Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Konferencja Podatkowa. Ceny transferowe

13-06-2018 15-06-2018 Warszawa

Kategoria: , ,

KDK Info Sp. z o.o. zaprasza na

Konferencja Podatkowa. Ceny transferowe (Wielka Czwórka)

13-14-15 czerwca 2018 r.
(istnieje możliwość wykupienia 2 dni)

1 marca 2017 r. weszły w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej oraz nowelizacje Kodeksu karnego i Kodeksu karnego skarbowego, które wprowadziły nowe typy przestępstw (np. puste faktury) i znacząco zaostrzyły kary za niektóre przestępstwa skarbowe, a także nadały nowe uprawnienie śledcze finansowym organom postępowania przygotowawczego.
W ramach proponowanych warsztatów/seminarium uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o najczęstszych obszarach zainteresowania organów karnych skarbowych, zdobyć wiedzę na temat podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego skarbowego materialnego, wysokości grożących podatnikom kar, przesłanek wszczęcia procedury karnej skarbowej czy sposobu prowadzenia postępowań karnych skarbowych. Spotkanie będzie również dobrą okazją do podjęcia dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie prowadzonych przez urzędy i prokuratury postępowań przygotowawczych.

 

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym
Golden Floor Tower

ul. Chłodna 51, Warszawa – 32. piętro

 

Dzień I – 13 czerwca 2018 r.

Ważne i obszerne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie z początkiem nowego roku.

Katarzyna Tomala: Podatki dochodowe – wybrane zagadnienia problemowe w 2018 r.
1. Wyodrębnienie w podatku CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych i ustalenie zasad ustalania dochodu podatkowego z uwzględnieniem zasady rozdziału źródeł,
2. Aporty przedsiębiorstw a mała klauzula w sprawie unikania opodatkowania
3. Nowy limit ograniczający koszty podatkowe z tytułu odsetek, zasady uchylenia przepisów o cienkiej kapitalizacji,
4. Limity zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów usług niematerialnych oraz kosztów korzystania z wartości niematerialnych i prawnych – art. 15e CIT
5. Ustalenie kosztu podatkowego z tytułu straty ze zbycia wierzytelności własnych, spisanie i umorzenie wierzytelności,
6. Ograniczenie kosztów podatkowych związanych z uprzednio zbytymi wartościami niematerialnymi i prawnymi
7. Amortyzacja majątku trwałego otrzymanego tytułem darmym – ograniczenie kosztów podatkowych dla osób fizycznych
8. Nowe zasady potrącania kosztów autorskich w podatku dochodowym od osób fizycznych
9. Szczególne rozwiązanie dotyczące opodatkowania nieruchomości komercyjnych o znacznej wartości – minimalny podatek dochodowy (prezentacja planowanych zmian)

Łukasz Trochimiuk: Prawo karno-skarbowe
1. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa karnego skarbowego
· Przestępstwo skarbowe czy wykroczenie skarbowe – jak je odróżnić?
· Co nam grozi? – kary, środki karne i przesłanki ustalania ich wymiaru
· Zarzuty pod choinkę – dlaczego organy ścigania najczęściej stawiają zarzuty przed świętami?
2. Procedury karne skarbowe
· Przesłanki wszczęcia postepowania karnego
· Czy chciałem i wiedziałem? – wina umyślna podstawą odpowiedzialności karnej
· Mandat czy DPO – czy watro pójść na ugodę z urzędem?
· Obronić się przed urzędnikami – jak budować linię obrony w sprawie karnej skarbowej,
· Działajmy zawczasu – procedury antykks-owe

Prowadzący:
Katarzyna Tomala – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Od 2003 r. posiada tytułu doradcy podatkowego (nr wpisu 09887). W latach 2001- 2007 pracownik i wykładowca Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.
Obecnie członek zarządu w spółce doradztwa podatkowego Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.
Specjalizacja: podatki dochodowe w szczególności w działalności gospodarczej, audyty podatkowe, związek rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.
Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz księgowych; autorka publikacji z dziedziny prawa podatkowego.

Łukasz Trochimiuk, adwokat, Crido Taxand – adwokat w zespole postępowań podatkowych i sądowych w Crido Taxand, ekspert w dziedzinie prawa karnego i prawa karnego skarbowego. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i administracyjnymi. Zapewnia aktywne wsparcie w trakcie kontroli i sporów podatkowych, doradza w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej, a także reprezentuje klientów w postępowaniach karnych skarbowych.
Przez ponad dziesięć lat był związany z administracją publiczną, gdzie sprawował funkcję oskarżyciela skarbowego w jednym z największych urzędów skarbowych w Polsce, reprezentując urząd przed sądami w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Przez cztery lata kierował również pracami komórki ds. karnych skarbowych tego urzędu. Prowadził również liczne postępowania przygotowawcze w sprawach dotyczących najpoważniejszych przestępstw skarbowych, niejednokrotnie sięgających wielomilionowych uszczupleń podatkowych.

 

Dzień II – 14 czerwca 2018 r.

Split Payment i zmiany w VAT od 1 lipca 2018 r., po których nic już nie będzie takie samo. PIT 2018.

Anna Kędzierska-Adamczyk: PODATEK VAT 2018 I PRAKTYKA 2017 – uporządkowanie wiedzy i analiza bieżących problemów podatkowych po latach nieustannych zmian, najnowsze stanowiska organów skarbowych.
Nowości w VAT
1. Split Payment – raz jeszcze – czyli mechanizm podzielonej płatności – zasady funkcjonowania, korzyści, zagrożenia
o teoretyczna dobrowolność mechanizmu Split Payment
o wprowadzenie zasady odrębnych płatności „netto” oraz podatku VAT na wydzielone konto VAT
o „dedykowany komunikatu przelewu”
o korzyści: wyłączenie stosowania sankcji z art. 112 b i 112 c ustawy o VAT oraz wyłączenie stosowania przepisów o odpowiedzialności solidarnej, wyłączenie stosowania przepisów ordynacji podatkowej w zakresie podwyższonych odsetek, bonus finansowy
o zagrożenia: przypadki, w których środki zgromadzone na rachunku VAT mogą ulec przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, możliwość wprowadzenia blokowania kont firm podejrzanych o wyłudzenie VAT
o jak się przygotować do Split Payment
o zasady przepływu środków na rachunku VAT.
2. Kasy fiskalne 2018 – nowe regulacje, NOWY projekt zmian, problemy praktyczne
o projektowane zmiany w ustawie o VAT i rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych, warunków technicznych i zwolnień z obowiązku stosowania,
o nowe zasady ewidencjonowania obrotu w 2018 roku,
o czy i od kiedy obowiązek instalowania nowych urządzeń?
o grupy podatników zobligowane do wymiany kas i konsekwencje w uldze z tytułu ponownej instalacji nowej kasy
o system e-paragonów – od kiedy i jak będzie działać?
o ulga z tytułu zakupu i wymiany urządzeń fiskalnych, zasady zwrotu ulgi
o faktura do paragonu z NIP-em
JPK czyli wiemy już wszystko a nadal nas zaskakuje
3. Nowe JPK VAT od 01.01.2018 – trzecia wersja – już opublikowana, co się zmieni? Problemy praktyczne związane z JPK VAT.
4. JPK od 01.07.2018 jak się przygotować?
5. Korekta JPK – zasady, wyjątki, najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
6. Najem prywatny w ewidencji VAT i deklaracji, czyli pamiętaj kto jest podatnikiem
7. Ewidencja VAT – czy wersja elektroniczna jest wystarczająca? Kiedy podatnik musi mieć jeszcze wersję papierową?
STARE REGULACJE I NOWE PROBLEMY – czyli porządkowanie należnego i naliczonego
8. Problemy praktyczne z fakturami – czyli nie kończąca się historia: kto, kiedy musi, kiedy może, jak z zaliczką i fakturą końcową, czy proforma jest niebezpieczna, czy mogę wystawić fakturę, jak jeszcze nie sprzedałam, kiedy ująć korektę, co z duplikatem, jakie grożą mi sankcje i za jakie przewinienia, długa lista nieustannych wątpliwości. Sankcje za puste i nierzetelne faktury.
9. Jeszcze o zmianach w momencie ujmowania transakcji w odwrotnym obciążeniu.
10. Inne „ciekawostki” w podatku VAT.
11. Skutki w podatku VAT wykreślenia z rejestru podatników VAT czynnych, nowe przepisy od 13.01.2018
o jak sprawdzić status
o jak się „przywrócić”
o konsekwencje wykreślenia dla podatnika i dla kontrahenta
12. Status podatnika – kontrahenta w VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego, praktyka urzędów a przepisy i orzecznictwo, najnowsze orzeczenie ETS, czyli czy naprawdę powinniśmy się bać podatników wykreślonych?
13. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.
PODATEK PIT – wybrane problemy
JESZCZE O AMORTYZACJI
14. Zmiany w zakresie amortyzacji od 12.08.2017 – amortyzacja jednorazowa do 100 000,00 PLN – zmiany w podatkach dochodowych w zakresie nowej amortyzacji – zasady stosowania, warunki, ograniczenia, konsekwencje.
15. Uchwalone zmiany w zakresie amortyzacji od 2018 roku.
16. Ograniczenia w amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie. Ograniczenia optymalizacji podatkowej związanej z wytworzeniem wartości niematerialnych i prawnych.
KOSZTY PODATKOWE – PROBLEMY PRAKTYCZNE
17. Praktyka rozliczeń transakcji powyżej 15 000 w koszty podatkowe – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, problemy praktyczne, najnowsze interpretacje. Kolejny projekt zmiany przepisu.
18. Podatek u źródła w pigułce
– zasady pobierania podatku u źródła
– obowiązki w zakresie deklaracji
– wyłączenia
– zwolnienia
– znaczenie certyfikatu rezydencji
– zmiany regulacji w 2017 roku
19. Opodatkowanie wynagrodzeń i zleceń cudzoziemców
– kiedy zasady ogólne a kiedy podatek u źródła
– umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
– znaczenie certyfikatu rezydencji
– niezbędna dokumentacja i obowiązki w zakresie deklaracji
20. Najem czy działalność – uchwalone zmiany w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem przychodu z najmu, problemy praktyczne w zakresie opodatkowania przychodu z najmu: ryczałt czy zasady ogólne, odstępne a koszty dodatkowe, kasa fiskalna czy faktura, problematyka refakturowania mediów.

Anna Kędzierska-Adamczyk – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 20 letnim stażem (nr wpisu 07998), od 10 lat trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków, współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi w Polsce.
W dotychczasowych zajęciach prowadzonych przez trenera uczestniczyło już ponad 1000 uczestników: samodzielnych księgowych, właścicieli i pracowników biur i kancelarii podatkowych, przedsiębiorców indywidualnych i przedstawicieli jednostek budżetowych.
W prowadzonych przez trenera zajęciach uczestnicy doceniają przede wszystkim wieloletnią praktykę i pragmatyczne, a nie uniwersyteckie podejście do problemów podatkowych i kadrowo-płacowych, dużą wiedzę i znajomość orzecznictwa i interpretacji związanych z omawianymi zagadnieniami.

 

Dzień III – 15 czerwca 2018 r.

Wychodząc naprzeciw zmianom w przepisach zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu zapoznanie Państwa z regulacjami podatkowymi dotyczącymi podmiotów powiązanych. W szczególności szkolenie poświęcone zostanie nowym regulacjom i sposobom przygotowania podatników do zmian w przepisach.

Ceny Transferowe 2017-2018
1. Identyfikacja transakcji podlegających dokumentacji TP – problematyka transakcji kompleksowych, najnowsze stanowiska fiskusa.
2. Sprawozdania CIT-TP, CIT-CBC – terminy, zakres obowiązków, podmioty zobowiązane.
3. Obowiązki sprawozdawcze i kontrola dokumentacji cen transferowych – analiza przypadków, główne zarzuty, powszechne problemy przedsiębiorstw
4. Analiza porównawcza w praktyce – bazy danych wykorzystywane do sporządzania analiz, bezkosztowe sposoby zgromadzenia benchmarków
5. Uprzednie porozumienia cenowe – tryb zawarcia, wymogi formalne, skutki praktyczne.
6. Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw międzynarodowych oraz administracji podatkowych

Jacek Bajger – partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu cen transferowych KPMG w Polsce
Specjalizuje się w zakresie doradztwa podatkowego, w tym w szczególności w zakresie cen transferowych i w tym zakresie posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe. Od 2001 r. kieruje zespołem ds. cen transferowych oraz koordynuje usługi KPMG dotyczące doradztwa w zakresie cen transferowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Odpowiada również za kompleksowe doradztwo podatkowo-prawne w zakresie problematyki transakcji z podmiotami powiązanymi, w tym m.in. przygotowanie analiz ekonomicznych i porównawczych oraz dokumentacji podatkowej. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych oraz negocjacjach z Ministrem Finansów w zakresie porozumień cenowych. Koordynuje również bieżące doradztwo podatkowe w pełnym zakresie dla wielu polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych z różnych sektorów. Często występuje jako prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach i szkoleniach w zakresie cen transferowych. Jest autorem szeregu publikacji w zakresie cen transferowych w ogólnopolskich dziennikach oraz specjalistycznych polskich i zagranicznych periodykach (m.in. Przegląd Podatkowy, International Tax Review, Euromoney Corporate Tax Handbook itd.). Jego doświadczenie sektorowe obejmuje m.in. branże: bankową i usług finansowych, motoryzacyjną, nieruchomości, farmaceutyczną, przetwórstwo spożywcze, przemysł elektroniczny. Pracuje w KPMG od 2001 roku.

Rafał Sadowski – partner w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte
Ekonomista i licencjonowany doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach cen transferowych. Uczestniczył w realizacji różnorodnych projektów, w tym w negocjowaniu porozumień APA, planowaniu transakcji wewnątrzgrupowych, analizach porównawczych, przygotowaniu dokumentacji transakcji ze stronami powiązanymi, restrukturyzacji procesów transakcyjnych, przekształcaniu firm zleceniobiorców i dystrybutorów o ograniczonym ryzyku.

Mariusz Kozłowski – starszy menedżer w Zespole Cen Transferowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.
Od ponad 12 lat koncentruje się na doradztwie z zakresu cen transferowych dla zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu strukturyzowania (planowanie, wycena) i dokumentowania przepływów wewnątrzgrupowych oraz ich obrony w trakcie kontroli podatkowych. Zaangażowany w negocjowanie tzw. porozumień cenowych z przedstawicielami ministerstwa finansów. Uczestniczył i/lub nadzorował ponad dwieście projektów, których głównym tematem były ceny transferowe, w tym transakcje związane z transferem i udostępnianiem wartości niematerialnych, wycena exit fee na potrzeby restrukturyzacji biznesowej lub alokacja dochodu do zakładu (permanent establishment).
Autor publikacji książkowych i prasowych oraz prelegent na szkoleniach i konferencjach poświęconych cenom transferowym. Absolwent Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Magdalena Marciniak – partner, Szef Zespołu Cen Transferowych MDDP
Posiada 8-letnie doświadczenie w zakresie cen transferowych. Magda była odpowiedzialna za projekty dotyczące dokumentowania przepływów transakcyjnych w grupach kapitałowych oraz wyceny transakcji towarowych i usługowych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Brała udział w projektach dotyczących restrukturyzacji działalności w grupach kapitałowych w zakresie funkcjonalności i optymalizacji łańcucha dostaw, opracowywania i implementacji polityki cen transferowych w grupach kapitałowych czy wsparcia przy kontrolach podatkowych w zakresie cen transferowych. Prowadziła warsztaty z zakresu przygotowywania dokumentacji cen transferowych oraz stosowania metod podatkowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Posiada również doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków Uprzednich Porozumień Cenowych. Przed dołączeniem do Zespołu Cen Transferowych w MDDP, Magda zdobywała doświadczenie w jednej z firm Wielkiej Czwórki. Jest absolwentką kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej.

 

Cena: 2100 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

13-06-2018 15-06-2018 Warszawa

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl