fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Gospodarka magazynowa, zarządzanie magazynem i zarządzanie zapasami

Kategoria:

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

I. Opis szkolenia

Przy bardzo konkurencyjnym rynku a jednocześnie jego dynamicznych zmianach organizację szukają metod obniżenia kosztów. Jedną z bardzo poważnych pozycji kosztowych jest poziom zapasów zarówno surowców jak również produktów gotowych.
Obecnie przedsiębiorstwa kładą mocny nacisk na zagadnienia zarządzania zapasami. Efektywne zarządzanie zapasami i ich optymalizacja ( a nie tylko proste zmniejszanie) jest obecnie jedną z najważniejszych dziedzin w każdej organizacji. Zapasy łączą sprzedaż i zakupy. Na ich poziom mają wpływ również wiele innych działów łącznie z R&D czy marketingiem .
Od menedżera zarządzającego wymaga się takiego poziomu zapasów aby dostępność surowców zapewniała ciągłość produkcji, jakość ale też poziom wyrobów gotowych ciągłość dostaw do klienta. Oczywiście przy minimalnym poziomie (koszcie) poszczególnych zapasów. Osoby zarządzające zapasami musza posiadać szeroką wiedzę procesową i rynkową o funkcjonowaniu zapasów, interdyscyplinarną w zakresie funkcjonowania organizacji oraz umiejętności i zdolności komunikacyjne i analityczne. Dobry menedżer wykorzystując dostępne narzędzia musi na bazie dostępnych danych, mierników prognozować, policzyć i przeanalizować wymagany poziom zapasów ale mieć też symbolicznego…….. logistycznego nosa aby przewidywać „nieprzewidywalne”. Dlatego też kładziony jest olbrzymi nacisk na elastyczność procesu. W szkoleniu „Gospodarka magazynowa z zarządzaniem zapasami” chcemy przekazać niezbędną wiedzę aby uczestnicy „poczuli” proces. Szkolenie, to przekazanie doświadczeń Trenera – praktyka podparta teorią z wieloma elementami warsztatowymi.

II. Cel szkolenia
Uczestnicząc w szkoleniu „Gospodarka magazynowa z zarządzaniem zapasami” zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne dla każdego menedżera odpowiedzialnego za profesjonalne zarządzanie zapasami w nowoczesnej organizacji

III. Zdobyta wiedza i umiejętności
W trakcie szkolenia „Gospodarka magazynowa z zarządzaniem zapasami”, dzięki interaktywnej pracy na szkoleniu, analizie case study, wiedzy i doświadczeniu trenera:

• Usystematyzujesz swoją wiedzę o zapasach i funkcjach,
• Uzyskasz wiedzę o korelacji poziomu zapasów z odpowiedzialnością poszczególnych podmiotów w organizacji ,
• Posiądziesz wiedzę o logistyce nowoczesnego przedsiębiorstwa,
• Nauczysz się metod prognozowania zapasów w kontekście popytu, rotacji cen i minimów logistycznych
• Będziesz umiał dokonać klasyfikację rodzajów kosztów zapasów i oceniać ich wpływ na wynik finansowy firmy.
• Poznasz najwłaściwsze mierniki i wskaźniki stosowane w zarządzaniu zapasami.
• Uzyskasz wiedzę o nowoczesnych i nowatorskich koncepcjach zarządzania łańcuchem dostaw w organizacji

IV. Program szkolenia

1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ZAPASAMI

a) Pojęcia podstawowe związane z zapasami w organizacji
b) Funkcje zapasów,
c) Model biznesowy organizacji a zasady budowania zapasów,
d) Procesowe podejście do zarządzania zapasami różnice dla – firmy produkcyjnej, handlowej, usługowa,
e) Zapasy a 8 najważniejszych zasad zarządzania,
f) Odpowiedzialność w organizacji – konflikty w obszarze zarządzania zapasami ,

2. ZAPASY W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA
a) Logistyka i system logistyczny przedsiębiorstwa,
b) Poziom obsługi klienta a poziom zapasów,
c) Strategie zaopatrzenia i reakcja na potrzeby klienta,
d) Pobyt zależny i niezależny,
e) Cykl uzupełniania zapasów
f) Optymalizacja zapasów na etapie projektowania produktu,
g) Lokalizacja w systemie magazynowym przedsiębiorstwa,

3. KLASYFIKACJE ZAPASÓW
a) Kryteria klasyfikacji zapasów
b) Surowce i produkty gotowe różnica w podejściu,
c) Zapasy potrzebne a nadmierne,
d) Efekt Byczego Bicza,
e) Reguła 80/20 i klasyfikacja ABC / XYZ,

4. PROGNOZOWANIE ZAPASÓW ORAZ PROCES UZUPEŁNIANIE ZAPASÓW
a) Założenia do metodyki prognozowania – arkusz kalkulacyjny
b) Prognozowanie popytu krótko i długookresowego
c) Koncepcja S&OP – Sales and Operations Planning
d) Współpraca z dostawcami – prognozowanie dostępności i cen
e) Stały punkt zamawiania – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego
f) Stały okres zamawiania/ okres zakupowy
g) Model optymalnej wielkości zamówienia – EOQ (economic order quantit
h) Planowanie potrzeb dystrybucyjnych DRP ( Distribution Requirements Planning)

5. KOSZTY ZAPASÓW
a) Klasyfikacja kosztów zapasów,
• koszty kapitałowe
• koszty składowania i obsługi
• koszty ryzyka i zmian właściwości zapasu
b) Koszty a obsługa w systemie FIFO/ LIFO ,
c) Koszty zapasu a sposób magazynowanie
• oznaczenia zapasu,
• sposób składowania zapasu (regałowe, grawitacyjne, gniazdowe)
d) Koszty zapasów a różne lokalizacje – prawo pierwiastka kwadratowego,
e) Koszty zapasów a wynik finansowy firmy – koszty braku zapasu,

6. MIERNIKI I WSKAŹNIKI ZARZĄDZANIA ZAPASAMI
a) Wskaźnik rotacji
b) Inne wskaźniki zarządzania zapasami ( Wskaźnik obrotu zapasów, okres przechowywania)
c) Analiza stanów zapasów – inwentaryzacje ciągłe i okresowe
d) Sprzedaż utracona – mit braku dostępności (Out of Stock)

7. NOWOCZESNE KONCEPCJE WPŁYWAJĄCE NA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI
a) System „dokładnie na czas” – JIT (just in time) i Kanban
b) Koncepcja Kaizen
c) Lean Management (Szczupłe Zarządzanie)
d) Koncepcja Vested Outsourcing

 

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl