fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Oceny okresowe pracowników

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

WPROWADZENIE DO SZKOLENIA
Regularne ocenianie pracowników jest instrumentem polityki motywacyjnej, jak również umożliwia diagnozę potencjału rozwojowego pracownika. Pozwala to na optymalne wykorzystanie jego zdolności i kwalifikacji oraz planowanie ścieżki rozwoju. Ocenianie okresowe pracowników jest kwestią bardzo ważną w kierowaniu personelem w przedsiębiorstwie, jednak przy niedopasowaniu kryteriów oceny do specyfiki grup pracowników, czy też nieprofesjonalnie przeprowadzonej rozmowie oceniającej powoduje u pracowników poczucie niesprawiedliwości oraz ich demotywuje.

SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE JEŻELI
– jesteś menedżerem dowolnego szczebla zarządzania
– jesteś specjalistą działu HR

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
• będziesz potrafił konstruować narzędzia oceny pracownika
• poznasz zasady konstruowania efektywnego systemu ocen okresowych
• dopasujesz działania rozwojowe do poziomu kompetencji
• opanujesz zasady przygotowania i prowadzenia rozmów oceniających

NARZĘDZIA I OPRACOWNIA UDOSTĘPNIANE UCZESTNIKOM
• instrukcja opisująca funkcję systemu ocen okresowych
• formularz do tworzenia arkuszy ocen okresowych
• instrukcje przygotowania się do rozmowy oceniającej dla oceniającego
• instrukcje przygotowania się do rozmowy oceniającej dla osoby ocenianej

PROGRAM SZKOLENIOWY
I. Ocena pracy pracownika.
Uczestnicy dowiedzą się, jaka jest rola oceny bieżącej oraz oceny okresowej pracownika, oraz do czego wykorzystać można wyniki oceny okresowej.
– omówienie roli oceny bieżącej oraz oceny okresowej
– omówienie znaczenia oceny pracy dla pracownika jak i organizacji
– prezentacja metod oceny pracowników
– prezentacja możliwości wykorzystania wyników ocen okresowych w celu rozwoju pracownika i organizacji

II. Charakterystyka systemu ocen okresowych pracownika.
Uczestnicy dowiedzą się, jakie są zasady prawidłowo funkcjonującego systemu ocen okresowych, oraz jakich błędów należy unikać, aby system ocen spełniał swoją rolę.
– omówienie zasad niezbędnych dla prawidłowo funkcjonującego systemu ocen pracowniczych w organizacji
– omówienie kluczowych czynników sukcesu związanych z funkcjonowaniem systemu ocen
– prezentacja korzyści związanych z prawidłowo funkcjonującym systemem ocen okresowych

III. Etapy tworzenia ocen okresowych.
Uczestnicy poznają etapy tworzenia systemu ocen okresowych, warunkujące jego prawidłowe funkcjonowanie, oraz zapoznają się najczęściej występującymi barierami podczas wdrażania systemu ocen
– znaczenie komunikacji wewnętrznej podczas wdrażania systemu oceny okresowej
– omówienie elementów, jakie powinien zawierać opis stanowiska pracy
– prezentacja zasad konstruowania profilu kompetencyjnego pracownika
– omówienie zasad konstruowania kryteriów oceny i wskaźników behawioralnych
– omówienie zasad konstruowania arkuszy oceny
– prezentacja programu szkoleń dla osób oceniających oraz ocenianych
– bariery związane z wdrażaniem systemu ocen okresowych oraz sposoby przeciwdziałania im

IV. Rozmowa oceniająca.
Uczestnicy zapoznają się z zasadami przygotowania się oraz prowadzenia rozmowy oceniającej, oraz poznają główne pułapki psychologiczne jakie związane są z procesem oceny
– omówienie sposobów przygotowania się do rozmowy oceniającej przez osobę ocenianą oraz przez oceniającego
– prezentacja etapów prowadzenia rozmowy oceniającej
– omówienie najczęściej występujących trudnych sytuacji podczas rozmowy
– definicja „pułapek psychologicznych” w ocenianiu
– omówienie błędów popełnianych podczas prowadzenia rozmów oceniających

METODY SZKOLENIOWE
• miniwykłady
• Ćwiczenia
• Case study
• Analiza arkuszy
• Praca z instrukcją

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl