fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Ocena efektywności szkoleń – metody, narzędzia oraz analiza najczęstszych błędów.

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Korzyści dla uczestników:

  • Poznanie i nabycie kompletnej wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia samodzielnego prognozowania, monitorowania i badania efektywności szkoleń,
  • Poznanie kluczowych metod i narzędzi wykorzystywanych do pomiaru efektywności szkoleń,
  • Ćwiczenie właściwego stosowania w praktyce oraz analiza najczęstszych błędów,
  • Warsztat prowadzony jest przez eksperta w dziedzinie tworzenia i wdrażania systemów polityki szkoleniowej.

Szkolenie skierowane do:

  • Pracowników działów HR w firmach,
  • Osób odpowiedzialnych za realizację pomiaru efektywności dla projektów szkoleniowych,
  • Osób odpowiedzialnych za realizację polityki szkoleniowej w organizacji.

Metody pracy:

Ćwiczenia warsztatowe, dyskusja moderowana, Case Study, praca w grupach i indywidualna, praca z materiałami źródłowymi, burza mózgów na planszach.

Program – dzień I

 1. Wprowadzenie do zagadnień oceny szkoleń:
  • Proces szkoleniowy – specyfika uczenia się ludzi dorosłych – drabina kompetencji, Cykl Kolba, źródła motywacji do rozwoju
  • Mierniki i wskaźniki – czym się różnią
  • Mity i fakty na temat stylów uczenia się i ich wpływu na efektywność procesu rozwojowego
 2. Projektowanie celów szkoleniowych:
  • Źródła oceny luk kompetencyjnych
  • GAP rozwojowy- skąd startujemy i dokąd zmierzamy w rozwoju
 3. Wybór i planowanie wskaźników do oceny projektów rozwojowych:
  • Wskaźniki z poziomu organizacji, działu, zespołu i poszczególnych pracowników
  • Składniki kompetencji- wiedza, umiejętności, postawa – metody oceny każdego z obszarów
  • Model Kirkpatrica

Program – dzień II

 1. Projektowanie narzędzi oceny efektywności szkoleń:
  • KPI rozwojowe
  • Ankiety oceny wrażeń i oceny szkolenia
  • Testy wiedzy na rożnych etapach procesu rozwojowego
  • Ocena kompetencji
 2. ROI – zwrot nakładu z inwestycji:
  • Szacowanie inwestycji finansowej w działania rozwojowe
  • Ekstrachowanie zysku lub straty finansowej w procesach szkoleniowych
  • Metody obliczania ROI
 3. Wzmacniania efektów procesów szkoleniowych:
  • Planowanie procesów rozwojowych z nastawieniem na ich efektywność
  • Angażowanie osób spoza bezpośredniej grupy szkoleniowej
  • Narzędzia wsparcia indywidualnych efektów w procesach rozwojowych

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl