fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Myślenie analityczne – techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

Kategoria:

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

CELE SZKOLENIA: 

  • przekazanie wiedzy dotyczącej możliwości rozwijania kompetencji myślenia analitycznego i twórczego w kontekście rozwiązywania problemów w miejscu pracy
  • przekazanie narzędzi do samodzielnego rozwijania myślenia analitycznego i rozwoju kreatywności
  • wskazanie na konkretne obszary funkcjonowania zawodowego gdzie przekazane narzędzia mogą być wykorzystane/ opracowanie przykładowych form takiego zastosowania

 STOSOWANE METODY PRACY:

  • prezentacja narzędzi myślenia analitycznego i kreatywnego ze wskazaniem na ich praktyczne zastosowania
  • ćwiczenia praktyczne (grupowe i indywidualne) nawiązujące do realiów funkcjonowania zawodowego Uczestników
  • „Case Studies” mini studia przypadków
  • „Rozciągacze umysłu” – zagadki na myślenie lateralne

 

 

PROGRAM  SZKOLENIA

MODUŁ I

-Umiejętności interpersonalne a praca twórcza/ Specyfika funkcjonowania obu półkul mózgowych/  Myślenie analityczne/ Składowe kreatywności/ Synergia/ Kreatywność a innowacyjność
-Autodiagnoza – Kwestionariusz Twórczego Myślenia

MODUŁ II

Charakter zadań i sytuacji problemowych wymagających myślenia analitycznego                             
– Typologia problemów 
– Indywidualne postrzeganie problemu 

MODUŁ III

Od problemu do rozwiązania – główne operacje i fazy procesu analizy informacji. Fazy procesu rozwiązywania problemów.  Możliwe błędy i pułapki w trakcie procesu

– Najczęstsze pułapki i przyczyny błędów w myśleniu. Pułapki i błędy myślenia dedukcyjnego
– błąd atmosfery 
– faworyzowania konkluzji negatywnej 
– faworyzowania konkluzji szczegółowej 
– błąd konwersji 
– błąd trybu modus ponens i modus tollens 

MODUŁ IV

 Najczęstsze pułapki i przyczyny błędów w myśleniu. Pułapki i błędy myślenia dedukcyjnego pułapki i błędy myślenia indukcyjnego
– Heurystyka reprezentatywności 
– Heurystyka dostępności 
– Heurystyka zakotwiczenia 
– Wgląd wsteczny 
– Heurystyka symulacji 
– Fałszywe założenia 
– Pomijanie dostępnych informacji (niewłaściwa selekcja) 

MODUŁ V

Podstawowe techniki kreatywnej analizy i rozwiązywania problemów
– Burza mózgów/ odwrócona burza mózgów wraz z analizą matrycową
-Strategia Walta Disneya
-Metoda ZWI

 

MODUŁ VI

Techniki kreatywnego myślenia/ Twórczego rozwiązywania problemów
-Technika Abstrahowania
-Technika Dokonywania Skojarzeń
-Technika Twórczych Analogii
-Metafory
-Podejście analityczne i intuicyjne/ nowy punkt widzenia/ nowa rola

 

MODUŁ VII

Techniki Twórczej Pracy w Zespole
-SCAMPER
-Sześć Kapeluszy E. de Bono
-Diagram Ishikawy (szkieletu rybnego)
-Metaplan
-Mind Mapping/ Metoda Drzewka Bożonaredzoniowego
-Kruszenie

 

MODUŁ  VIII

Warunki najbardziej efektywnego działania technik kreatywnych
-Stan umysłu/ relaksacja/ synergia grupowa/ otoczenie/ inspiracja
-Narzędzia wspierające budowę twórczego zespołu – jak zwiększać synergię (inspiracja/ motywacja/ szeroka perspektywa/ recognition)

 

MODUŁ VI

-Techniki oceny pomysłów – Analiza Macierzowa
– Nawyki i postawy życiowe vs. Kreatywność
-Analiza Transakcyjna a Kreatywność

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl