowa

 

15:35-17:00

Samochód w firmie 2019 (cz. II) Anna Kędzierska-Adamczyk

 

 

PROGRAMY

Radosław Żuk: CIT/PIT/VAT, Ordynacja podatkowa 2019

1. Najważniejsze planowane zmiany w Ordynacji podatkowej:
a) ochrona podatnika w relacjach z organem podatkowym,
b) prawa podatnika (zainteresowanego) do uzyskania informacji oraz wsparcie w samodzielnym, prawidłowym i dobrowolnym wykonywaniu obowiązków i praw.
c) przywrócenie terminu złożenia deklaracji podatkowych,
d) przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia w sprawie wyboru metody opodatkowania.
e) korygowanie deklaracji podatkowej przed zakończeniem postępowania podatkowego,
f) porozumienie podatnika z organem podatkowym z udziałem mediatora,
g) nowe formy zaskarżenia przewlekłości postępowania oraz obowiązek wyznaczenia przez organ ostatecznego terminu załatwienia sprawy,
h) rezygnacja z odwołania od decyzji na rzecz skargi do sądu administracyjnego.
i) procedura konsultacyjna tzw. „kontrola na zamówienie” oraz wysokość opłat za konsultacje organu podatkowego.
j) umowa o współdziałanie podatnika z organem podatkowym.
k) ujednolicenie terminów przedawnienia zobowiązania podatkowego.
l) nowelizacja przepisów w przedmiocie klauzuli ogólnej w zakresie unikania opodatkowania
m) rozszerzenie rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika o wątpliwości prawne,
n) krótszy termin przechowywania dokumentacji podatkowej na potrzeby PIT,
o) nowe reguły w zakresie interpretacji indywidualnych (grupowych).

2. Opodatkowanie niezrealizowanych zysków w przypadku przeniesienia składników majątku, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu poza terytorium RP (tzw. exit tax):
a) zgodność polskich przepisów z prawem unijnym,
b) pojęcie „niezrealizowanych zysków”,
c) regulacje przejściowe w zakresie exit tax,
d) exit tax a zasady unikania podwójnego opodatkowania,
e) zdarzenia powodujące powstanie obowiązku zapłaty exit tax,
f) stawki exit tax,
g) termin zapłaty exit tax.

3. Wybrane zmiany w 2019 r. – podatek VAT:
a) zmiany dotyczące stosowania procedury MOSS (sprzedaż usług cyfrowych na rzecz konsumentów z UE),
b) ograniczenie możliwości stosowania zwolnień podmiotowych,
c) nowe zapowiedzi dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

4. Pojęcie „należytej staranności” na gruncie VAT:
a) należyta staranność a wytyczne MF,
b) split payment a zasady należytej staranności,
c) podstawowe reguły związane z dochowaniem należytej staranności,
d) świadomy a nieświadomy udział w tzw. karuzeli podatkowej,
e) konsekwencje na gruncie VAT niedochowania należytej staranności,
f) możliwość kwestionowania odliczenia VAT w przypadku braku rejestracji kontrahenta jako czynnego podatnika VAT.

5. Prawo do odliczenia w 2018 i 2019 r. – przegląd problemów:
a) terminy odliczania VAT,
b) ograniczenia w prawie do odliczenia VAT od zakupu usług noclegowych oraz gastronomicznych,
c) odliczanie VAT od wydatków związanych ze świadczeniami nieodpłatnymi (dla klientów, kontrahentów, pracowników, współpracowników),
d) korekty podatku naliczonego związane ze zmianą przeznaczenia zakupu,
e) korekty podatku naliczonego związane z otrzymaniem faktury korygującej.

6. Wybrane zagadnienia dotyczące rozliczania transakcji międzynarodowych w 2018 i 2019 r.
a) prawidłowe rozpoznawanie obowiązku podatkowego,
b) zasady przeliczania walut obcych na gruncie VAT,
c) dokumenty uprawniające do stawki 0% w przypadku WDT i eksportu towarów,
d) import i eksport usług – zasady ustalania miejsca świadczenia (opodatkowania),
e) zasady wykazywania podatku naliczonego przy WNT i imporcie usług,
f) zasady korygowania podatku należnego i naliczonego przy WNT i imporcie usług.

Grzegorz Łabuda: Wybrane zagadnienia z prawa karnego i karnoskarbowego

1. Faktury VAT w świetle prawa karnego i karnego skarbowego
2. Pranie brudnych pieniędzy w kontekście przestępczości podatkowej
3. Odpowiedzialność księgowego i doradcy podatkowego za „cudze” przestępstwa podatkowe
4. Aktualne tendencje w pragmatyce prokuratorsko-policyjnej oraz sądowej w sprawach karnych podatkowych

Katarzyna Tomala: Podatki dochodowe w 2019 r. – wybrane problemy

1. Podatek od przychodów – nieruchomości wielkopowierzchniowe w 2019 r.
2. Praktyczne konsekwencje rozróżnienia podziału źródeł przychodów na gruncie ustawy CIT
3. Stawka CIT 9%
4. Kopie certyfikatów rezydencji – przypadki stosowania
5. Nowe zasady poboru podatku u źródła
6. Wirtualne waluty – zasady opodatkowania
7. Sprzedaż wierzytelności i obrót pakietami wierzytelności
8. Zmiany wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
9. Ogólna prezentacja zmian w zakresie przepisów o cenach transferowych i dokumentacjach podatkowych.

Anna Kędzierska-Adamczyk: PIT 2019

1. Zmiany zasad przygotowania zeznań rocznych przez urzędy skarbowe
2. Zmiany z ustawy o uproszczeniach – nowe terminy i zasady zgłaszania zmian w wyborze formy opodatkowania, informacje w deklaracjach PIT – rocznych
3. Zmiany w zakresie pit 11 i innych informacji i deklaracji podatkowych
– nowe terminy przekazywania dokumentów
– nowe terminy na zwrot nadpłaty
– nowe możliwości w zakresie preferencyjnego opodatkowania w PIT
4. Amortyzacja 2018 i 2019 r. w praktyce:
– zmiany korzystne i przepisy, które zostały zmienione nowelizacją z dnia 04.07.2018 r. – amortyzacja środków trwałych otrzymanych w spadku i darowiźnie.
5. Zasady stosowania 50% kosztów z praw autorskich po zmianach w ustawie o PIT z dnia 04.07.2018 r.
6. Podatkowe konsekwencje ustawy o zarządzie sukcesyjnym – PIT i VAT
7. Najważniejsze informacje z ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa, czyli jak przekazać firmę następcom prawnym – uchwalone zmiany od 25 listopada 2018 roku.
– reguły sukcesji
– podmioty, które dotyczy regulacja i konsekwencje prawne i podatkowe
– konsekwencje w podatkach dochodowych ( zmiana od 25.11.2108)
– konsekwencje w podatku VAT
– konsekwencje w prawie pracy i innych przepisach

Grzegorz Tomala: Zmiany w podatku VAT na rok 2019

1. Kasy fiskalne online
– termin wejścia w życie przepisów o kasach online
– branże które będą musiały stosować kasy online na konkretny moment
– ulga przy zakupie kasy online
– możliwość stosowania tradycyjnych kas fiskalnych
– możliwość stosowania e-paragonów
2. Zakres zwolnień z ewidencji za pomocą kas fiskalnych w 2019 r.
3. Opodatkowanie bonów, kart podarunkowych itp.
– bony, które będą podlegały opodatkowaniu w momencie wydania
– rozliczanie bonów zakupionych od zagranicznych podatników
– bony emitowane w imieniu innych podatników
– opodatkowanie towarów wydanych za bon
4. Nowa matryca stawek podatkowych
– jak zmienią się stawki podatku VAT
– oparcie załączników do ustawy na nowych klasyfikacjach statystycznych
5. JPK_DEK
– rozszerzenie funkcjonalności JPK
– zastąpienie deklaracji przez JPK
6. Pytania uczestników szkolenia

Anna Kędzierska- Adamczyk:
Kluczowe zagadnienia w podatku VAT 2019 – dalsze zmiany

1. Centralny rejestr faktur i konsekwencje zmian
2. Nowe sankcje za błędy w JPK
3. Ulga na złe długi w podatku VAT po zmianie od 01.01.2019

Samochód w firmie 2019
1. Definicja pojazdu samochodowego – w podatkach dochodowych i w podatku VAT
2. Rodzaje pojazdów samochodowych – samochody i inne pojazdy, klasyfikacja, dokumentacja, konsekwencje podatkowe, sankcje za niewłaściwe klasyfikowanie i odliczenia podatku VAT
3. Środek trwały czy pojazd prywatny przedsiębiorcy używany w działalności gospodarczej – stan obecny i uchwalone zmiany od 01.01.2019
4. Odpisy amortyzacyjne w kosztach podatkowych – amortyzacja zwykła, indywidualna, degresywna, de minimis, bonus 100000 PLN, jednorazowa, zasady, dokumentacja, zagrożenia.
5. Zmiany w ograniczeniach wydatków z tytułu amortyzacji w kosztach po 22.02.2018 roku.
6. Amortyzacja samochodu otrzymanego nieodpłatnie po zmianach w styczniu i lipcu 2018 roku.
7. Leasing jako szczególna forma finansowania zakupu samochodów – rodzaje, konsekwencje, regulacje w prawie odpadkowych.
8. Uchwalone zmiany i ograniczenia w obszarze zaliczania wydatków związanych z leasingiem samochodów osobowych w kosztach podatkowych.
9. Najem długoterminowy jako alternatywa dla leasingu.
10. Wykup z leasingu a konsekwencje podatkowe – najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe.
11. Inne wydatki związane z eksploatacją, naprawą, konserwacją, nabyciem, adaptacją, rozbudową, remontem czy ulepszeniem samochodu w firmie.
12. Uchwalone zmiany od 2019 roku
– ograniczenie kosztów amortyzacji
– ograniczenie kosztów leasingu
– ograniczenie kosztów eksploatacji, napraw, używania i konserwacji
– zmiany zasad zaliczania do kosztów wydatków na samochód osobowy nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy
– ograniczenia w kosztach wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodów osobowych
– ważne przepisy przejściowe, w zakresie praw nabytych i możliwości ich kontynuowania w 2019 roku.
13. Samochód prywatny pracownika a zasady uwzględnienia wydatków z nim związanych w podatkach dochodowych i w podatku VAT.
14. Samochód służbowy do celów prywatnych – zasady ustalania przychodu, zasady opodatkowania, możliwe wyjątki, przegląd najnowszych stanowisk organów podatkowych i orzecznictwa.
15. Delegacje krajowe i ryczałt za jazdy lokalne w pytaniach i odpowiedziach
16. Wynajem samochodów służbowych pracownikom – konsekwencje u pracownika i u pracodawcy.
17. Panel dyskusyjny – pytania, rozwiązywanie problemów praktycznych związanych z wykorzystywaniem samochodów w działalności.
Zmiana zasad płacenia podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanych w
spadku bądź nabytych w skutek podziału majątku (01.01.2019)
– wydłużenie terminu na wydatkowanie pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży na cele mieszkaniowe
– nowe zasady liczenia terminu pięcioletniego w przypadku nieruchomości otrzymanych w spadku
– nieruchomość wspólna małżonków – konsekwencje własnościowe po śmierci jednego z nich

 

PROWADZĄCY                                  

Radosław Żuk – doradca podatkowy. Specjalista w zakresie opodatkowania firm oraz instytucji finansowych. Posiada niezwykle bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego obowiązującego na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej odpowiedzialności członków zarządów, rad nadzorczych, wspólników spółek osobowych, doradzał przy zawieraniu umów przez największe polskie przedsiębiorstwa oraz zagraniczne koncerny. Autor licznych artykułów z zakresu przepisów prawa i podatków. Przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu prawa korporacyjnego, podatku VAT, podatku od nieruchomości, PCC, podatków dochodowych oraz procedury podatkowej – dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych, pracowników technicznych, działów zakupów, sprzedaży, marketingu.

 

Grzegorz Łabuda – adwokat prowadzący kancelarię adwokacką we Wrocławiu (od 2008 r., Łabuda Razowski Wojciechowski adw. sp.p.). Specjalizuje się w prawie karnym skarbowym, autor ok. 40 publikacji z zakresu prawa karnego (monografii, artykułów, publikacji popularyzujących prawo). W latach 1998-2008 pracownik aparatu skarbowego, w tym w okresie 1999-2004 sprawujący funkcję oskarżyciela skarbowego (Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu 1999-2003, Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu 2004-2008). W 2002 r. ukończył aplikację prokuratorską w okręgu Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. W 2001 r. ukończył Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego ze specjalizacją prawa karnego skarbowego (UWr). W 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa karnego materialnego na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie rozprawy pt. Narażenie na niebezpieczeństwo jako problem dogmatyczny oraz jego przejawy w konstrukcjach deliktów karnoskarbowych (promotor prof. dr hab. Jacek Giezek).

 

Katarzyna Tomalaprawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2003 r. posiada tytułu doradcy podatkowego (nr wpisu 09887).  W latach 2001- 2007 pracownik i wykładowca Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. Obecnie członek zarządu w spółce doradztwa podatkowego Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.
Specjalizacja: podatki dochodowe w szczególności w działalności gospodarczej, audyty podatkowe, związek rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.
Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz księgowych; autorka publikacji z dziedziny prawa podatkowego.

 

Anna Kędzierska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 20 letnim stażem (nr wpisu 07998), od 10 lat trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków, współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi w Polsce.
W dotychczasowych zajęciach prowadzonych przez trenera uczestniczyło już ponad 1000 uczestników: samodzielnych księgowych, właścicieli i pracowników biur i kancelarii podatkowych, przedsiębiorców indywidualnych i przedstawicieli jednostek budżetowych.
W prowadzonych przez trenera zajęciach uczestnicy doceniają przede wszystkim wieloletnią praktykę i pragmatyczne, a nie uniwersyteckie podejście do problemów podatkowych i kadrowo-płacowych, dużą wiedzę i znajomość orzecznictwa i interpretacji związanych z omawianymi zagadnieniami.

 

Grzegorz Tomala – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie.
Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się prawem podatkowym, jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT wydanych przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
W zakresie publikacji podatkowych współpracuje również z Internetowym Portalem Finansowo – Księgowym.
Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w lutym 2002r.

Cena: 2490 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

21-01-2019 23-01-2019 Warszawa

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl