fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Koszty produkcji – praktyka i metodologia

Kategoria:

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest spojrzenie na proces produkcji jako ważnego elementu kształtowania kosztów firmy. Szkolenie pozwoli osobom odpowiedzialnym za kształtowanie budżetu w tym kosztów stałych i zmiennych na analizę i optymalizacje procesu produkcji i wskaźników związanych z produktywnością a tym samym kosztami. Uczestnicy po szkoleniu będą posiadali niezbędną wiedze lepszego realizowania procesów związanych z planowaniem produkcji , opracowywania budżetu, monitorowania bieżących koszty produkcji, doboru wskaźników do oceny kosztowej procesu produkcji

Metody szkolenia
W czasie szkolenia podstawowa idea to myślenie o produkcji jako elementu całościowego procesu w firmie. Uczestnicy analizują produkcję pod względem produktywności ale również kosztowej. Uczestnicy analizują korelację pomiędzy swoją pracą a praca innych działów np magazynów czy sprzedaży. Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnej. Pytania trenera pozwalają znaleźć optymalne rozwiązanie .

Program szkolenia
1. Istota i miejsce działu produkcyjnego w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw – co było pierwsze jajko czy kura?
a) Orientacja na klienta czy na koszty i współczynniki w firmie?
b) Co ważniejsze produkować pod zamówienie czy mieć w magazynie to co potrzebuje klient?
c) Czy produkcja to tylko przepływ surowców i towarów a co z informacją i finansami?

2. Skąd się biorą koszty w organizacji i realizacji produkcji w firmie ?
a) Koszty stałe i koszty zmienne jak je zidentyfikować w firmie?
b) Jak budować budżet kosztów i je prognozować ?
c) Koszty minimalne czy optymalne?
d) Czy koszty produkcji powstają tylko w procesie produkcyjnym?

3. Realizacja produkcji jako proces wiążący maszyny czy ludzi
a) Myślenie procesowe – od zamówienia, poprzez planowanie i realizację produkcji do dostawy.
b) Metody szczegółowego opisu procesu i identyfikacji źródeł kosztów
c) Lean Manufacturing a może zamiast cięcia kosztów likwidacja strat – produkcja jako proces bez strat

4. Klient w procesie produkcji
a) Klient zewnętrzny i wewnętrzny – koszty związane z realizacją zamówień.
b) Dla kogo produkujemy – właściwy poziom obsługi klienta?
c) Wskaźnik OTIF ( On time In full Error free)
d) Jakość czy jakoś to będzie – koszty zmian jakościowych

5. Prawidłowe planowanie produkcji
a) Metody oszczędnego planowanie produkcji.
b) S&OP jako proces powiązania stanów magazynowych, prognoz sprzedaży i planowania produkcji
c) S&OP jako element odpowiedzialności za dostępność produktu i elastyczność produktu
6. Koszty a organizacja produkcji – utrzymania procesu w ruchu, podstawy TPM
a) Ile rzeczywiście kosztuje praca maszyny- ich wykorzystanie a współczynnik OOE (overall equipment effectivenes )
b) Metody eliminacji strat w organizacji procesu produkcji
c) Praca na osi czasu

7. Koszty a Inwestycji na produkcję
a) Kiedy inwestować w produkcję – jak to prosto policzyć
b) Koszty ABC

8. Metody ciągłego doskonalenia a poprawa kosztów w procesie produkcji
a) Proces doskonalenia i monitorowania – koncepcja KAIZEN i KANBAN
b) Skracanie przezbrojeń –koncepcja SMED
c) Unikanie błędów POKE-YOKE

9 . Najlepsze praktyki rynkowe , gdzie jesteśmy. Podsumowanie

 

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Ewa Sierocińska
tel. 22 378 26 82
ewa.sierocinska@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl