fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Kontrola pracowników w czasie i miejscu pracy

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Cel szkolenia:
Rozwój nowoczesnych technologii umożliwia firmom monitorowanie działań pracowników praktycznie w każdym miejscu i czasie – także poza biurem i po godzinach pracy. Pokusa pozyskania dodatkowych informacji jest spora, szczególnie gdy pracownicy sami wystarczająco nie chronią swojego wizerunku i prywatności (np. poprzez aktywność w Internecie), a regulacje prawne nie zawsze nadążają na zmianami w życiu społecznym.

Przedstawienie praktycznych aspektów kontroli zachowania pracowników z uwzględnieniem rozwoju nowoczesnych technologii, zróżnicowania form zatrudnienia i charakteru pracy oraz najnowszych interpretacji przepisów prawa.

Korzyści dla uczestników:
· Zapoznanie się z procedurami właściwego postępowania w typowych sytuacjach obarczonych ryzykiem naruszenia przepisów prawa.
· Poznanie zakres odpowiedzialności w przypadku nadmiernej ingerencji w prywatność pracowników
· Otrzymanie szeregu praktycznych wskazówek działania w sytuacjach budzących wątpliwości interpretacyjne.

Adresaci szkolenia:
· Dyrektorzy personalni
· Specjaliści HR
· Kadra kierownicza

PROGRAM
1. Co wolno pracodawcy?
· Uprawnienia pracodawcy w zakresie organizacji pracy i kontroli pracowników
· Obowiązek efektywnego wykorzystania czasu pracy przez pracownika
· Regulacje wewnętrzne jako element organizacji pracy

2. Wykorzystanie nowych technologii
· Możliwości i ryzyka kontroli pracowników za pomocą nowoczesnych technologii w świetle polskiego prawa pracy i RODO, m.in.
– telefon
– komputer
– Internet
– poczta elektroniczna
– kamery
– system GPS
· Praca zdalna
– Czym domowe biuro różni się od firmowego?
– Jak kontrolować efekty telepracy i innych form pracy zdalnej?

3. Pracownik w sieci
· Zakres „prześwietlania” kandydatów do pracy
· Fatalne kliknięcie – aktywność pracownika na portalach społecznościowych a ryzyko wizerunkowe pracodawcy
· Możliwości kontroli i wpływu pracodawcy na realny i wirtualny wizerunek pracownika

4. Kontrola pracownika a poszanowanie prywatności
· Nadmierna kontrola jako przejaw mobbingu
· Ochrona danych osobowych, dóbr osobistych i prywatności pracownika w świetle prawa
· Konsekwencje naruszenie dóbr osobistych pracownika przez pracodawcę
· Odpowiedzialność pracownika za naruszenie dobra firmy, jej wizerunku lub reputacji

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
kom. 668 326 022
tel. 22 378 26 81
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl