Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

XVII Kongres Rachunkowości Finansowej – Warszawa

28-11-2018 30-11-2018 Warszawa

Kategoria: , , ,

KDK Info Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na

XVII Kongres Rachunkowości Finansowej w Warszawie

28-29-30 listopada 2018 r.


Zapraszamy do udziału w XVII Kongresie Rachunkowości Finansowej. Wzorem poprzednich lat proponujemy Państwu spotkanie poświęcone aktualnym problemom Rachunkowości i Podatków. Chcielibyśmy, jak co roku, zaproponować spójny i dobrze opracowany pod kątem merytorycznym program oraz najlepszych prelegentów w prezentowanych zakresach.
Celem Kongresu jest dostarczenie informacji, które są niezbędne do rozwijania specjalizacji zawodowej oraz biegłości w wykonywaniu obowiązków w firmie. Cenimy Państwa czas, dlatego w programie umieściliśmy zagadnienia najpotrzebniejsze i najważniejsze z punktu widzenia dzisiejszej Rachunkowości i Podatków.
Jak co roku zaplanowaliśmy dodatkową atrakcję. W drugim dniu Kongresu
– Porywające Wydarzenie Kulturalne.

Czekamy na Państwa,
Zespół KDK Info Sp. z o.o.

Każdy z Gości otrzyma SPECJALNY UPOMINEK!

Kongres odbędzie się
w Centrum konferencyjno-szkoleniowe Golden Floor Tower
ul. Chłodna 51, Warszawa – 32. piętro

 

HARMONOGRAM

28 LISTOPADA 2018 R. – DZIEŃ I

Godzina

Temat

Prowadzący

9:30-10:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

 

10:00-11:30

Nowe regulacje MSSF

Przemysław Kabalski

11:30-11:50

Przerwa kawowa

 

11:50-13:30

Podatek dochodowy od osób prawnych – wdrożenie zmian w 2018 r. (cz. I)

Katarzyna Tomala

13:30-14:15

Lunch

 

14:15-15:20

Podatek dochodowy od osób prawnych – wdrożenie zmian w 2018 r. (cz. II)

Katarzyna Tomala

15:20-15:35

Przerwa kawowa

 

15:35-17:00

Pół roku z RODO – ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

Dorota Strzelec

 

29 LISTOPADA 2018 R. – DZIEŃ II   (Wieczorem Wydarzenie Kulturalne)

Godzina

Temat

Prowadzący

9:30-10:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

 

10:00-11:30

Podatek VAT 2018 w praktyce (cz. I)

Anna Kędzierska-Adamczyk

11:30-11:50

Przerwa kawowa

 

11:50-13:30

Podatek VAT 2018 w praktyce (cz. II)

Anna Kędzierska-Adamczyk

13:30-14:15

Lunch

 

14:15-15:20

VAT 2018/2019 w praktyce. Split payment, fakturowanie i inne problemy praktyczne w obrocie międzynarodowym (cz. I)

Radosław Żuk

15:20-15:35

Przerwa kawowa

 

15:35-16:30

VAT 2018/2019 w praktyce. Split payment, fakturowanie i inne problemy praktyczne w obrocie międzynarodowym (cz. II)

Radosław Żuk


Wieczorne Wydarzenie Kulturalne

Teatr Komedia
ul. Słowackiego 19a
01-592 Warszawa

29 listopada, godz. 19:00 – Trema

 

„Trema” to przezabawna i uroczo przewrotna komedia, pokazująca w krzywym zwierciadle teatralne środowisko i teatralną kuchnię.
Nikt z bohaterów nie został oszczędzony. Każda małostkowość, śmiesznostka czy groteskowa fobia zostały bezlitośnie i groteskowo ujawnione.

Gwiazdorska obsada:

 

 

30 LISTOPADA 2018 R. – DZIEŃ III

Godzina

Temat

Prowadzący

9:30-10:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

 

10:00-11:30

Zmiany w podatkach w roku 2018
i planowane zmiany na 2019 rok (cz. I)

Anna Kędzierska-Adamczyk

11:30-11:50

Przerwa kawowa

 

11:50-13:30

Zmiany w podatkach w roku 2018
i planowane zmiany na 2019 rok (cz. II)

Anna Kędzierska-Adamczyk

13:30-14:15

Lunch

 

14:15-15:20

Ceny transferowe w 2018 i 2019 r. (cz. I)

Mariusz Makowski

15:20-15:35

Przerwa kawowa

 

15:35-17:00

Ceny transferowe w 2018 i 2019 r. (cz. II)

Mariusz Makowski

 

PROGRAMY

Przemysław Kabalski: Nowe regulacje MSSF
1. MSSF 16 „Leasing”
a) nowe zasady ujęcia leasingu przez leasingobiorcę
b) wycena początkowa aktywów i zobowiązań przez leasingobiorcę
c) rozliczanie opłat leasingowych przez leasingobiorcę
d) zwolnienia z zasad ujęcia leasingu u leasingobiorców
2. MSSF 15 „Przychody”
a) nowy model uznawania przychodów z umów z klientami
b) kryteria uznania przychodu
c) pomiar przychodów
– metody uwzględniające wynik
– metody uwzględniające nakład
3. MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
a) nowa klasyfikacja instrumentów finansowych
b) możliwości wyboru polityki rachunkowości w zakresie wyceny aktywów finansowych
c) odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych – nowe podejście do strat kredytowych.

Katarzyna Tomala: Podatek dochodowy od osób prawnych – wdrożenie zmian w 2018 r.
1. Wyodrębnienie w podatku CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych i ustalenie zasad ustalania dochodu podatkowego z uwzględnieniem zasady rozdziału źródeł,
2. Aporty przedsiębiorstw a mała klauzula w sprawie unikania opodatkowania,
3. Nowy limit ograniczający koszty podatkowe z tytułu finansowania dłużnego, zasady uchylenia przepisów o cienkiej kapitalizacji,
4. Limity zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów usług niematerialnych oraz kosztów korzystania z wartości niematerialnych i prawnych – art. 15e CIT
5. Ustalenie kosztu podatkowego z tytułu straty ze zbycia wierzytelności własnych,
6. Ograniczenie kosztów podatkowych związanych z uprzednio zbytymi wartościami niematerialnymi i prawnymi
7. Szczególne rozwiązanie dotyczące opodatkowania nieruchomości komercyjnych o znacznej wartości – minimalny podatek dochodowy (prezentacja zmian na 2019 r.).

Dorota Strzelec: Pół roku z RODO – ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
1. Nowe obowiązki pracodawców po 25 maja 2018
2. Podstawy prawne przetwarzania danych kandydatów i pracowników
3. Kiedy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?
4. Ile pracodawcy wolno wiedzieć o pracowniku?
5. Nowe zasady stosowania monitoringu w miejscu pracy
6. Zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji zatrudnienia po 1 stycznia 2019

Anna Kędzierska-Adamczyk: Podatek VAT 2018 w praktyce
1. Kasy fiskalne – co już wiemy na pewno a co ciągle czeka na uchwalenie, zagrożenia, koszty, konsekwencje, grupy podatników pod szczególnym nadzorem, harmonogram wymiany kas, prawo do ulgi.
2. Nowy projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych
3. Faktura do paragonu – czy zostaną uchwalone zmiany, od kiedy i z jakimi konsekwencjami
4. Uchwalona zmiana w zakresie podstawy wymiaru składek dla małych przedsiębiorców – kogo obejmie nowa ulga
– zasady nabywania uprawnienia do ulgi
– ograniczenie w czasie możliwości skorzystania
– warunki i konsekwencje skorzystania z ulgi
5. Najważniejsze informacje z ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa –
czyli jak przekazać firmę następcom prawnym – uchwalone zmiany od października 2018 roku
– kogo dotyczą nowe przepisy
– jak ustanowić zarządcę sukcesyjnego, kiedy to zrobić i kto może nim zostać
– kontynuacja działalności, umów o pracę, decyzji, koncesji
– procedura, czas trwania, korzyści i zagrożenia

Radosław Żuk: VAT 2018/2019 w praktyce.
Split payment, fakturowanie i inne problemy praktyczne w obrocie międzynarodowym

1. Podzielona płatność w praktyce:
a) umowy zawarte przed 1 lipca 2018 r. a możliwość dokonania split payment,
b) kontrakty w walucie obcej a podzielona płatność,
c) czy umowa może wyeliminować podzieloną płatność,
d) podzielona płatność w przypadku faktoringu,
e) rabaty, bonusy, korekty oraz pomyłki a podzielona płatność.
2. Pozostałe zmiany w 2018 r. oraz planowana na 2019 r. nowelizacja przepisów:
a) opodatkowanie bonów oraz voucherów,
b) nowelizacja przepisów w przedmiocie opodatkowania nieruchomości,
c) zmiana stawek VAT oraz przepisy przejściowe.
3. Zasady opodatkowania importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów po ostatnich zmianach przepisów:
a) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku importu usług oraz WNT;
b) wystawienie faktury przez podmiot zagraniczny a rozpoznanie obowiązku podatkowego w przypadku importu usług oraz WNT,
c) odliczenie VAT po nowelizacji przepisów w przypadku importu usług oraz WNT,
d) możliwość odliczenia VAT w sposób neutralny w oparciu o prawo unijne,
e) posiadanie faktury a możliwość odliczenia VAT w przypadku importu usług oraz WNT,
b) zasady wykazywania importu usług oraz WNT w deklaracji VAT.
4. Fakturowanie, refakturowanie i korekty – najczęstsze problemy:
a) rozliczanie rabatów bezpośrednich oraz pośrednich,
b) korekty bieżące i wsteczne (korekta podatku a korekta deklaracji),
c) anulowanie faktury,
d) zasady dokumentowania transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia,
e) zasady rozliczania refaktur – stawki podatkowe, obowiązek podatkowy, prawo do odliczenia.
5. Zasady powstawania obowiązku podatkowego w świetle aktualnej praktyki organów podatkowych oraz orzeczeń sądowych:
a) prawidłowe określenie momentu wykonania usługi – znaczenie protokołów,
b) refakturowanie usług,
c) zasady rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków,
d) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego,
e) obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,
f) rozliczanie usług świadczonych na rzecz zagranicznych klientów.

Anna Kędzierska-Adamczyk: Zmiany w podatkach w roku 2018 i planowane zmiany na 2019 rok
• Program dostosowany do bieżących prac legislacyjnych w zakresie zmian podatkowych w podatku VAT, PIT i CIT.
• Zmiany w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od samochodów elektrycznych.
• Amortyzacja 2018 w praktyce – zmiany korzystne i przepisy, które zostały zmienione nowelizacją z 04.07.2018 – amortyzacja środków trwałych otrzymanych w spadku i darowiźnie.
• Zasady stosowania 50% kosztów z praw autorskich, po zmianach w ustawie o PIT z 04.07.2018
• Planowane zmiany w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z leasingiem samochodu osobowego, wykorzystywaniem samochodu nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem nie wykorzystywanym wyłącznie do działalności –
– ograniczenie kosztów amortyzacji
– ograniczenie kosztów leasingu
– ograniczenie kosztów eksploatacji, napraw, używania i konserwacji
– zmiany zasad zaliczania do kosztów wydatków na samochód osobowy nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy
– ograniczenia w kosztach wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodów osobowych
– niezwykle ważne przepisy przejściowe, w zakresie praw nabytych i możliwości ich kontynuowania w 2019 roku.
• Samochód w firmie w kontekście podatku PIT i VAT – usystematyzowanie wiedzy, z uwzględnieniem planowanych zmian.
• Omówienie najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych.
• Panel dyskusyjny – warsztaty podatkowe, pytania, wymiana doświadczeń, konsultacje, dyskusja.

Mariusz Makowski: Ceny transferowe w 2018 i 2019 r.
1. Podmioty powiązane
1.1 Podmioty powiązane na gruncie polskich przepisów podatkowych – zmiany obowiązujące od 2018 r. dotyczące spółek skarbu państwa
1.2 Pojęcie podmiotów powiązanych w prawie międzynarodowym
– regulacje OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podmiotów powiązanych
1.3 Wymiana z podmiotami mającymi siedzibę w „rajach podatkowych”.
1.4 Pojęcie „zagranicznego zakładu” w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady ustalania zysków „zakładu”
1.5 Nowe definicje obowiązujące od 2019 r.
2. Opodatkowanie zysków zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) – zmiany obowiązujące od 1.1.2018 r.
3. Nowe rozwiązania obowiązujące od 2019 r.
3.1 Korekta cen transferowych dokonana przez podatnika
3.2 Bezpieczna marża dla usług o niskiej wartości dodanej
3.3 Bezpieczne oprocentowanie pożyczek
3.4 Informacja o cenach transferowych przekazywana Szefowi KAS
4. Dokumentacja podatkowa w zakresie cen transferowych
4.1 Ustalanie cen i dokumentowanie „usług o niskiej wartości dodanej”
4.2 Dokumentacja cen tranfserowych – przepisy obowiązujące od 1.1.2017 r.
4.2.1 Dokumentacja podstawowa, „lokalna”
4.2.2 Analiza porównawcza
4.2.3 Dokumentacja centralna „master-file”
4.2.4 Sprawozdania dołaczane do zeznań podatkowych – CIT-TP i PIT-TP
4.2.5 „Country by country report” – obowiązujący od 2016 r.
4.3 Zmiany wchodzące w życie od 2019 r.
4.3.1 Likwidacja progu przychodów lub kosztów, podwyższenie progu wartości transakcji
4.3.2 Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej
4.3.3 Dopuszczenie innych metod szacowania cen
4.3.4 Nowe regulacje dla transakcji o niskiej wartości dodanej

PROWADZĄCY

prof. nadzw. dr hab. Przemysław Kabalski – na co dzień wykładający rachunkowość międzynarodową i rachunkowość zarządczą oraz prowadzący badania w tym zakresie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik podyplomowego studium „Rachunkowości według MSSF”. Doświadczony wykładowca na kursach dla praktyków. Współpracuje z Akademią Biznesu MDDP od jej powstania, prowadząc szkolenia z MSSF i opracowując ich programy. Ponadto prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów. Szkolił z MSSF pracowników różnych instytucji (m.in. Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Business Centre Club), banków i spółek giełdowych. Doradza przedsiębiorstwom w kwestiach zastosowania MSSF. Autor książek „Wybrane problemy stosowania MSSF w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, język” (2012), „Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji do sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF” (2011) oraz „Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF” (2009). Współautor wielu innych książek o MSSF oraz artykułów publikowanych w kraju (m.in. „Rachunkowość”) i za granicą.

Katarzyna Tomala – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2003 r. posiada tytułu doradcy podatkowego (nr wpisu 09887).  W latach 2001- 2007 pracownik i wykładowca Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. Obecnie członek zarządu w spółce doradztwa podatkowego Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.
Specjalizacja: podatki dochodowe w szczególności w działalności gospodarczej, audyty podatkowe, związek rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.
Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz księgowych; autorka publikacji
z dziedziny prawa podatkowego.

Dorota Strzelec – ukończyła zarządzanie kadrami, studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie o specjalności Doradztwo Zawodowe, studia podyplomowe z Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej oraz szkolenie z Coachingu Kryzysowego akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychotraumatologiczne.
Posiada 20-letnie doświadczenie w branży doradczej – była konsultantem w międzynarodowej kancelarii prawnej oraz konsultantem i dyrektorem w agencji doradztwa personalnego w Warszawie. Wspierała też swoją wiedzą ekspercką izby gospodarcze i stowarzyszenia branżowe.
Opracowała wiele autorskich programów szkoleń bazujących na własnym doświadczeniu oraz unikalnej kombinacji wiedzy z zakresu zarządzania kadrami, psychologii i prawa pracy. Jest prelegentem wielu seminariów i konferencji oraz autorką publikacji w prasie branżowej i portalach internetowych. Pracuje w jęz. polskim i angielskim.

Anna Kędzierska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 20 letnim stażem (nr wpisu 07998), od 10 lat trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków, współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi w Polsce.
W dotychczasowych zajęciach prowadzonych przez trenera uczestniczyło już ponad 1000 uczestników: samodzielnych księgowych, właścicieli i pracowników biur i kancelarii podatkowych, przedsiębiorców indywidualnych i przedstawicieli jednostek budżetowych.
W prowadzonych przez trenera zajęciach uczestnicy doceniają przede wszystkim wieloletnią praktykę i pragmatyczne, a nie uniwersyteckie podejście do problemów podatkowych i kadrowo-płacowych, dużą wiedzę i znajomość orzecznictwa i interpretacji związanych z omawianymi zagadnieniami.

Radosław Żuk – doradca podatkowy. Specjalista w zakresie opodatkowania firm oraz instytucji finansowych. Posiada niezwykle bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego obowiązującego na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej odpowiedzialności członków zarządów, rad nadzorczych, wspólników spółek osobowych, doradzał przy zawieraniu umów przez największe polskie przedsiębiorstwa oraz zagraniczne koncerny. Autor licznych artykułów z zakresu przepisów prawa i podatków. Przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu prawa korporacyjnego, podatku VAT, podatku od nieruchomości, PCC, podatków dochodowych oraz procedury podatkowej – dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych, pracowników technicznych, działów zakupów, sprzedaży, marketingu. 

Mariusz Makowski – doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku „Ekspert Księgowy”. Jest autorem książki „Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne” (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Unilever, Deloitte, Polimex – Mostostal i in. Dla portalu podatki.biz realizuje szkolenia z tematyki opodatkowania dochodów zagranicznych (m.in. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych zagranicą, Delegowanie pracowników za granicę, Zatrudnianie pracowników z zagranicy, Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą). Prowadzi własną kancelarię podatkową.

Zdjęcia – Kongres 2017

Cena: 2390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
tel. 22 162 79 63
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

28-11-2018 30-11-2018 Warszawa

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl