Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Konferencja Kadry i HR 2018

13-03-2018 14-03-2018 Warszawa

Kategoria: , , ,

KDK Info Sp. z o.o. zaprasza na KONFERENCJĘ

KADRY I HR 2018

Warszawa, 13-14 marca 2018 r.

DZIEŃ I – 13 marca 2018 r.
Dorota Strzelec: Reforma RODO – jak do niej przygotować Dział HR?

1. RODO w HR
– Cele i zasady reformy RODO
– Pracodawca jako administrator danych – nowe zadania i wyzwania
– Dobrowolność czy obowiązek? – ustalanie właściwej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych
– Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zakres i forma, pułapki „dobrowolności”, czy „stara” zgoda będzie ważna po 25 maja 2018?

2. Dane osobowe pracowników
– Zakres zbieranych informacji w trakcie zatrudnienia
– Projekt polskich przepisów wprowadzających do RODO
– Monitorowanie aktywności obecnych i byłych pracowników na portalach społecznościowych
– Stan zdrowia pracownika a ochrona prywatności
– Wykorzystanie wizerunku pracownika przez pracodawcę

3. Rekrutacja i selekcja kandydatów
– Jakich informacji pracodawca może żądać na etapie rekrutacji?
– Dozwolony zakres sprawdzania kandydatów – m.in. referencje, Internet, portale społecznościowe, zbieranie informacji o życiu prywatnym
– Niestandardowe formy rekrutacji a ochrona danych osobowych

4. Lista kontrolna – jak przygotować Dział HR na nadejście RODO

 

Alicja Biernat: Zmiany w prawie i nowe trendy 2018/2019 w zatrudnianiu pracowników

1. Przegląd planowanych zmian w prawie pracy – wybrane zagadnienia
– Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1.07.2018 i skuteczniejsza kontrola pracowników
– Kontrola i monitoring pracowników – potrzeby pracodawców i planowane zmiany
– Nowe obowiązki pracodawców i sankcje wynikające z projektu Ustawy o jawności życia publicznego
    – Wewnętrzne procedury etyczne i antykorupcyjne u pracodawców 50+
    – Zgłaszanie nadużyć (wthistleblowing) i ochrona sygnalistów

2. Nowoczesne formy motywowania i premiowania pracowników
– Rynek pracownika a nowe formy motywowania i zatrzymywania specjalistów
– Przykłady ciekawych świadczeń dodatkowych – trendy na rynku pracy
– Różnicowanie systemów premii i świadczeń a zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu – przykłady i orzecznictwo
– Czy premia lub nagroda może mieć charakter dyskryminacyjny? – ryzyka prawne
– Pułapki ustalania zasad przyznawania premii uznaniowej – przykłady i orzecznictwo

3. Pozyskanie i zatrzymanie kluczowych specjalistów – aspekty prawne
– Poszukiwania bezpośrednie kandydatów a zarzut nieuczciwej konkurencji – jak pozyskiwać specjalistów, jak zabezpieczyć się przed odpływem talentów?
– Złowiony nie zawsze zatrudniony – w jakiej formie potwierdzać warunki zatrudnienia kandydatom (oferta pracy, list intencyjny, umowa przedwstępna)
– Kandydat zmienia zdanie – ryzyka prawne i możliwości ochrony interesów przyszłego pracodawcy
– Bodźce finansowe w rekrutacji – m.in. premia rekomendacyjna (referral bonus) i premia powitalna (sign on bonus)

 

DZIEŃ II – 14 marca 2018 r.
Mariusz Makowski: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2018 r.

1. Pobyt cudzoziemców w Polsce

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej
– obywatele Unii Europejskiej
– obywatele państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi
– pobyt czasowy a pobyt stały

3. Praca cudzoziemców na terenie Polski
– Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej
– Obywatele państw sąsiadujących z Polską
– Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
– Zezwolenie na pracę
– Zmiany wchodzące w życie od 2018 r. – zmiany w procedurze oświadczeniowej oraz nowy typ zezwoleń na pracę sezonową (w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce)
– Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji
– Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców.
– Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy (zmiany od 2017 r.)
– Miejsce zamieszkania
– Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
– Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych
– Opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
– Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
– Certyfikat rezydencji
– Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
– Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców
– Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1

5. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
– Zasada jednego ustawodawstwa
– Zasada równego traktowania
– Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania
– Zasada zachowania praw nabytych
– Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy
– Pracownicy delegowani
– Pracownicy transportu międzynarodowego
– Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
– Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie
– Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce
– Ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

 

PROWADZĄCY

Dorota Strzelec – konsultant HR, trener, ekspert ds. RODO w procesach HR
Ukończyła zarządzanie kadrami, studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie o specjalności Doradztwo Zawodowe, studia podyplomowe z Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej oraz szkolenie z Coachingu Kryzysowego akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychotraumatologiczne.
Posiada 20-letnie doświadczenie w branży doradczej – była konsultantem w międzynarodowej kancelarii prawnej oraz konsultantem i dyrektorem w agencji doradztwa personalnego w Warszawie. Wspierała też swoją wiedzą ekspercką izby gospodarcze i stowarzyszenia branżowe. Obecnie pracuje jako niezależny konsultant i trener, udziela także konsultacji w prywatnej poradni zdrowia psychicznego.
Opracowała wiele autorskich programów szkoleń bazujących na własnym doświadczeniu oraz unikalnej kombinacji wiedzy z zakresu zarządzania kadrami, psychologii i prawa pracy. Jest prelegentem wielu seminariów i konferencji oraz autorką publikacji w prasie branżowej i portalach internetowych. Pracuje w jęz. polskim i angielskim.

Alicja Biernat – adwokat, ekspert ds. prawa pracy
Ukończyła Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie pracy. Doświadczenie zdobywała m.in. w kancelariach Ernst & Young oraz TGC Corporte Lawyers. Była także specjalistą w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Prowadzi szkolenia dla klientów z zakresu prawa pracy. Jest prelegentką na konferencjach oraz autorką publikacji w dziennikach ogólnopolskich. Jest członkiem European Employment Lawyers Association (EELA). Pracuje w języku polskim i angielskim. Posługuje się również językiem francuskim.

Mariusz Makowski – doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce.
Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku „Ekspert Księgowy”, współpracuje z wydawnictwami Beck, Infor. Jest m. in. autorem książek: „Zatrudnianie cudzoziemców – rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17” (Infor 2017), „Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne” (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Unilever Polska, Deloitte, Telewizji Polskiej, Orlen, Amica i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową w Warszawie.

Cena: 1350 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Karol Jarosz
tel. 22 378 26 81
karol.jarosz@kdkinfo.pl

Ewa Sierocińska
tel. 22 378 26 82
ewa.sierocinska@kdkinfo.pl

13-03-2018 14-03-2018 Warszawa

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl