Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Konferencja Podatkowa VAT i CIT/PIT

19-03-2018 20-03-2018 Warszawa

Kategoria: , ,

 

PROWADZĄCA

Anna Kędzierska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 20 letnim stażem (nr wpisu 07998), od 10 lat trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków, współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi w Polsce.
W dotychczasowych zajęciach prowadzonych przez trenera uczestniczyło już ponad 1000 uczestników: samodzielnych księgowych, właścicieli i pracowników biur i kancelarii podatkowych, przedsiębiorców indywidualnych i przedstawicieli jednostek budżetowych.
W prowadzonych przez trenera zajęciach uczestnicy doceniają przede wszystkim wieloletnią praktykę i pragmatyczne, a nie uniwersyteckie podejście do problemów podatkowych i kadrowo-płacowych, dużą wiedzę i znajomość orzecznictwa i interpretacji związanych z omawianymi zagadnieniami.

 

DZIEŃ I – 19 marca 2018 r.

PODATEK VAT 2018 I PRAKTYKA 2017

1. Split Payment – mechanizm podzielonej płatności – zasady funkcjonowania, korzyści, zagrożenia
– teoretyczna dobrowolność mechanizmu Split Payment
– wprowadzenie zasady odrębnych płatności „netto” oraz podatku VAT  na wydzielone konto VAT
– „dedykowany komunikatu przelewu”
– korzyści: wyłączenie stosowania sankcji z art. 112 b i 112 c ustawy o VAT oraz wyłączenie stosowania przepisów o odpowiedzialności solidarnej, wyłączenie stosowania przepisów ordynacji podatkowej w zakresie podwyższonych odsetek, bonus finansowy
– zagrożenia: przypadki, w których środki zgromadzone na rachunku VAT mogą ulec przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, możliwość wprowadzenia blokowania kont firm podejrzanych o wyłudzenie VAT
– jak się przygotować do Split Payment
– zasady przepływu środków na rachunku VAT.

2. Kasy fiskalne 2018 – nowe regulacje, projekt zmian, problemy praktyczne
– projektowane zmiany w ustawie o VAT i rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych, warunków technicznych i zwolnień z obowiązku stosowania,
– nowe zasady ewidencjonowania obrotu w 2018 roku,
– czy i od kiedy obowiązek instalowania nowych urządzeń?
– grupy podatników zobligowane do wymiany kas i konsekwencje w uldze z tytułu ponownej instalacji nowej kasy
– system e-paragonów – od kiedy i jak będzie działać?
– ulga z tytułu zakupu i wymiany urządzeń fiskalnych, zasady zwrotu ulgi
– faktura do paragonu z NIP-em

3. Nowe JPK VAT od 01.01.2018 – trzecia wersja – już opublikowana, co się zmieni? Problemy praktyczne związane z JPK VAT.

4. JPK od 01.07.2018 jak się przygotować?

5. Ewidencja VAT – czy wersja elektroniczna jest wystarczająca? Kiedy podatnik musi mieć jeszcze wersję papierową?

6. Koncepcja Rejestru Należności Publicznoprawnych i Rejestru Podmiotów Wykreślonych z VAT. Publiczne dane największych podatników.

7. Skutki w podatku VAT wykreślenia z rejestru podatników VAT czynnych, nowe przepisy od 13.01.2018
– jak sprawdzić status
– jak się „przywrócić”
– konsekwencje wykreślenia dla podatnika i dla kontrahenta

8.Status podatnika – kontrahenta w VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego, praktyka urzędów a przepisy i orzecznictwo, najnowsze orzeczenie ETS.

9. Faktura – sankcje i zagrożenia, uszczelnianie systemu zapobiegającego wyłudzaniu podatku VAT
– oznaczenie dokumentu faktury w podatku VAT i dochodowych,
– skutki wystawiania i otrzymywania błędnych i nierzetelnych faktur,
– sankcje z ustawy o VAT,
– sankcje z kodeksu karnego skarbowego,
– sankcje z kodeksu karnego.

10. Sygnalizacja innych zmian w ramach „uproszczenia dla przedsiębiorców”.

11. Jeszcze o odwrotnym obciążeniu w usługach budowlanych
– zasady obowiązywania mechanizmu odwrotnego obciążenia
– zagrożenia
– wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
– pojęcie podwykonawcy
– metoda kasowa a usługa budowlana w odwrotnym obciążeniu

12.Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.

 

DZIEŃ II – 20 marca 2018 r.

PODATEK PIT I CIT – praktyka 2017 i planowane zmiany na 2018 rok.

1. Zmiany w zakresie amortyzacji od 12.08.2017 – amortyzacja jednorazowa do 100 000,00 PLN – zmiany w podatkach dochodowych w zakresie nowej amortyzacji – zasady stosowania, warunki, ograniczenia, konsekwencje.

2. Uchwalone zmiany w zakresie amortyzacji od 2018 roku.

3. Ograniczenia w amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie. Ograniczenia optymalizacji podatkowej związanej z wytworzeniem wartości niematerialnych i prawnych.

4. Praktyka rozliczeń transakcji powyżej 15 000 w koszty podatkowe – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, problemy praktyczne, najnowsze interpretacje. Kolejny projekt zmiany przepisu.

5. Podatek od powierzchni handlowych – zasady naliczania, deklarowania, odliczenie od zaliczek na PIT/CIT, wątpliwości interpretacyjne.

6. Podatek u źródła.
– zasady pobierania podatku u źródła
– obowiązki w zakresie deklaracji
– wyłączenia
– zwolnienia
– znaczenie certyfikatu rezydencji
– zmiany regulacji w 2017 roku

7. Stawka podatku CIT od 2017 roku.

8. Najnowsze wyjaśnienia w zakresie stosowania skali podatkowej, ulgi w podatku PIT 2, kosztów z tytułu praw autorskich, zwolnień podatkowych.

9. Uchwalone zmiany w zakresie ograniczania kosztów usług niematerialnych w CIT.

10. Wprowadzenie koncepcji źródeł przychodu w podatku CIT.

11. Koszty podatkowe w 2018 roku – najnowsze interpretacje, stanowiska urzędów, orzecznictwo.

12. Najem czy działalność – uchwalone zmiany w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem przychodu z najmu, problemy praktyczne w zakresie opodatkowania przychodu z najmu: ryczałt czy zasady ogólne, odstępne a koszty dodatkowe, kasa fiskalna czy faktura, problematyka refakturowania mediów.

13. Działalność gospodarcza w mieszkaniu lub domu – najnowsze stanowisko w zakresie zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

14. Sygnalizacja innych zmian z ustawy „o uproszczeniach dla przedsiębiorców.
– szkolenia okresowe BHP
– zwiększenie limitu obrotów dla Małego Podatnika
– jednorazowe rozliczenie straty podatkowej
– zmiana terminu na wybór podatku liniowego lub zryczałtowanego
– dodatkowe informacje w zeznaniach podatkowych
– wynagrodzenie małżonka i innych członków rodziny kosztem podatkowym
– nowy sposób rozliczania transakcji z faktur nie uregulowanych w ciągu 120 dni – korekta podstawy opodatkowana na plus i na minus

15.Panel dyskusyjny – pytania uczestników.

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

19-03-2018 20-03-2018 Warszawa

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl