fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Koszty podatkowe – wdrożenie zmian w 2020 r. oraz aktualne problemy w dobie Covid-19

22-07-2020 -- ONLINE
27-08-2020 -- ONLINE

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

 1. Biała lista podatników VAT
 • wpływ na rozliczenie kosztów podatkowych;
 • zasady korzystania z wykazu Szefa KAS;
 • ustalenie, kiedy mamy do czynienia z transakcją powyżej 15 000 zł; problemy usług ciągłych i umów ramowych;
 • zagadnienia problemowe i stanowisko Ministerstwa Finansów;
 • zmiany przepisów w 2020 r.
 • okresowe regulacje wynikające z Tarczy Covid -19
 1. Metoda podzielonej płatności – wpływ na koszty uzyskania przychodów;
 • potrącenia i zaliczki;
 • faktury w walutach obcych i inne zagadnienia problemowe;
 • stanowisko organów podatkowych w problemowych przypadkach;
 1. Korzystanie z pomocy w ramach tarcz antykryzysowych i subwencji PFR – wpływ na koszty podatkowe
 • zwolnienie z ZUS
 • pomoc z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • mikropożyczki
 • subwencje z PFR
 1. Utracone lub niewykonane kontrakty
 • od strony podatnika jako wykonawcy – poniesione koszty zaniechanych działań,
 • od strony podatnika jako nabywcy – utracone zaliczki, zaniechane inwestycje;
 • kary umowne i odszkodowania w związku z Tarczą Covid 4.0;
 1. Ulga na złe długi w stosunku do zobowiązań i należności, w tym:
 • skutki podatkowe braku uregulowania zobowiązań;
 • warunki zastosowania ulgi na złe długi;
 • szczególne zasady wynikające z Tarczy Covid
 • zaliczenie należności do kosztów podatkowych a zastosowanie ulgi na złe długi – swoboda wyboru czy konieczność zastosowania tylko jednego wariantu
 1. Leasing operacyjny, w tym samochodów osobowych
 • samochody osobowe – limit kosztów podatkowych i zmiany umów po 1 stycznia 2019 r. – podsumowanie stanowiska organów podatkowych i objaśnień MF;
 • zmiany umów leasingu i ich cesje w dobie trudności gospodarczych związanych z Covid-19 – problemy podatkowe

Cena: 430 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

22-07-2020 -- ONLINE
27-08-2020 -- ONLINE

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl