fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie

Kategoria:

Szkolenie skierowane do

 • osób odpowiedzialnych za nadzorowanie, koordynację i przeprowadzenie procesu inwentaryzacji
 • osób odpowiedzialnych za gospodarkę materiałową i magazynową
 • pracowników działów finansowo-księgowych
 • wszystkich zainteresowanych tematyką inwentaryzacji

 

Program

 1. Funkcje i cele inwentaryzacji
 2. Etapy, harmonogram i odpowiedzialność w procesie inwentaryzacji
 3. Podstawowe zasady inwentaryzacyjne
  • zasada podwójnej kontroli
  • zasada „zamkniętych drzwi”
  • zasada kompletności i kompleksowości oraz ” zaskoczenia”
  • zasada uczestnictwa osoby odpowiedzialnej za składniki majątku
  • zasada komisyjności i fachowości komisji spisowej
 4. Metody i techniki przeprowadzania inwentaryzacji:
  • metoda pełnej inwentaryzacji okresowej
  • metoda pełnej inwentaryzacji ciągłej
  • metoda wyrywkowa inwentaryzacji ciągłej lub okresowej
  • inne techniki inwentaryzacyjne
  • metoda pisemnego potwierdzania stanów
  • metoda weryfikacji tj. porównania stanów wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
 5. Spis z natury
  • przygotowanie inwentaryzacji – czynności poprzedzające przeprowadzenie spisu z natury
  • przebieg i dokumentacja spisu z natury
  • arkusze spisowe
  • spis składników trudnych do pomiaru
  • spis z natury wybranych składników majątkowych
  • dokumentacja spisu z natury
 6. Czynności po zakończeniu spisu z natury
 7. Inwentaryzacja obcych składników majątkowych
 8. Warunki i sposób kompensowania niedoborów i nadwyżek
 9. Odpowiedzialność materialna pracowników i sposób ich rozliczania
 10. Wnioski poinwentaryzacyjne
 11. Księgowe ujęcie różnic inwentaryzacyjnych – zagadnienie ogólne
 12. Odchylenia: w granicy norm i poza granicami norm
 13. Skutki zdarzeń nadzwyczajnych
 14. Instrukcja inwentaryzacyjna
  • czynności poprzedzające inwentaryzacje
  • harmonogram czynności inwentaryzacyjnych
  • plan i program inwentaryzacji
  • dokumentacja z badania
  • zakończenie inwentaryzacji i zalecenia pokontrolne
 15. Podsumowanie

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl