fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Horse Assisted Education – rozwój osobisty i biznesowy z udziałem koni

Kategoria:

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Szanowni Państwo

Chcielibyśmy zaoferować Państwu szkolenie metodą Horse Assisted Education.

To innowacyjna metoda uczenia się ludzi, w której uczestniczą konie, wspomagają rozwój kompetencji osobistych i zawodowych.

Zajmujemy się coachingiem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

Naszym celem jest szeroko rozumiany rozwój osoby – samoświadomości, umiejętności psychologicznych i społecznych oraz pomoc w zmianie do której dąży.

Firmy, które wygrywają na rynku, zauważają potrzebę utrzymywania wysokiego poziomu zaangażowania i wydajności. Znacznie lepiej i chętniej pracują zespoły, których członkowie znają się wzajemnie, uzupełniają swoimi umiejętnościami i kompetencjami oraz wiedzą, że mogą na sobie wzajemnie polegać. Warsztaty z końmi dają zespołowi możliwość doświadczenia nowej, nietypowej sytuacji, lepszego poznania się i podejmowania wspólnych wyzwań.

Czas spędzony na szkoleniu jest przez uczestników zawsze oceniany jako możliwość odpoczynku, oderwania się od codziennych kłopotów, naładowania „baterii”, przy równoczesnej wspaniałej zabawie połączonej z głębokim doświadczeniem umiejętności własnych i zespołowych oraz ich rozwijaniem.

 

 1. KOMUNIKACJA I INTEGRACJA ZESPOŁU

Ćwiczenia z końmi pozwalają wzmacniać relacje międzyludzkie, a także doświadczyć jak komunikować się i współdziałać efektywniej. Odsłaniają one co jest siłą, a co słabością zespołu wobec autentycznych wyzwań i prawdziwych emocji.

Rozwój kompetencji na poziomie indywidualnym

 • Wzrost samoświadomości w pracy poza strefami komfortu, budowanie odwagi do podejmowania nowych wyzwań.
 • Nowe spojrzenie na relacje i podniesienie umiejętności budowania trwałych relacji z innymi członkami zespołu.
 • Zwiększenie skuteczności komunikacji własnych potrzeb w zakresie realizowanych zadań.
 • Poprawa umiejętności współpracy z innymi, rozumienia potrzeb i dawania informacji zwrotnej
 • Rozwój odporności na stres, zwiększenie energii, motywacji, radości z realizacji zadań.
 1. PRZYWÓDZTWO

Jest wielu liderów, których autorytet buduje formalne nadanie i pozycja w organizacji. Jednak nowoczesnymi firmami, które zwyciężają na rynku kierują autentyczni liderzy. Ich autorytet wynika z tego kim i jacy są, a ich zespoły podążają za nimi dobrowolnie.

Po czym zatem poznać prawdziwego lidera? Oto odpowiedź:

 1. Liderzy potrafią połączyć swoje cele z celami innych ludzi. Dobry lider wzmacnia realizację celów i nadaje im sens. Prawdziwy lider pomaga odnajdywać cele pracowników. Dzięki temu wzmacnia motywację i zaangażowanie personelu.
 2. Lider budzi entuzjazm w sobie i zaraża nim innych. Entuzjazm do pracy jak bakcyl rozprzestrzenia się po całej firmie i wpływa dodatnio na efektywność i wydajność pracy.
 3. Najlepszy lider wydobywa z ludzi to co najlepsze. Ludzie kochają lidera i szanują go. Prawdziwy lider budzi w drugim człowieku jego potencjał.

Warto się zastanowić:

 1. Ile kosztuje (człowieka i organizację) brak prawdziwego autorytetu u przywódcy, wynikający z jego niewystarczającej samoświadomości i samopoznania?
 2. Czy i w jakim stopniu hamuje rozwój lidera przekonanie o braku szczerej informacji zwrotnej na temat swojej prawdziwej wartości, słabości i mocny stron?
 3. Ile można stracić nie wiedząc: „Jakim jestem liderem, w sytuacjach trudnych i nieznanych? Czy jestem autentyczny czy raczej gram kogoś, kim powinienem być? Jak naprawdę jesteśmy odbierani przez innych?”
 4. Jak znaleźć na rynku naprawdę ciekawe i wartościowe metody rozwoju inteligencji emocjonalnej i przywództwa, które dadzą szanse na skuteczną i długotrwałą zmianę?

Co uczestnicy wskazują jako szczególną wartość tego szkolenia:

 1. Interaktywność, feedback, praca w grupie – obserwacja innych zachowań.
 2. Poznanie swojego mechanizmu decyzyjnego. Poznanie swojego podejścia do relacji i realizowania zadań. Poznanie swoich wartości przywódczych.
 3. Kontakt z sobą dzięki koniom, badanie swojej motywacji.
 4. Umiejętność wskazania słabych miejsc naszej osobowości. Wskazanie odpowiednich kierunków rozwiązania niektórych problemów.
 5. Rozwój kompetencji na poziomie indywidualnym
 6. Wzrost umiejętności świadomego i efektywnego kierowania innymi, z uwzględnieniem swoich mocnych stron oraz stopnia dojrzałości zespołu.
 7. Kształtowanie naturalnego autorytetu, autentycznego stylu przywództwa, z uwzględnieniem spójności komunikacji na poziomie intencji, słów i komunikatów poza werbalnych.
 8. Poszerzanie perspektywy strategicznej, umiejętności poznania i wyciągania wniosków.
 9. Uwrażliwienie na znaczenie stosunków interpersonalnych wśród pracowników oraz rozwój inteligencji emocjonalnej.
 10. Doskonalenie umiejętności analizy i oceny sytuacji oraz umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach nowych i niestandardowych.
 11. Rozwój odporności na stres, zwiększenie energii, motywacji, radości z realizacji zadań.
 1. ROZWÓJ OSOBISTY

Warto zastanowić  się czy znacie już odpowiedzi na poniższe pytania…

 1. Ile tracisz, gdy nie potrafisz skutecznie pokierować własnym życiem w drodze do swoich celów i marzeń?
 2. Czy potrafisz być w każdej sytuacji autentycznym, tak by inni odbierali Cię jako spójną osobę?
 3. Jak inni reagują na Ciebie?
 4. W jakim stopniu twoja zmiana myślenia i działania w sytuacji stresu obniża lub podnosi twoją efektywność?
 5. Czy wystarczająco skutecznie komunikujesz swoje intencje?

Co uczestniczy wskazują jako szczególną wartość tego szkolenia:

 1. Jeśli chcesz się dowiedzieć czy kierujesz swoim życiem czy życie kieruje Tobą – spróbuj tych warsztatów.
 2. Szczególną wartością tego szkolenia jest dostrzeżenie bardzo jasne i dobitne swoich „krótkich stron, poczucie tego co ważne w postaci metafory (która daje WIELE komunikatów).
 3. Mnóstwo informacji o nas samych.
 4. Odkrycie siebie/emocji w relacji z koniem / w relacji z ludźmi.
 5. Absolutna szczerość współpracownika – konia.
 6. Twoje zachowanie – zarówno to co robisz i mówisz świadomie, jak i podświadoma mowa ciała – wywierają wpływ na innych. Nie da się nie-komunikować!
 7. Pracując z koniem zobaczysz siebie w lustrze, gdyż otrzymasz całkowicie zobiektywizowaną informację zwrotną o swojej skuteczności. To informacja jakiej szczerze nie udzieli Ci szef ani kolega, bo każdy z nich ma swoje cele, podczas gdy koń jest od nich całkowicie wolny.

Co zyskasz:

 1. Doświadczenie i poznanie własnych wzorców zachowań, które ujawniają się w sytuacjach nowych i w stresie.
 2. Otrzymanie informacji zwrotnej na temat spójności swoich zachowań z wewnętrznym systemem przekonań i wartości.
 3. Sprawdzenie swojej skuteczności w komunikowaniu, doświadczanie znaczenia klarownej wizji, celu i intencji w życiu.
 4. Możliwość eksperymentowania i wypracowania nowych wzorców i przekonań na temat swojej wartości, skuteczności i dalszych kierunków rozwoju.
 5. Diagnoza własnych kompetencji przywódczych i komunikacyjnych w pracy zawodowej i relacjach społecznych
 6. Rozpoznawanie i kształtowanie własnego stylu osiągania celów
 7. Wyłonienie własnych strategii działania w sytuacjach zawodowych: pracy menedżerskiej, obsługi Klienta, sprzedaży, negocjacji, nauczania, przywództwa, przekonywania i zjednywania sobie ludzi itp.
 8. Poszerzanie świadomości własnego stylu komunikacji
 9. Rozwój umiejętności wykraczania poza sferę komfortu
 10. Doświadczenie komunikacji „bez maski”
 11. Przekraczanie własnych barier
 12. Uelastycznianie sposobów funkcjonowania
 13. Rozwijanie umiejętności budowania więzi w zespole
 14. Generowanie zmiany
 15. Zrozumienie, czego potrzebują ludzie żeby za nami podążyć
 16. Rozwijanie autentycznego przywództwa
 17. Podniesienie efektywności działania
 18. Rozwijanie relacji ze współpracownikami
 19. Zwiększenie samoświadomości

Korzyści na poziomie organizacji:

 • Zwiększenie skuteczności osiągania celów przez zespół dzięki lepszemu wykorzystaniu potencjału wszystkich członków zespołów.
 • Zwiększenie lojalności pracowników , dzięki tworzeniu kultury autentyczności i spójności na poziomie wartości i działań.
 • Lepszy wizerunek firmy, lepsza atmosfera i lepsze wyniki (w dłuższej perspektywie).

Na szkoleniach HAE nie oceniamy, nie nauczamy. W zadaniach z końmi nie chodzi o odpowiednie wykonanie ćwiczenia, ale o to wszystko co wydarza się wewnątrz i na zewnątrz: w relacji z koniem, w Tobie, w grupie. Tutaj Ty sam wybierasz swój własny styl działania, uczysz się w swoim własnym tempie; sam decydujesz jak daleko wychodzisz poza swoją strefę komfortu.

METODOLOGIA

Zajęcia odbywają się w małych, kameralnych grupach: 6 – 8 osobowych

Proponowane przez nas warsztaty obejmują szereg ćwiczeń indywidualnych i grupowych, polegających na obserwacji grupy koni, współpracy z koniem podczas różnych ćwiczeń (w zależności od tematu i celów warsztatu), po których następuje:

 • Analiza materiału wideo,
 • Udzielanie informacji zwrotnej,
 • Moderowane dyskusje grupowe,
 • Transfer sytuacji szkoleniowej na życie zawodowe.

Po krótkiej analizie tworzymy plan działania i określamy, które zachowania blokują skuteczność interpersonalną i gdzie warto zastanowić nad inną opcją działania, a które działania są pożądane i trzeba je wzmacniać oraz gdzie jest obszar do poszerzania możliwości.

Uczestnicy sami decydują o wzięciu udziału w każdym ćwiczeniu, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie chcą tego zrobić – pozostają w roli obserwatora, choć z naszych doświadczeń wynika, że zazwyczaj wszyscy decydują się na aktywne uczestnictwo. Projektujemy ćwiczenia proste i możliwe do wykonania dla osoby, która pierwszy raz w życiu ma kontakt z koniem. Istotą warsztatów nie jest wykonanie zadania z koniem.

W tej metodzie dążymy do spojrzenia na własne zachowania z różnych perspektyw, do refleksji z obserwacji innych, a tym samym – do wyjścia poza własną strefę komfortu, do generowania zmiany.

 

PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA DWUDNIOWEGO:

I Dzień

9.00 –   9.30 – Rozpoczęcie warsztatu, uzgodnienie celów
9.30 – 10.30 – Ćwiczenie 1 (wprowadzające) + omówienie
10.30 –  10.45 – Przerwa
10.45 – 12.45 – Ćwiczenie 2 + omówienie
13.00 –  13.45 – Przerwa obiadowa
13.45 – 15.45 – Ćwiczenie 3 + omówienie
15.45 –  16.00 – Przerwa
16.00 –  17.30 – Ćwiczenie 4 + omówienie
17.30 –  18.00 – Zakończenie, podsumowanie

 

II Dzień

9.00 –   9.30 – Rozpoczęcie dnia, omówienie instrukcji do ćwiczenia 5
9.30 – 11.30 – Ćwiczenie 5 + omówienie
11.30 – 11.45 –  Przerwa
11.45 – 13.30 –  Ćwiczenie 6 + omówienie
13.30 – 14.15 –  Przerwa obiadowa
14.15 – 16.45 – Ćwiczenie 7 + omówienie
16.45 – 17.00 – Przerwa
17.00 –  18.00 – Zakończenie warsztatów, podsumowanie, wnioski końcowe, plan zmiany

PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA JEDNODNIOWEGO:

9.00 –   9.30 – Rozpoczęcie warsztatu, uzgodnienie celów
9.30 – 10.30 – Ćwiczenie 1 (wprowadzające) + omówienie
10.30 –  10.45 – Przerwa
10.45 – 12.45 – Ćwiczenie 2 + omówienie
13.00-   13.45 – Przerwa obiadowa
13.45 – 15.45 – Ćwiczenie 3 + omówienie
15.45 – 16.00 – Przerwa
16.00 – 17.30 – Ćwiczenie 4 + omówienie
17.30 -18.00 – Zakończenie, podsumowanie
18.00 – 18.45 Zakończenie warsztatów, podsumowanie, wnioski końcowe, plan zmiany 

 

Cena: 2 990 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl