Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

MISTRZOWSKA ROBOTA – Kompetencje skutecznego Menedżera niższego szczebla zarządzania działów produkcyjnych

19-04-2018 20-04-2018 Warszawa
17-05-2018 18-05-2018 Warszawa
14-06-2018 15-06-2018 Warszawa

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Program: „MISTRZOWSKA ROBOTA”
 
Rozwój wybranych kompetencji dedykowany dla Mistrzów i Brygadzistów, czyli menedżerów niższego szczebla zarządzania w firmach produkcyjnych.                                                                          
Obecnie kompetencje menedżera niższego szczebla zarządzania wyznacza nie tylko jego przełożony, czy też zarząd firmy, lecz również  dynamicznie zmieniający się rynek. W realiach rynkowych XXI wieku Menedżer taki musi z jednej strony skutecznie motywować podwładnych do wydajnej pracy i gwarantować firmie planowany rozwój. Idąc dalej musi dbać o interesy firmy, ale też dbać o swoich podwładnych. Postawa Menedżera musi być wzorem dla zespołu oraz przykładem do naśladowania dla swoich podwładnych.
Przedstawiona poniżej szeroka lista kompetencji menedżerów niższego szczebla zarządzania opisuje cały „koszyk” kompetencji, które w prostej linii mają wpływ na wyniki zespołu, począwszy przykładowo od jakości delegowania zadań i kontroli pracy zespołu, poprzez przyjmowanie postawy Lidera zespołu, by zakończyć na budowaniu motywacji i zaangażowania w załodze.
 
Korzyści z realizacji tego projektu:
 • podniesiemy na wyższy poziom świadomość menedżerów wskazując potrzebne zmiany w obszarze posiadanej wiedzy, umiejętności jakie posiadają oraz przyjmowanych przez nich postaw
 • przeanalizujemy oraz rozwiniemy te ich kompetencje, które wpływają na wyniki zespołu
 • przygotujemy ich na większe zawodowe wyzwania, które nie są możliwe bez wzrostu zaangażowania ich zespołów
 • dowartościujemy uczestników, wskazując ich rolę i znaczenie w swojej organizacji
 • dostarczymy uczestnikom konkretnych narzędzi do zastosowania w praktyce
 • przekonamy uczestników, że warto stosować narzędzia wypracowane w trakcie tego szkolenia
 • przekonamy uczestników, że warto inwestować we własny rozwój, gdyż to zawsze się opłaca!

PROGRAM SZKOLENIA – KOMPLETNA LISTA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TEN PROGRAM ZAWIERA OBSZERNĄ LISTĘ KOMPETENCJI MENEDŻERÓW PRODUKCJI, KTÓRE DOSTARCZYLIŚMY NA POLSKI RYNEK W CIĄGU 7 LAT WSPOŁPRACY Z TYM OBSZAREM RYNKU.
 
PROSIMY WYBRAĆ TE KOMPETENCJE, KTÓRYMI WASZA FIRMA JEST ZAINTERSOWANA, A MY DOSTARCZYMY WASZYM MENEDZEROM NARZĘDZI SKUTECZNEGO ZARZADZANIA ZESPOŁAMI.
 
1. ROLA I ZNACZENIE BRYGADZISTY I MISTRZA W STRUKTURZE KAŻDEJ FIRMY PRODUKCUJNEJ
 
Trener moderuje dyskusję, stwarzając tym samym warunki do tego, by zespół wspólnie z nim udzielił prawdziwej odpowiedzi na to pytanie, adekwatnej do rzeczywistości roku 2016.
 1. Rola i znaczenie menedżera w rzeczywistości gospodarki wolnorynkowej XXI wieku
 2. Skuteczny Menedżer w firmie produkcyjnej – co to oznacza?
 3. Nasza definicja Kompetencji Menedżera (Mistrza/ Brygadzisty)
 4. Kompetencje Menedżera (wiedza, umiejętności, postawa)
 5. Kompetencje Menedżera a wydajność i skuteczność i pracy zespołu
 6. Kompetencje Menedżera a poziom współpracy i wzajemne relacje w zespole
 7. Kompetencje Menedżera a poziom motywacji i zaangażowanie zespołu
 8. Kompetencje Menedżera a siła zespołu/działu/firmy
 9. Kompetencje Menedżera a stabilność firmy i jej rynkowa przyszłość
2. SZEF ZESPOŁU, TO STRAŻNIK NORM I ZASAD „UKŁADAJĄCYCH” KAŻDĄ ORGANIZACJĘ
 
 Dzisiejsze realia pokazują, co oznaczają i jak ważne są w firmie zasady i normy. Wylicza się długie Listy Dobrych Praktyk Menedżerskich, bez których niemożliwe jest skuteczne zarządzanie.                  A organizacje liczące setki pracowników są skutecznie, wewnętrznie poukładane właśnie dzięki normom i zasadom, jakie obowiązują wewnątrz tych firm.
Teza, której nie trzeba udowadniać: „Bez racjonalnych, sprawdzonych zasad/standardów nie ma skutecznego zarządzania!
Czemu w organizacjach służą normy i zasady?
Obowiązujące zasady wynikające ze świadomości biznesowej i  mądrości menedżerskiej
Zasady określające: co? kiedy? jak? gdzie? i dlaczego?:
Realne zagrożenia i realne straty
Realne korzyści i realne zyski
Rezygnacja z efektywnych zasad = pozostawanie z tyłu za innymi/z tyłu za rynkiem
Efekty stosowania oraz braku zasad/standardów, a;
Wyniki pracownika
Wyniki menedżera
Wyniki zespołu
Osiągane KPI
Wyniki firmy
Kondycja i pozycja firmy na rynku
Przykłady zasad stosowanych przez najbardziej efektywne organizacje na polskim rynku
AUTOANALIZA. Jakich standardów pracy Menedżera przestrzegasz Ty sam na Twoim kierowniczym stanowisku?
Bez norm i zasad NIE MA SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA!
 
3. POSTAWA LIDERA I AUTORYTET SZEFA:
 
 Szkoda, że dotychczas nikt nie wyliczył jakie wymierne korzyści (mierzone w PLN) dostarcza firmie menedżer (Brygadzista, Mistrz, Kierownik, Dyrektor), który w relacjach z podwładnymi jest dla nich rzeczywistym, prawdziwym Liderem. Jaką energie wyzwala w załodze, ile powstaje wówczas kreatywnych pomysłów, jak podnosi się efektywność jego pracowników, jaka WARTOŚC DODANA pływnie z tego, że ludzie są zmotywowani i zaangażowani i że wszystkim chce się wydajnie pracować! Nikt tego nie wyliczył, ale Ci Menedżerowie, którzy dostarczyli to swoim pracownikom są Liderami, są uśmiechnięci i mają satysfakcję z każdej minuty pracy ze swoimi ludźmi. Razem wygrywają!
 
Menedżer niższego i średniego szczebla zarządzania, jako odpowiedzialny Szef oraz skuteczny pomost pomiędzy załogą, a Dyrekcją firmy
Lider zespołu – jego rola i znaczenie dla zespołu i dla firmy
Lider – jaki być powinien (postawa, zachowanie, dawanie przykładu)
Menedżer średniego szczebla – skuteczny pomost pomiędzy załogą, a zarządem firmy
Lista korzyści wynikających z przyjmowania postawy Lidera zespołu
Autorytet buduje się mozolnie przez lata a traci się  nieraz  w minutę!
Żelazne zasady budowania i utrzymania autorytetu
Twoja postawa i zachowanie – dobry przykład dla twojej załogi
Jak Cię widzą twoi pracownicy?
Czy potrafisz bronić interesów swojej załogi?
Jak Cię widzą i oceniają szefowie?
Jak wyglądasz na tle innych menedżerów firmy?
Empatia atutem dojrzałego menedżera
Asertywne zachowania w relacjach z podwładnymi oraz ze swoim przełożonym
W jaki sposób kontrolować pracę zespołu? Policjant czy Przyjaciel, czy inny model zarządzania?
Synergia płynąca z efektywnej współpracy oraz wzajemnej troski = wartość dodana dla każdego oraz dla firmy
Równe traktowanie wszystkich podwładnych, bez:
Kolesiostwa
Podziału na my z Ferrero oraz oni „czasowi” z zewnątrz
Traktuj innych w taki sposób, w jaki sam chciałbyś być traktowany – warunki skuteczności tej tezy w praktyce
Innych negatywnych postaw Menedżera
Lista Dobrych Praktyk w obszarze budowania i utrzymania autorytetu w zespole oraz przyjmowania postawy Lidera zespołu
 
4. WŁAŚCIWA INFORMACJA ZWROTNA – BEZ NIEJ NIE MA SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA!
 
 W pracy, w firmach, w zespołach wymieniamy się uwagami, wyrażamy swoje opinie, konsultujemy szereg spraw, wyrażamy swoje zdanie na temat jakości pracy naszych podwładnych, ale również sami jesteśmy adresatami podobnych informacji. To normalne, że ten proces nieustannie trwa. Jeżeli nauczysz się robić to mądrze i profesjonalnie, wówczas łatwiej i szybciej osiągniesz sukcesy jako Menedżer zespołu produkcyjnego. Ta umiejętność, da Ci przewagę do wygrywania i do zawodowej satysfakcji!
 
Informacja Zwrotna – najważniejsze narzędzie zarządzania
Czemu służy informacja zwrotna? Zasady udzielania IZ
Konstruowanie profesjonalnej informacji Zwrotnej
Kontraktowanie zasad wzajemnej współpracy w relacji Szef – Podwładny = punkt wyjścia do rozliczania każdego, zawsze, wszędzie
Algorytm komunikatu menedżerskiego – baza do udzielania Informacji Zwrotnej
Od kontraktowania zasad współpracy z pracownikami (Expose Szefa) do profesjonalnej Informacji Zwrotnej
Pochwała i reprymenda – stare narzędzia przekazywane w nowoczesnej, skutecznej formie
Kara i nagroda – jako sprawiedliwy efekt udzielania informacji zwrotnej
Błędy w konstruowaniu informacji zwrotnej
Informacja zwrotna, czyli „feedback” jako skuteczne narzędzi kontroli i motywowania   zespołu
Negatywna Informacja: Zwrotna – 4-polówka
Pozytywna Informacja Zwrotna + docenienie zwiększone wysiłku i rezultatów pracy
„GEMBA WALKING” + bieżąca IZ w miejscu pracy (produkcja, magazyn, logistyka, …) – zasady rodem z Japońskiej Toyoty
Lista korzyści wynikających z właściwego stosowania Informacji Zwrotnej
Lista Dobrych Praktyk w obszarze budowania i stosowania Informacji Zwrotnej
 
5 .SKUTECZNA KOMUNIKACJA NA USŁUGACH SKUTECZNEGO MENEDŻERA + EFEKTYWNY PRZEPŁYW INFORMACJI W OBRĘBIE ZESPOŁÓW, DZIAŁÓW I CAŁEJ FIRMY = GWARANCJA SUKCESÓW!                                                             
Komunikacja jest tym kanałem funkcjonowania  całej firmy, który determinuje wszystkie procesy każdej organizacji. Zaniedbania w tym obszarze zawsze ostatecznie skutkują spadkiem efektywności zespołu i firmy. Wnioski trenerskie po zrealizowanych przez nas projektach szkoleniowych w prostej linii mówią o potrzebie podniesienia tej kompetencji wśród Mistrzów i Brygadzistów oraz menedżerów na wyższych szczeblach zarządzania.
Pełna wymiana informacji oraz możliwość profesjonalnego opiniowania z udziałem menedżerów niższego szczebla zarządzania to warunek skutecznego zarządzania w każdej firmie, a szczególnie w firmie produkcyjnej. Tak długo jak będzie się mówić „o nich ale bez nich”, tak długo nie wykorzysta się wiedzy i potencjału menedżerów niższego szczebla zarządzania. Wykorzystania tego potencjału w prostej linii doprowadzi się do ograniczenia liczny problemów zawodowych i uwolnienia pozytywnej energii. Należy nauczyć wszystkich menedżerów produkcji w jaki sposób stworzyć profesjonalny, skuteczny system wymiany informacji i korzystania z cennych opinii innych.
 
Komunikacja determinuje wszystkie procesy zachodzące w zespole/organizacji
Co składa się na skuteczną komunikację?
Komunikacja pionowa w organizacji – zasady:
– informacje od zarządu kaskadowo do poziomu operacyjnego
– Informacje kaskadowo od załogi do „góry”
– zagrożenia i straty w sytuacji wąskich gardeł i barier w komunikacji
– lista korzyści wynikających z udrożnionej, skutecznej komunikacji (korzyści dla: pracowników, przełożonego, zarządu, firmy)
Komunikacja pozioma w organizacja – zasady
Właściwy, skuteczny przekaz Informacji członkom zespołu
Skuteczna komunikacja 1:1 pomiędzy przełożonym i podwładnym
Informacja Zwrotna na usługach skutecznego menedżera – bieżący feedback
„Coaching menedżerski” dla rozwoju pracowników. Przykłady i zasady „rozmowy coachingowej”
Spotkania/zebrania z załogą (zespołem) – zasady skutecznej komunikacji
Jak ważna dla skutecznej komunikacji i zapobiegania potencjalnym konfliktom jest wiedza o drugim człowieku? 
Typy osobowości i 4 style społeczne a skuteczna komunikacja
Bariery komunikacyjne, a powstawanie sporów i konfliktów
Aktywne słuchanie. Składowe i zasady stosowania
Lista korzyści płynących ze skutecznej komunikacji
Lista Dobrych Praktyk w obszarze skutecznej komunikacji

6. PSYCHOLOGIA NA USŁUGACH SKUTECZNEGO MENEDŻERA, CZYLI ASERTYWNOŚĆ I NIE TYLKO

Asertywność + Empatia + odwaga menedżerska do otwartego wypowiadania się.                             Jest to bardzo ważne, aby otwarcie i odważnie przedstawiać swoje stanowisko/opinie w kwestiach ważnych dla zespołu/działu/firmy, aby umieć wskazać racjonalne rozwiązanie, a umieć wskazywać i zagrożenia i korzyści konkretnych rozwiązań i decyzji . W praktyce Mistrzowie i Brygadziści niechętnie wypowiadają swoje zdanie/opinie, aby nie narazić się osobom na wyższych niż ich stanowiska w strukturze menedżerskiej firmy. Efektem tego jest to, że z jednej strony wiele cennych, pożytecznych informacji/wskazówek ginie śmiercią naturalną, co oznacza że nigdy nie dotrą do Kierownictwa i Dyrekcji firmy. Szkoda, gdyż właśnie te informacje, te uwagi i opinie „pracują” na sukces każdego pracownika, każdego  menedżera, każdego zespołu, każdego działu i całej Waszej firmy. Kultura zarządzania, która docenia odwagę  + otwartość wypowiedzi – to jest wg mnie dzisiaj duża potrzeba rozwojowa dedykowana menedżerom na wszystkich poziomach zarządzania.

Empatia atutem dojrzałego menedżera

Asertywne zachowania w relacjach z podwładnymi oraz ze swoim przełożonym

Odwaga menedżerska – tego nie kupisz w TESCO, a musisz to mieć, byś miał poważanie i łatwiej osiągał zawodowe cele!

W miejsce zachowań asertywnych – agresywna postawa Przełożonych, która blokuje szansę na zdobycie cennych, a często strategicznych informacji

Skuteczne wywieranie wpływu na pracowników – co i jak robić/mówić, aby podwładni wykonywali to, czego od nich oczekujesz?

Lista Dobrych Menedżerskich Praktyk w obszarze budowania otwartej i odważnej komunikacji w firmie

7. POZIOM MOTYWACJI ZESPOŁU I JEJ WPŁYW NA SKUTECZNOŚĆ ZESPOŁU

 Gdy na rynku są dwie firmy konkurencyjne ze sobą firmy produkujące ten sam asortyment, mające ten sam cykl produkcyjny, oparty na tym samym procesie oraz gdy „koszyki” kosztów wyglądają tak samo, to wygra ta firma, która wyprodukuje więcej i lepiej. Która więc wygra? Wygra ta której załoga będzie bardziej zmotywowana. Nauczymy Wasze zespołu skutecznie motywować poza-finansowo, gdyż permanentne finansowe motywowanie w realiach gospodarki wolnorynkowej (kapitalistycznej) jest niemożliwe, gdyż nie ma na to wymaganych środków finansowych. Gdy poznasz nasze metody i wdrożysz je w życie, ot zyskasz jeden z kluczy do osiągania zawodowych sukcesów!

Na czym polega prawdziwe motywowanie Pracowników?

Motywowanie niefinansowe – techniki motywowania przy ograniczonych zasobach finansowych

Typy nowoczesnego motywowania dla menedżerów w wieku: 45 plus

Techniki, aby pracownicy robili to, co dobre jest dla firmy, dla menedżera i dla pracowników?

Pobudzanie pracowników w oparciu o krótkie spotkania

Poziom motywacji zespołu a jego skuteczność

Atmosfera i klimat w zespole a poziom motywacji zespołu

Lista oczywistych korzyści jakie dostarcza wysoki poziom motywacji zespołu

Lista Dobrych Praktyk w obszarze skutecznego motywowania pracowników

8. PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI  W FIRMACH PRODUKCYJNYCH: RZECZYWISTOŚĆ ORAZ REALNE ZAGROŻENIA.

Uporządkowanie procesów decyzyjnych w Twoim zespole/organizacji/firmie dostarczy więcej korzyści niż jawi się na 1-szy rzut oka. Decydowanie to często nadużywany przywilej przełożonych, a „empoverment”, czyli racjonalne, mądre dzielenie się władzą, to atrybut klasy każdego mądrego przełożonego, czyli takiego Szefa, który dzięki temu uzyska więcej z mniejszej ilości zasobów. A dlaczego? Dlatego, gdyż skutecznie nauczy sowich podwładnych nowych kompetencji oraz zmotywuje swoich podwładnych czyli mistrzów i Brygadzistów. W tym obszarze w każdej firmie produkcyjnej jest dużo do zrobienia.

Etapy i zasady procesu podejmowania decyzji:

Podejście klasyczne

Diagram przyczynowo – skutkowy: „Szkielet ryby” Kaoru Ishikawy

Metoda De’Bono „6 kapeluszy”

Mapowanie myśli

Burza Mózgu

Technika indukcyjna i dedukcyjna w rozwiązywaniu problemów

Drabina wnioskowania

Macierz kryteriów

Co to jest „emopverment?

„empovertmet”, to mądre, świadome dzielenie się władzą

Atutu zarządzania w wykonaniu Menedżera Wspomagającego

Wdrażanie „empovermentu” – zasady

Przykłady i zastosowanie „empovermentu” w praktyce

Lista korzyści z zastosowania tego metody zarzadzania ludźmi

9. ORGANIZACJA PRACY, WYZNACZANIE I DELEGOWANIE ZADAŃ/UPRAWNIEŃ:

 Organizacja pracy, to rzecz wydawało by się prosta i banalna. Natomiast, gdy przyjrzymy się w jaki sposób Przełożeni wydają polecenia swoim podwładnych, czyli w jaki sposób delegują zadania , to okazuje się, że efekty delegowania często są negatywne. Jeszcze więcej błędów popełniają menedżerowie w obszarze delegowania uprawnień, czyli dzielenia się władzą. Nauczymy waszych menedżerów delegować profesjonalnie, co zagwarantuje tylko pozytywne efekty tej części organizacji pracy.

Właściwa organizacja pracy gwarantująca skuteczność zespołu

Elastyczność w organizacji pracy:

 1. zasadność elastycznego planowania zmian pracowniczych
 2. najczęściej popełniane błędy przy przekazywaniu takich informacji
 3. czego należy unikać podczas informowaniu o tym podwładnych
 4. sprawdzone zasady informowania pracowników o zmianach wykraczających poza utarte, zwyczajowe plany pracy

Złote zasady organizacji pracy. Tak robią to najlepsi!

Wyznaczanie zadań i ich egzekwowanie

Wyznaczanie zadań/celów indywidualnych i zespołowych

Cele SMART w zarządzaniu zespołem

Zasady delegowania zadań i uprawnień:

Co delegować?

Kiedy delegować?

Komu delegować?

Jak delegować?

ABC delegowania zadań i uprawnień

Kreowanie odpowiedzialności pracowniczej w oparciu o zadania indywidualne i grupowe

Lista korzyści wynikających z właściwego delegowania zadań i uprawnień

Odwaga kierownicza – sztuka podejmowania trudnych i niepopularnych decyzji

Lista Dobrych Praktyk w obszarze delegowania zadań i uprawnień

10. SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW  W PRACY MISTRZA I BRYGADZISTY :

Problemy to nieodłączny atrybut każdej pracy menedżerskiej z udziałem zespołu. „Gdyby nie było problemów, to nie potrzebował bym Ciebie na stanowisku Menedżera” – stwierdził 20 lat temu mój Przełożony w Gillette. I jeszcze jedno: „Prawdziwą miarą skuteczności menedżera nie jest sytuacja jak on pracuje w sytuacji, gdy wszystko dobrze się układa lecz wówczas, gdy w zespole/organizacji jest kryzys. Wówczas jak w soczewce widać jak skuteczny jest  oraz ile jest wart każdy menedżer!

Źródła i przyczyny powstawania problemów

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów

Etapy rozwiązywania problemów

Kreatywne rozwiązywanie problemów – lista narzędzi i zastosowanie

Wykorzystywanie problemów dla dokonywania niezbędnych zmian w zespole

Lista korzyści wynikających z prawidłowego rozwiązywania problemów

Zapobieganie i reakcja na trudne sytuacje w zespole i w firmie

Lista Dobrych Praktyk w obszarze rozwiązywania problemów

11. SZTUKA ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I KONFLIKTÓW W ZESPOLE:

Spór i konflikt, to nieodłączni sąsiedzi problemu. Dokładnie te same słowa należy skierować do uczestników, by zainteresować ich wyborem tego modułu i tej właśnie kompetencji. Ta kompetencja (jak wiele innych w tym szkoleniu) pomoże Ci również w rozwiązywaniu sporów i konfliktów w Twoim życiu prywatnym. Powodzenia!

Co to jest konflikt? Źródła powstawania konfliktów?

Symptomy występowania konfliktów w zespole

Style i etapy rozwiązywania konfliktów

Sposoby zapobiegania konfliktom w zespole

Empatia i Asertywność  bardzo pomocne w rozwiązywaniu sporów i konfliktów

Relacje interpersonalne a konflikty w zespole

Lista strat, gdy konflikty „żyją własnym życiem”

Lista Dobrych Praktyk w obszarze zarządzania konfliktami

 12. RÓŻNICE POKOLENIOWE W SKŁADZIE KADRY MENEDŻERSKIEJ

W Polsce na przestrzeni ostatnich dwudziestu siedmiu lat doszło do zmian w strukturze zatrudnienia ale też w strukturze wiekowej kadry menedżerskiej. Podczas warsztatów dla kadry menedżerskiej na sali szkoleniowej na danym stanowisku widzimy dwa a czasami nawet trzy pokolenia pracowników. Jakie to rodzi konsekwencje? Jakie są realne zagrożenia? Jakie realne korzyści możemy uzyskać, że razem pracują starzy i młodzi wiekiem menedżerowie? W jaki sposób racjonalnie wykorzystać wiedzę i doświadczenie tych starszych, energię, zapał i nowoczesne podejście do zarządzania tych młodszych? O tym porozmawiamy podczas naszych warsztatów i wypracujemy zasady korzystne dla każdej grupy wiekowej i dla firmy.

Charakterystyka 3-ech kolejnych dekad menedżerów w polskich firmach produkcyjnych

Mocne strony i potencjały do rozwoju każdej grupy menedżerów

Realne zagrożenia oraz realne korzyści jakie płyną z zarządzania przez tych menedżerów

Kompetencje tychże menedżerów opisane przez ich: wiedzę, umiejętności i przyjmowane postawy

Czego możemy uczyć się od każdej grupy wiekowej?

Forum wymiany doświadczeń – polityka dużego polskiego rynkowego gracza!

Efektywne wykorzystanie kompetencji każdej grupy menedżerów do rozwoju zawodowego pozostałych

Czy zasadne jest zastępowanie starych przez młodych – pytanie retoryczne, które wcale nie jest takie oczywiste!

Lista Dobrych Praktyk w obszarze zarządzania każdą z wymienionych grup wiekowych menedżerów

13. ZARZĄDZANIE CZASEM, PLANOWANIE  I PRORYTETY W PRACY MENEDŻERA

Czas to jedyny nieodnawialny i sprawiedliwy zasób jaki ma każdy z nas, każdy zespół i każda firma. Ty decydujesz o tym co robisz, co jak planujesz, czemu nadajesz jaki priorytet? To w jaki sposób alokujesz swój czas, to jeden z kluczy do twojego sukcesu. „Time is money!” – czyli „Czas to pieniądz! A należy pójść z tym dalej, czyli „Czas to Twoje życie i nie zmarnuj tego!”  Nauczymy Was w jaki sposób dbać o czas, racjonalnie go wykorzystywać i efektywnie go wykorzystywać.

Tykanie zegara, czyli uciekający czas = uciekające życie

Nasze życie bez planowania – skutki i koszty

Zasada „jakoś to będzie” i jej bezwzględne konsekwencje

Nasze świadome wybory vs „ślepy los”

 „Na mojej drodze jest wyrwa” – nasze nawyki  vs racjonalne planowanie

Skuteczne planowanie a nasz zawodowy i życiowy sukces

Dlaczego planowanie jest konieczne?

Podstawowe zasady zarządzania czasem w procesie planowania

Priorytety w procesie planowania zadań/celów

Macierz Eisenhowera, czyli sprawy pilne a sprawy ważne. Świadomy wybór

Sztuka planowania dnia, tygodnia, miesiąca, roku, ….

Zaplanowanie i przywidywanie trudności w procesie planowania

Przewidywanie, czyli odpowiedź na pytanie, „Co będzie, gdy…?”

Nasze życie na osi czasu  a dokonywane przez nas wybory

Bezpieczne rezerwy czasu – warunek skutecznego planowania

Sztuka planowania „od tyłu”

„Prokrastynacja”, czyli odkładanie spraw vs skuteczne planowanie i egzekwowanie

Monitorowanie i korygowanie planów w konkretnych sytuacjach biznesowych/życiowych

Zasada SMART w budowaniu celów. Wyznaczanie i realizacja celów

Hierarchia celów

Cele nadrzędne a cele operacyjne

Dlaczego, działania bez postawionych celów są działaniami „bezcelowymi”?  

14. AWANS WEWNĘTRZNY – SZANSE I ZAGROŻENIA DLA MENEDŻERA, ZESPOŁU I FIRMY

Praktyka najczęściej spotykana, to awansowanie na Menedżera (Brygadzistę/Mistrza/Kierownika) pracownika z awansu wewnętrznego. Tak podpowiada zawodowa logika, tak robię większość decydentów, taka jest też powszechna praktyka. Przedstawimy Państwu szereg uwarunkowań niezbędnych do skutecznej sukcesji wewnętrznej oraz stworzy Listę Dobrych Praktyk, które zapewnią sukces takiego awansu i realne wymierne korzyści dla osoby awansowanej i dla organizacji.

– Awans wewnętrzny – to klasyczny model awansowania

– Wewnętrzna sukcesja – zasad i uwarunkowania:

– w jaki sposób robić to profesjonalnie

– jakie są realne zagrożenia tej metody awansowania?

– jakich błędów unikać?

 – W jaki sposób od początku budować autorytet u swoich niedawnych kolegów z pracy

 – Budowanie skutecznych i zdrowych relacji z nowym zespołem – zasady

 – Pierwsze spotkanie z zespołem, pierwsze spotkanie z Szefem, pierwszy mail, …. – zasady

 – Kompetencje nowego Szefa + jego zawodowy rozwój – jak zaplanować, jak się rozwijać?

15. KULTURA ZARZĄDZANIA OPARTA NA POZYTYWNYCH LUDZKICH WARTOŚCIACH

 Kulturą Menedżerską nazywamy zespół norm i zasad mówiących o tym, na jakich wartościach budujemy sukces naszej firmy i jakim wartościom my Menedżerowie jesteśmy wierni. Kultura menedżerska to nic innego jak kultura zarządzania. Pokazuje ona klasę lub brak klasy która może poszczycić się każdy menedżer od Brygadzisty do Dyrektora firmy. Jakie są realne zagrożenia gdy tej kultury brakuje oraz jak dużo jest pozytywnych korzyści, gdy kultura jest podstawą zasad zarządzania dowiedzie się Państwo na naszych warsztatach. Zapraszamy!

Energia konstruktywna vs energia destruktywna w naszej organizacji – rzetelna ocena + wnioski

Podwójne normy w wykonaniu Przełożonych + zagrożenia i wymierne straty w obszarze efektywności

Przywództwo, niedościgniony model zarządzania w większości organizacji. A szkoda!

Menedżerska Empatia – „Traktuj innych w taki sposób, jak sam chciał byś być traktowany”

W miejsce zachowań asertywnych – agresywna postawa Przełożonych

Kultura zarządzania a poprawa klimatu i pozytywna energia w zespołach

Menedżer strażnikiem zasad i wartości w zespole i organizacji

Menedżer wspomagający vs menedżer kontrolujący: zagrożenia vs potencjały, straty vs korzyści

Lidership i dawanie dobrego przykładu Podwładnym. Pamiętaj dobrego, czyli nadszedł czas na zmianę Twoich postaw w stosunku do Twojego zespołu!

 METOGOLOGIA SZKOLENIA:

Szkolenie to ma charakter interaktywnych warsztatów, gdyż w procesie uczenia się oraz zdobywania konkretnych umiejętności, w równym stopniu angażujemy wszystkich jego uczestników.

W czasie szkolenia będziemy pracować z uczestnikami, poruszając się w obszarach:

pozyskiwania i utrwalania wiedzy

zdobywania nowych umiejętności

rzeczywistej refleksji nad naszymi postawami, które są „matrycami” naszego sukcesu

Narzędzia/techniki szkoleniowe:

Case studies – opisy i analiza rzeczywistych sytuacji w zarządzaniu zespołem

Ćwiczenia symulacyjne – wdrażanie nowych umiejętności i praca na postawach

Analiza sytuacji zawodowych z archiwum uczestników

Analiza sytuacji zawodowych z archiwum uczestników

Dyskusje moderowane

Mini wykłady (w wymaganej ilości)

Filmy i prezentacje multimedialne

Ćwiczenia: indywidualne, w parach, w grupach

Testy – warto wiedzieć więcej na swój temat

Gry zespołowe, które bawią i uczą zarazem!

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Aneta Korczak
tel. 604 455 182
aneta.korczak@kdkinfo.pl

19-04-2018 20-04-2018 Warszawa
17-05-2018 18-05-2018 Warszawa
14-06-2018 15-06-2018 Warszawa

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl