Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Ochrona Danych Osobowych w Dziale HR – Reforma RODO

19-11-2018 -- Warszawa
10-12-2018 -- Warszawa

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Cel szkolenia:
Kompleksowe przedstawienie obowiązków pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia pracowników, z uwzględnieniem unijnej nowelizacji RODO, która wchodzi w życie 25 maja 2018 r. Zostaną omówione praktyczne aspekty i najnowsze interpretacje prawne dotyczące spraw pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem pułapek prawnych oraz najczęściej popełnianych błędów pracodawców, kadry kierowniczej i działów kadr.

Korzyści dla uczestników:
– Aktualizacja wiedzy prawnej z zakresu ochrony danych osobowych pracowników i kandydatów – stan obecny i nadchodzące zmiany
– Praktyczne przykłady często popełnianych błędów oraz obszarów podwyższonego ryzyka w procesach HR
– Wskazówki jak przygotować dział kadr do reformy RODO
– Szkolenie poprowadzi trener z wieloletnim doświadczeniem praktycznym – były dyrektor firmy świadczącej usługi outsourcingu kadr oraz rekrutacji

Adresaci szkolenia:
Kadra kierownicza oraz specjaliści HR z różnych obszarów – kadr, płac, rekrutacji i zarządzania personelem

Metody szkoleniowe:
Wykład, przykłady i analizy przypadków, ćwiczenia, dyskusje moderowane

PROGRAM

1. Obowiązki pracodawcy a reforma RODO

– Założenia reformy RODO – co się zmieni?
– Kategorie danych osobowych – dane „zwykłe” i „wrażliwe”, kto może mieć dostęp do danych
– Obowiązki pracodawcy jako administratora danych, współadministrowanie i powierzanie przetwarzania danych osobowych
– Zabezpieczenie zbiorów danych, zgłaszanie przypadków naruszenia ochrony danych i sankcje
– Rozszerzony obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane
– Uzasadniony interes pracodawcy jako podstawa przetwarzania danych – możliwości i ograniczenia
– Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zakres i forma, pułapki „dobrowolności”, czy „stara” zgoda będzie ważna po nowelizacji przepisów?
– Zakres niezbędnych zmian w procedurach wewnętrznych pracodawców w związku z ujednoliceniem przepisów UE

2. Proces rekrutacji

– Jakich informacji pracodawca może żądać na etapie rekrutacji?
– Rozmowa kwalifikacyjna – o co można lub nie można pytać?
– Dozwolony zakres sprawdzania kandydatów – m.in. referencje, Internet, portale społecznościowe, zbieranie informacji o życiu prywatnym
– Niestandardowe formy rekrutacji a ochrona danych osobowych – m.in. poszukiwania bezpośrednie, system rekomendacji pracowniczych
– Testy rekrutacyjne i psychologiczne – możliwości i ograniczenia stosowania, wyniki testów jako dane osobowe
– Jak długo można przechowywać dokumenty rekrutacyjne?

3. Dane osobowe zatrudnionych

– Ile pracodawcy wolno wiedzieć o pracowniku?
– Projekt zmian polskiego prawa pracy w ramach RODO – m.in. zapytanie o karalność, dane biometryczne, monitoring wizyjny, świadczenia z ZFŚS
– Możliwości kontroli za pomocą nowoczesnych technologii a poszanowanie prywatności pracownika – obszary ryzyka
– Monitorowanie aktywności obecnych i byłych pracowników na portalach społecznościowych – czy i w jakim zakresie dopuszczalne?
– Stan zdrowia pracownika a badania medycyny pracy
– Tajemnica wynagrodzenia pracownika – zasady i wyjątki
– Wykorzystanie wizerunku pracownika dla potrzeb pracodawcy – dane osobowe, prawa autorskie, dobra osobiste
– Ochrona danych osobowych w relacjach ze związkami zawodowymi

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

19-11-2018 -- Warszawa
10-12-2018 -- Warszawa

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl