fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

XIX Kongres Rachunkowości Finansowej w Warszawie

Kategoria: , ,

KDK Info Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na

KONGRES RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ

EDYCJA XIX

30 listopada – 2 grudnia 2020 r.

 

Dla Państwa komfortu i bezpieczeństwa, Kongres odbędzie się online.

 

Zapraszamy do udziału w XIX Kongresie Rachunkowości Finansowej. Wzorem poprzednich lat proponujemy Państwu spotkanie poświęcone aktualnym problemom Rachunkowości i Podatków. Chcielibyśmy jak co roku, zaproponować spójny i dobrze opracowany pod kątem merytorycznym program oraz najlepszych prelegentów w prezentowanych zakresach.
Celem Kongresu jest dostarczenie informacji, które są niezbędne do rozwijania specjalizacji zawodowej oraz biegłości w wykonywaniu obowiązków w firmie. Cenimy Państwa czas, dlatego w programie umieściliśmy zagadnienia najpotrzebniejsze i najważniejsze z punktu widzenia dzisiejszej Rachunkowości i Podatków.

Spotkanie dedykowane jest do:

  • Głównych księgowych
  • Dyrektorów finansowych
  • Pracowników działów finansowo-księgowych
  • Pracowników biur rachunkowych

Czekamy na Państwa,
Zespół KDK Info Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

30 LISTOPADA 2020 R. – DZIEŃ I

Godzina

Temat

Prowadzący

9:30-10:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

 

10:00-11:30

Rachunkowość 2020/2021 – wyzwania (cz. I)

Katarzyna Trzpioła

11:30-11:50

Przerwa kawowa

 

11:50-13:30

Zmiany w rachunkowości 2019/2020 a sprawozdanie finansowe (cz. II)

Katarzyna Trzpioła

13:30-14:15

Lunch

 

14:15-15:20

Zmiany prawa gospodarczego – wybrane zagadnienia

Robert Pietrusiński, Ludwik Sobolewski

15:20-15:35

Przerwa kawowa

 

15:35-17:00

Zmiany w podatku VAT 2020/2021. Usystematyzowanie tego co już wiemy z perspektywy kilku miesięcy praktyki (cz. I)

Anna Kędzierska-Adamczyk

 

1 GRUDNIA 2020 R. – DZIEŃ II 

Godzina

Temat

Prowadzący

9:30-10:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

 

10:00-11:30

Zmiany w podatku VAT 2020/2021. Usystematyzowanie tego co już wiemy z perspektywy kilku miesięcy praktyki (cz. II)

Anna Kędzierska-Adamczyk

11:30-11:50

Przerwa kawowa

 

11:50-13:30

Zmiany w podatku VAT 2020/2021. Usystematyzowanie tego co już wiemy z perspektywy kilku miesięcy praktyki (cz. III)

Anna Kędzierska-Adamczyk

13:30-14:15

Lunch

 

14:15-15:20

VAT w obrocie międzynarodowym – zmiany w 2020 roku (cz. I)

Marcin Chomiuk

15:20-15:35

Przerwa kawowa

 

15:35-17:00

VAT w obrocie międzynarodowym – zmiany w 2020 roku (cz. II)

Marcin Chomiuk

 

2 GRUDNIA 2020 R. – DZIEŃ III

Godzina

Temat

Prowadzący

9:30-10:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

 

10:00-11:30

Podatek CIT (cz. I)

Katarzyna Tomala

11:30-11:50

Przerwa kawowa

 

11:50-13:30

Podatek CIT (cz. II)

Katarzyna Tomala

13:30-14:15

Lunch

 

14:15-15:20

Konwencja MLI, likwidacja ulgi abolicyjnej i inne zmiany w podatku PIT (cz. I)

Mariusz Makowski

15:20-15:35

Przerwa kawowa

 

15:35-17:00

Konwencja MLI, likwidacja ulgi abolicyjnej i inne zmiany w podatku PIT (cz. II)

Mariusz Makowski

 

 

 

 

Katarzyna Trzpioła: Rachunkowość 2020/2021 – wyzwania
1. Prawo bilansowe a pandemia
– Zasady ujmowania skutków pomocy udzielanej przedsiębiorcom w księgach i sprawozdaniu – przegląd rozwiązań
– Inwentaryzacja w czasie pandemii
2. Zmiany w prawie bilansowym na 2021 r
– Zmiany w ustawie o rachunkowości
– Przegląd zmian w MSSF/MSR
3. Prace Komitetu Standardów Rachunkowości
– Standard poświęcony Wartościom niematerialnym i prawnym’
– Standard poświęcony Przychodom
– Standard poświęcony restrukturyzacji w działalności jednostek
– Pozostałe prace w tym projekty stanowisk KSR

Robert Pietrusiński, Ludwik Sobolewski: Zmiany prawa gospodarczego – wybrane zagadnienia
1. Nowa forma prowadzenia działalności – prosta spółka akcyjna.
2. Nowe sposoby odbywania zgromadzeń i podejmowania uchwał przez władze spółek kapitałowych. Tryb zdalny jako zasada. Nowoczesne sposoby prowadzenia i rejestracji uchwał. Głosowania zdalne – jawne i tajne.
3. Spółka akcyjna i komandytowo – akcyjna. Czy nadal są atrakcyjne ?
4. Prokura – nowe regulacje.

Anna Kędzierska-Adamczyk: Zmiany w podatku VAT 2020/2021. Usystematyzowanie tego co już wiemy z perspektywy kilku miesięcy praktyki
1. Jeszcze o VDEK
• Usystematyzowanie pojęć niezbędnych do prawidłowego raportowania w obszarze ewidencji VAT.
– sprzedaż
– sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju
– deklaracja
– ewidencja a rejestr
– obowiązek podatkowy, sprzedaż a podatek należny
– marża – zasady opodatkowania i raportowania
– ulga na złe długi
– miejsce świadczenia usług i dostawy towarów
– opodatkowanie bonów w praktyce.
– podmioty powiązane w VAT.
• Omówienie zmian w zakresie ewidencji VDEK – 10/2020, czyli VDEK w praktyce.
– zmiany w ewidencji VAT,
– zmiany w deklaracjach, koniec okresu składania deklaracji VAT 7/VAT 7K
– rozporządzenie w zakresie zawartości nowego JPK – VDEK
– wiele nowych informacji przekazywanych w ramach ewidencji VAT – po stronie sprzedaży – konieczność szczegółowej identyfikacji sprzedawanych towarów i usług, po stronie sprzedaży i zakupów nowy system oznaczania dokumentów w ewidencji VAT
– wiele kodów na jednej fakturze – jak wprowadzać dane do JPK/VDEK
– kiedy wprowadzać dane o transakcjach między podmiotami powiązanymi
– kiedy wprowadzać adnotacje MPP
– nowe zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów
– likwidacja załączników do deklaracji,
– zmiany w sankcjach za błędy w JPK
– nowe terminy na korygowanie danych zawartych w JPK/VDEK
– przewinienia i sankcje – czyli kto i za co odpowiada w przypadku błędów w JPK /VDEK
– terminy korygowania ewidencji JPK i VDEK
– zmiany w uldze na złe długi
– zmiany w ustawie kodeks karny skarbowy
– korygowanie „starych” JPK
– Nowy wzór JPK FA (wersja 3)
2. Jeszcze o kasach fiskalnych – Kasy fiskalne 2020– nowe regulacje, UCHWALONA USTAWA Z 15.03.2019, problemy praktyczne, wejście w życie 01.05.2019, rozporządzenia wykonawcze, zmiany terminów instalacji kas fiskalnych w 2020 i 2021 roku.
3. SLIM VAT – czyli o kolejnych uproszczeniach w szczegółach, od 01.01.2021.
– Uproszczenia w fakturowaniu
– Uproszczenia w eksporcie
– Uproszczenia w odliczaniu vat naliczonego
– Zmiany w Split Payement
– Zmiany w małych prezentach
– Zmiany w WIS
– Zmiany w tax free
– Inne drobne zmiany
4. Podatki dochodowe
– Ulga na złe długi w podatkach dochodowych po zmianach w związku z ustawami COVID 19.
– Biała lista w podatkach dochodowych po zmianach z lipca 2020.

Marcin Chomiuk: VAT w obrocie międzynarodowym – zmiany w 2020 roku
1. Harmonizacja warunków stosowania stawki 0% przy WDT w całej UE, zmiany dotyczące transakcji łańcuchowych
– omówienie przepisów unijnych obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.
– nowe przesłanki materialne do stosowania stawki 0%
– jakich dokumentów pozwalających na zastosowanie stawki 0% wymagają przepisy unijne?
– czy podatnik musi posiadać wszystkie dokumenty przewidziane w rozporządzeniu 282/2011?; i w jakich terminach powinien je zgromadzić, żeby zastosować 0% stawkę VAT
– wymogi i zmiany od 1 lipca 2020 r.
– magazyn konsygnacyjny (call-off stock) – zmiany 1 lipca 2020 r.
– zmiana sposobu ustalania miejsca opodatkowania VAT dostaw w ramach transakcji z udziałem większej liczby podmiotów (tzw. transakcje łańcuchowe)
– ułatwienia w obszarze transakcji łańcuchowych w ramach UE
2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
– definicja WDT
– moment powstania obowiązku podatkowego
– zaliczki na poczet WDT (zasady rozliczania)
– podstawa opodatkowania WDT
– warunki stosowania 0% stawki VAT
– szczególne przypadki WDT
3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
– pojęcie WNT
– obowiązek podatkowy – znaczenie daty wystawienia faktury
– reguły rozliczania zaliczek na poczet WNT
– podstawa opodatkowania w WNT
– przemieszczenie towarów własnych jako WNT
– kurs po jakim należy przeliczać należności wyrażone w walucie obcej
4. Rozliczenie podatku VAT w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej bądź nabycia wewnątrzwspólnotowego nowego środka transportu
5. Transakcje łańcuchowe na gruncie podatku VAT
– kiedy ma miejsce transakcja łańcuchowa
– pojęcie dostawy ruchomej
– znaczenie warunków Incoterms dla sposobu opodatkowania transakcji łańcuchowej
– nowe przepisy dotyczące transakcji łańcuchowych między podmiotami unijnymi
6. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru (dostawa z montażem)
– nabywca towaru jako podatnik
– podstawa opodatkowania
– obowiązek podatkowy
7. Eksport towarów
– definicja eksportu towarów
– eksport bezpośredni i pośredni
– obowiązek podatkowy
– zaliczki w eksporcie
– podstawa opodatkowania
– dokumentowanie prawa do stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim
8. Zasady rozliczania dostaw wysyłkowych na rzecz konsumentów z innych państw UE
9. Import i eksport usług
– pojęcie importu i eksportu usługi
– omówienie definicji podatnika stosowanej na potrzeby importu usług
– miejsce świadczenia usług transgranicznych – reguły ogólne
– szczególne przypadki określania miejsca świadczenia
– zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług
– podstawa opodatkowania w imporcie usług
– usługi ciągłe w imporcie usług
– rozliczanie eksportu usług

Katarzyna Tomala: Podatek CIT
1. Źródła przychodów – wybrane problemy
2. Rozliczenie straty podatkowej z uwzględnieniem kolejnych zmian przepisów i szczególnych rozwiązań z Tarczy Covid
3. Korekta kosztów i przychodów w zeznaniu za 2019 r. z uwzględnieniem szczególnych zasad obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. dla podmiotów powiązanych
4. Limit kosztów podatkowych art. 15e –wybrane problemy
5. Limitowanie kosztów finansowania dłużnego na podstawie art. 15c
6. Koszty finansowania wewnętrznego, czyli hipotetyczne odsetki – zasady odliczenia w 2019 r. i zmiany na 2021 r.
7. Zmiany na 2021 r. – prezentacja zgodnie ze stanem prac legislacyjnych na dzień szkolenia

Mariusz Makowski: Konwencja MLI, likwidacja ulgi abolicyjnej i inne zmiany w podatku PIT
1. Dyrektywa 96/71 – obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik
2. Dyrektywa 2018/957 – wprowadzająca od 31.07.2020 r. do dyrektywy 96/71 zasadę „taka sama płaca, za taką samą płacę”:
– W jaki sposób zmienią się warunki delegowania
– Podróż służbowa a delegowanie
– Delegowanie obywateli państw trzecich do krajów UE
– Różnice między pojęciami „wynagrodzenie” a „stawka minimalna”
– Świadczenia dla pracowników – zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu
3. Konwencja MLI – w jaki sposób zmienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
4. Zmiany w opodatkowaniu dochodów zagranicznych:
– rezydencja podatkowa
– opodatkowanie dochodów z pracy
– metody unikania podwójnego opodatkowania
– likwidacja ulgi abolicyjnej – zasady rozliczania podatku w Polsce
5. Inne zmiany w podatku PIT:
– rozliczanie wspólników spółek komandytowych (ulga dla komandytariusza)
– zmiany dla wspólników spółek jawnych

 

 

 

 

Katarzyna Trzpioła – posiada doświadczenie trenerskie i dydaktyczne. Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego także dla kandydatów na biegłych rewidentów. Adiunkt Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Współpracuje ze szkołami wyższymi m.in. Wydziałem Zarządzania UW – studia dzienne, Dyplomowe Studia Menedżerskie, Podyplomowe Studia Finansów i Rachunkowości, Wyższą Szkołą Handlu i Finansów Międzynarodowych. Od 2004 roku współpracuje z Fundacją „Nadzieja” w zakresie realizacji projektów unijnych, a także Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędem Pracy M. St. Warszawa, Krajową Izbą Gospodarczą.

Robert Pietrusiński – magister prawa oraz dr nauk ekonomicznych ze specjalnością nauk o zarządzaniu. Ekspert w zakresie prawa handlowego i cywilnego. Specjalista w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności przez spółki, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie. Doradca zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych. Specjalista zagadnień ładu korporacyjnego; wzajemnych relacji władz spółek kapitałowych. Wspólnik kancelarii prawnej. Wykładowca prawa handlowego i gospodarczego. Były przewodniczący i członek 11 rad nadzorczych (w tym spółek pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego). Były członek komisji egzaminacyjnej kandydatów na członków rad nadzorczych. Ukończona aplikacja sędziowska.
Wykładowca prawa cywilnego i handlowego – studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe MBA: Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, Uczelni Łazarskiego.

Ludwik Sobolewski – specjalista prawa gospodarczego i rynku papierów wartościowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych. Ukończył aplikację sędziowską, radca prawny.
Pracował na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego (do 1995), w latach 1992–1993 był urzędnikiem w Urzędzie Rady Ministrów (w tym dyrektorem Zespołu Organizacyjnego URM). W 1994 został doradcą zarządu GPW, następnie w tym samym roku wiceprezesem zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Od 1997 do 2002 wykładał na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Był wiceprezesem zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
W 2006 objął funkcję Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie . W 2010 ponownie w wyniku konkursu powołany na drugą kadencję. Obejmował też funkcje członka rad nadzorczych różnych przedsiębiorstw i organizacji finansowych. W 2007 powołany w skład rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
W 2013 został dyrektorem generalnym Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie funkcję tę pełnił do 2017. W 2018 został prezesem zarządu platformy technologicznej Emerging Europe Marketplace z siedzibą w Warszawie.

Anna Kędzierska-Adamczyk – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 20 letnim stażem (nr wpisu 07998), od 10 lat trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków, współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi w Polsce.
W dotychczasowych zajęciach prowadzonych przez trenera uczestniczyło już ponad 1000 uczestników: samodzielnych księgowych, właścicieli
i pracowników biur i kancelarii podatkowych, przedsiębiorców indywidualnych i przedstawicieli jednostek budżetowych.
W prowadzonych przez trenera zajęciach uczestnicy doceniają przede wszystkim wieloletnią praktykę i pragmatyczne, a nie  uniwersyteckie podejście do problemów podatkowych i kadrowo-płacowych, dużą wiedzę i znajomość orzecznictwa i interpretacji związanych z omawianymi zagadnieniami.

Marcin Chomiuk – licencjonowany doradca podatkowy, praktyk z prawie 25 letnim doświadczeniem, który doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie pracy w Andersen (wcześniej Arthur Andersen) oraz PricewaterhouseCoopers (PwC). Przez ostatnie 9 lat był partnerem odpowiedzialnym za doradztwo w zakresie podatków pośrednich w PwC oraz za zespół doradztwa dla podmiotów finansowych. W ramach swojej pracy doradzał zarówno największym międzynarodowym koncernom jak i lokalnym spółkom polskim. Współautor pierwszego na polskim rynku komentarza do unijnych przepisów o VAT (VI Dyrektywy VAT – obecnie Dyrektywy 112) oraz autor wielu publikacji w prasie codziennej i specjalistycznej. Współautor programu studiów oraz wykładowca akademicki podatkowych studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz SGH w Warszawie. Jako niezależny ekspert organizacji przedsiębiorców Lewiatan reprezentował interesy podmiotów gospodarczych w Ministerstwie Finansów i komisjach sejmowych. Wygrał przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę BGŻ Leasing (C-224/11) dotyczącej sposobu opodatkowania VAT-em usług ubezpieczeniowych sprzedawanych przy okazji usług leasingu, która odmieniła rynek leasingowy w Polsce. Nagradzany jako najlepszy doradca VAT w Polsce.

Katarzyna Tomala – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2003 r. posiada tytułu doradcy podatkowego (nr wpisu 09887). W latach 2001- 2007 pracownik i wykładowca Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. Obecnie członek zarządu w spółce doradztwa podatkowego Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.
Specjalizacja: podatki dochodowe w szczególności w działalności gospodarczej, audyty podatkowe, związek rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.
Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz księgowych; autorka publikacji z dziedziny prawa podatkowego.

Mariusz Makowski – doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku „Ekspert Księgowy”. Jest autorem książki „Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne” (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Unilever, Deloitte, Polimex – Mostostal i in. Dla portalu podatki.biz realizuje szkolenia z tematyki opodatkowania dochodów zagranicznych (m.in. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych zagranicą, Delegowanie pracowników za granicę, Zatrudnianie pracowników z zagranicy, Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą). Prowadzi własną kancelarię podatkową.

 

OFERTA

Dotyczy udziału jednej osoby w XIX Kongresie Rachunkowości Finansowej i zawiera: uczestnictwo w wykładach, materiały i certyfikat ukończenia.

Cena standardowa: 1700 zł + 23% VAT

Cena: 1700 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl