Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Konferencja VAT i PIT/CIT

Kategoria: , , ,

 

PROWADZĄCA

Anna Kędzierska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 20 letnim stażem (nr wpisu 07998), od 10 lat trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków, współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi w Polsce.
W dotychczasowych zajęciach prowadzonych przez trenera uczestniczyło już ponad 1000 uczestników: samodzielnych księgowych, właścicieli i pracowników biur i kancelarii podatkowych, przedsiębiorców indywidualnych i przedstawicieli jednostek budżetowych.
W prowadzonych przez trenera zajęciach uczestnicy doceniają przede wszystkim wieloletnią praktykę i pragmatyczne, a nie uniwersyteckie podejście do problemów podatkowych i kadrowo-płacowych, dużą wiedzę i znajomość orzecznictwa i interpretacji związanych z omawianymi zagadnieniami.

 

DZIEŃ I

PODATEK VAT 2018 I PRAKTYKA 2017 – uporządkowanie wiedzy i analiza bieżących problemów podatkowych po latach nieustannych zmian, najnowsze stanowiska organów skarbowych.

Nowości w VAT po których nic już nie będzie takie samo
1. Split Payment – raz jeszcze – czyli mechanizm podzielonej płatności – zasady funkcjonowania, korzyści, zagrożenia
o teoretyczna dobrowolność mechanizmu Split Payment
o wprowadzenie zasady odrębnych płatności „netto” oraz podatku VAT na wydzielone konto VAT
o „dedykowany komunikatu przelewu”
o korzyści: wyłączenie stosowania sankcji z art. 112 b i 112 c ustawy o VAT oraz wyłączenie stosowania przepisów o odpowiedzialności solidarnej, wyłączenie stosowania przepisów ordynacji podatkowej w zakresie podwyższonych odsetek, bonus finansowy
o zagrożenia: przypadki, w których środki zgromadzone na rachunku VAT mogą ulec przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, możliwość wprowadzenia blokowania kont firm podejrzanych o wyłudzenie VAT
o jak się przygotować do Split Payment
o zasady przepływu środków na rachunku VAT.
2. Kasy fiskalne 2018 – nowe regulacje, NOWY projekt zmian, problemy praktyczne
o projektowane zmiany w ustawie o VAT i rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych, warunków technicznych i zwolnień z obowiązku stosowania,
o nowe zasady ewidencjonowania obrotu w 2018 roku,
o czy i od kiedy obowiązek instalowania nowych urządzeń?
o grupy podatników zobligowane do wymiany kas i konsekwencje w uldze z tytułu ponownej instalacji nowej kasy
o system e-paragonów – od kiedy i jak będzie działać?
o ulga z tytułu zakupu i wymiany urządzeń fiskalnych, zasady zwrotu ulgi
o faktura do paragonu z NIP-em

JPK czyli wiemy już wszystko a nadal nas zaskakuje
3. Nowe JPK VAT od 01.01.2018 – trzecia wersja – już opublikowana, co się zmieni? Problemy praktyczne związane z JPK VAT.
4. JPK od 01.07.2018 jak się przygotować?
5. Korekta JPK – zasady, wyjątki, najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
6. Najem prywatny w ewidencji VAT i deklaracji, czyli pamiętaj kto jest podatnikiem
7. Ewidencja VAT – czy wersja elektroniczna jest wystarczająca? Kiedy podatnik musi mieć jeszcze wersję papierową?

STARE REGULACJE I NOWE PROBLEMY – czyli porządkowanie należnego i naliczonego
8. Moment powstania obowiązku podatkowego i prawo odliczenia podatku naliczonego – problemy praktyczne, dokumentacja, zmiany stanowisk organów skarbowych, obszary zagrożenia.
9. Aport i dostawa przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, rozwiązania praktyczne, korzyści i zagrożenia.
10. Mały podatnik rozliczający się metodą kasową a „normalny” podatnik dokonujący sprzedaży, dla której obowiązek podatkowy powstaje według chwili otrzymania zapłaty.
11. Problemy praktyczne z fakturami – czyli nie kończąca się historia: kto, kiedy musi, kiedy może, jak z zaliczką i fakturą końcową, czy proforma jest niebezpieczna, czy mogę wystawić fakturę, jak jeszcze nie sprzedałam, kiedy ująć korektę, co z duplikatem, jakie grożą mi sankcje i za jakie przewinienia, długa lista nieustannych wątpliwości.
12. Jeszcze o zmianach w momencie ujmowania transakcji w odwrotnym obciążeniu.
13. Ulga na złe długi w praktyce.
14. Inne „ciekawostki” w podatku VAT.
15. Skutki w podatku VAT wykreślenia z rejestru podatników VAT czynnych, nowe przepisy od 13.01.2018
o jak sprawdzić status
o jak się „przywrócić”
o konsekwencje wykreślenia dla podatnika i dla kontrahenta
16. Status podatnika – kontrahenta w VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego, praktyka urzędów a przepisy i orzecznictwo, najnowsze orzeczenie ETS, czyli czy naprawdę powinniśmy się bać podatników wykreślonych?
17. Faktura – sankcje i zagrożenia, uszczelnianie systemu zapobiegającego wyłudzaniu podatku VAT
o znaczenie dokumentu faktury w podatku VAT i dochodowych,
o skutki wystawiania i otrzymywania błędnych i nierzetelnych faktur,
o sankcje z ustawy o VAT,
o sankcje z kodeksu karnego skarbowego,
o sankcje z kodeksu karnego.
18. Jeszcze o odwrotnym obciążeniu w usługach budowlanych i towarach z załącznika nr 11
o zasady obowiązywania mechanizmu odwrotnego obciążenia
o zagrożenia
o wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
o pojęcie podwykonawcy
o metoda kasowa a usługa budowlana w odwrotnym obciążeniu
o klasyfikacja usług
o dostawa z usługą czy usługa z towarem i konsekwencje umowy stron, czyli jeszcze o usłudze kompleksowej
o prezentacja najnowszych interpretacji
19. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.

 

DZIEŃ II

PODATEK PIT I CIT – praktyka 2017 i uchwalone zmiany na 2018 rok. Warsztaty podatkowe. Najnowsze stanowiska i interpretacje organów skarbowych. Uporządkowanie starej wiedzy z nowej perspektywy.

JESZCZE O AMORTYZACJI
1. Zmiany w zakresie amortyzacji od 12.08.2017 – amortyzacja jednorazowa do 100 000,00 PLN – zmiany w podatkach dochodowych w zakresie nowej amortyzacji – zasady stosowania, warunki, ograniczenia, konsekwencje.
2. Uchwalone zmiany w zakresie amortyzacji od 2018 roku.
3. Ograniczenia w amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie. Ograniczenia optymalizacji podatkowej związanej z wytworzeniem wartości niematerialnych i prawnych.

KOSZTY PODATKOWE – PROBLEMY PRAKTYCZNE
4. Praktyka rozliczeń transakcji powyżej 15 000 w koszty podatkowe – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, problemy praktyczne, najnowsze interpretacje. Kolejny projekt zmiany przepisu.
5. Zwyczajne i kontrowersyjne koszty podatkowe
– konieczność indywidualnej analizy wydatków pod kątem zaliczania ich do kosztów podatkowych
– reprezentacja i reklama, wystawność, gastronomia, inne problemy praktyczne
– koszty pracy własnej i członków rodziny
– samochód w kosztach – zasady rozliczania amortyzacji, leasingu, ograniczenia kosztów
– wykup z leasingu i co dalej czyli stanowiska organów podatkowych a działania podatników
– wydatki z gruntu poza zakresem kosztów podatkowych
– zmiana stanowiska organów, poparta orzecznictwem w zakresie zaliczania do kosztów wydatków związanych z działalnością w mieszkaniu lub domu
– ryczałt ewidencjonowany – korzyści i zagrożenia
– koszty podatkowe w okresie zawieszonej działalności
– rozliczanie kosztów remontu i adaptacji „obcego” lokalu poprzez potrącenie
– opłata recyclingowa w kosztach i przychodach podatkowych
– wiele samochodów, nieruchomości, tabletów, telefonów w jednoosobowej działalności
– inne „trudne” przypadki – panel dyskusyjny.
6. Najem czy działalność – uchwalone zmiany w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem przychodu z najmu, problemy praktyczne w zakresie opodatkowania przychodu z najmu: ryczałt czy zasady ogólne, odstępne a koszty dodatkowe, kasa fiskalna czy faktura, problematyka refakturowania mediów.
7. Podatek od powierzchni handlowych – zasady naliczania, deklarowania, odliczenie od zaliczek na PIT/CIT, wątpliwości interpretacyjne.
8. Podatek u źródła w pigułce
– zasady pobierania podatku u źródła
– obowiązki w zakresie deklaracji
– wyłączenia
– zwolnienia
– znaczenie certyfikatu rezydencji
– zmiany regulacji w 2017 roku
9. Opodatkowanie wynagrodzeń i zleceń cudzoziemców
– kiedy zasady ogólne a kiedy podatek u źródła
– umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
– znaczenie certyfikatu rezydencji
– niezbędna dokumentacja i obowiązki w zakresie deklaracji
10. Najnowsze wyjaśnienia w zakresie stosowania skali podatkowej, ulgi w podatku PIT 2, kosztów z tytułu praw autorskich, zwolnień podatkowych.
11. Uchwalone zmiany w zakresie ograniczania kosztów usług niematerialnych w CIT.
12. Wprowadzenie koncepcji źródeł przychodu w podatku CIT.
13. Sygnalizacja innych projektowanych, choć nie uchwalonych zmian z ustawy „o uproszczeniach” dla przedsiębiorców
– szkolenia okresowe BHP
– zwiększenie limitu obrotów dla Małego Podatnika
– jednorazowe rozliczenie straty podatkowej
– zmiana terminu na wybór podatku liniowego lub zryczałtowanego
– dodatkowe informacje w zeznaniach podatkowych
– wynagrodzenie małżonka i innych członków rodziny kosztem podatkowym
– nowy sposób rozliczania transakcji z faktur nie uregulowanych w ciągu 120 dni – korekta podstawy opodatkowana na plus i na minus
14. Panel dyskusyjny – pytania uczestników.

 

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl