fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Mistrzowska rozmowa oceniająca

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Cel szkolenia:

Rozmowa przełożonego z pracownikiem to najbardziej istotny element całego sytemu ocen okresowych. Złe przygotowanie przełożonego może zepsuć efekt doskonale opracowanej procedury i kwestionariusza. Jednak dla dobrze przygotowanego i rozumiejącego swoją rolę przełożonego nawet niedoskonały system ocen nie będzie przeszkodą w przeprowadzeniu rzetelnej i motywującej oceny pracowników. Celem warsztatu jest profesjonalne przygotowanie menedżerów do przeprowadzenia okresowych rozmów oceniających oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w tym procesie.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę z zakresu komunikowania pozytywnych i negatywnych aspektów oceny, formułowania celów rozwojowych oraz możliwych rozwiązań w przypadku niezadowalającego wyniku oceny podwładnego. Szkolenie poprowadzi konsultant i menedżer z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, którego wiedza i sposób jej przekazu są bardzo wysoko oceniane przez naszych klientów. Istnieje również możliwość zamówienia szkolenia w formule zamkniętej z uwzględnieniem specyfiki systemu ocen danej firmy.

Adresaci szkolenia:

Kadra kierownicza wszystkich szczebli

Metody szkoleniowe:

Wykład, przykłady i analizy przypadków, ćwiczenia, dyskusje moderowane

Program

 1. Przygotowanie menedżera do oceny okresowej
  • Strategia firmy a cele oceny okresowej
  • Zasady oceny pracownika – co i jak oceniamy?
  • Jak zbierać potrzebne informacje i argumenty?
  • Ocena pracownika w świetle przepisów prawa pracy
  • Uprawnienia kadry kierowniczej a obowiązek przestrzegania przepisów prawa w zakresie:
   •  zakazu dyskryminacji
   •  zarzutu mobbingu
   •  naruszenia dóbr osobistych pracownika
   •  ochrony danych osobowych
 2. Przebieg rozmowy oceniającej
  • Praktyczny scenariusz rozmowy oceniającej
  • Dostosowanie sposobu prowadzenia rozmowy w zależności od doświadczenia i nastawienia pracownika
  • Rola samooceny pracownika
  • Określanie celów rozwojowych
  • Psychologiczne pułapki oceniania i typowe błędy
 3. Narzędzia i techniki komunikacyjne
  • Asertywna komunikacja w praktyce
  • Dostosowanie stylu przekazu i argumentacji do konkretnych odbiorców
  • Techniki aktywnego słuchania
  • Analiza płaszczyzn wypowiedzi i kontekstu
  • Modele udzielanie informacji zwrotnej
  • Sztuka chwalenia i  konstruktywnej krytyki
  • Jak zakończyć i podsumować rozmowę oceniającą?
 4. Trudne sytuacje w procesie oceny
  • Sposoby angażowania biernego pracownika w ocenę
  • Radzenie sobie z oporem i negatywnym nastawieniem pracownika do oceny
  • Kontrola przebiegu rozmowy w przypadku w rozbieżności samooceny pracownika i oceny przełożonego
  • Sprowadzanie na ziemię, czyli radzenie sobie w subiektywizmem lub brakiem zrozumienia oceny przez pracownika
  • Niespełnione oczekiwania pracownika w zakresie podwyżki, awansu, rozwoju itp.
  • Niesatysfakcjonująca ocena okresowa – możliwe rozwiązania, zasady tworzenia planu naprawczego

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl