fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Lista płac 2019 – omówienie trudnych przypadków. Uchwalone i planowane zmiany w ZUS, PIT i płacach na rok 2019

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

 

 1. Dokumentacja płacowa – jak poprawnie sporządzać?
 • LISTA PŁAC – dokument płacowy, podatkowy, zusowski
 • podstawowe zasady naliczania zaliczki na podatek dochodowy: koszty, ulga podatkowa, skala podatkowa
 • poszczególne elementy wynagrodzenia w regulaminach wynagradzania,
 • zasady zmiany warunków wynagradzania
 • wypełnianie zaświadczeń w kontekście ochrony danych osobowych
 1. Wypłata pracownikowi zawyżonej kwoty wynagrodzenia:
 • korekta list płac- przykłady, rozliczenie z pracownikiem
 • dokumentacja ZUS i podatkowa – rozliczenie z organami skarbowymi
 1. Terminy na dokonanie korekt dokumentacji ZUS i podatkowej
 1. Zmiany w PIT w zakresie naliczania wynagrodzeń i prawidłowego ustalania zaliczki z tytułu wypłaconych wynagrodzeń, odpowiedzialność podatkowa a karno-skarbowa.
 1. Zasady opodatkowania umów cywilnoprawnych – z rezydentem i obcokrajowcem, sporządzana dokumentacja, zasady dokonywania rozliczeń.
 1. Nowe zasady sporządzania zeznań rocznych za 2018 rok.
 1. Możliwe błędy przy naliczaniu wynagrodzeń:
 • wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent:
 • ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
 • elementy zmienne w podstawie urlopowej (premie, nagrody, dodatki)
 • zmiana elementów wynagrodzenia a podstawa urlopowa (zmiana etatu, podwyżka, zmiana sposobu obliczania elementów zmiennych)
 • podstawa wynagrodzenia urlopowego ponownie zatrudnionego pracownika
 • ustalanie wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności,
 • rozliczanie godzin nadliczbowych
 • ochrona wynagrodzenia za pracę – możliwości potrąceń komornicze i dobrowolnych z wynagrodzenia, zasiłków i innych świadczeń pracowniczych,
 • ustalenie wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca: oraz w przypadku rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca,
 • ustalanie wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia chorobowego za ten sam dzień,
 • wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a ulga podatkowa i koszty uzyskania przychodów.
 • wynagrodzenie minimalne – zasady stosowania, aneksowania, koszty, ulga
 1. Możliwe błędy popełniane w dokumentacji ZUS

      Przekroczenie 30-krotości podstawy składek pracownika:

 • korekta listy płac
 • wyliczenie nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne i niedopłaty w składach na ubezpieczenie zdrowotne
 • dokumenty korygujące do ZUS – obowiązek sporządzenia, terminy
 • sposoby rozliczenia powstałej nadpłaty
 • sposoby rozliczenia z pracownikiem powstałej nadpłaty – problematyka kosztów i ulgi w podatku dochodowym

     Przekroczenie 30-krotności a niesłusznie opłacone składki od umów cywilnoprawnych:

 • korekta listy płac
 • wyliczenie nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne i niedopłaty w składach na ubezpieczenie zdrowotne
 • dokumenty korygujące do ZUS – obowiązek sporządzenia, terminy
 • sposoby rozliczenia powstałej nadpłaty
 • sposoby rozliczenia z pracownikiem powstałej nadpłaty – problematyka kosztów i ulgi w podatku dochodowym
 • zwrot zleceniobiorcy oraz byłemu zleceniobiorcy nadpłaconych składek i rozliczenie podatku

     Niedopłata składek – zbyt wczesne zaprzestanie pobierania składek ZUS  

     pracownika i zleceniobiorcy:

 • korekta listy płac
 • wyliczenie niedopłaty składek na ubezpieczenia społeczne i nadpłaty w składach na ubezpieczenie zdrowotne
 • dokumenty korygujące do ZUS – obowiązek sporządzenia, terminy
 • sposoby rozliczenia powstałej niedopłaty z ZUS, US i pracownikiem bądź zleceniobiorcą
 • przykłady

    Była umowa o dzieło – jest zlecenie – działania niezbędne po kontroli ZUS  

    Korekta w związku ze zmianą podlegania składkom – zbieg tytułu ubezpieczenia

 • odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań przez ubezpieczonego
 • przerwa w ubezpieczeniu z innego tytułu zleceniobiorcy a obowiązek oskładkowania zlecenia,
 • problematyka zbiegu tytułu ubezpieczeń
 • konsekwencje podatkowe i w składkach ZUS dla „zleceniobiorcy”, obowiązek dopłaty składek i skorygowania zaliczki na podatek dochodowy.
 1. Wpływ przekroczenia 30-krotności na podstawę zasiłkową:
 • zasady ustalania podstawy zasiłkowej,
 • korekty zasiłków po zwrocie nadpłaconych składek,
 • korekta raportów ZUS RSA.
 1. Korekty zasiłków na listach płac i w dokumentacji ZUS i podatkowej – inne przypadki:
 • wliczenie do podstawy składek składnika przysługującego za czas choroby,
 • uznanie wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego,
 • dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia na naliczenia listy płac,
 • wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego,
 1. Śmierć pracownika – konsekwencje podatkowe, cywilnoprawne i składkowe.
 1. Omówienie uchwalonych i planowanych na rok 2019 zmian w zakresie naliczania wynagrodzeń, opodatkowania wypłat oraz podlegania składkom ZUS.
 2. Zmiany w sporządzanej dokumentacji do ZUS – druki ZUS ZWUA, nowe informacje dla pracownika, nowe druki ZUS RPA i ZUS RIA, zasady ich wypełniania, możliwe problemy.
 3. Panel dyskusyjny – pytania uczestników.

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl