fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w obrocie gospodarczym – od założenia po likwidację, ze szczególnym uwzględnieniem problemów księgowych i podatkowych. Odpowiedzialność zarządu a odpowiedzialność księgowych.

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

 1. Rodzaje podmiotów prowadzących działalność gospodarczą według regulacji krajowych, wady i zalety różnych form prowadzenia działalności
 • Działalność jednoosobowa
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Spółka akcyjna
 • Spółka komandytowo-akcyjna

 

 1. Prawne regulacje w zakresie prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i prowadzenia dokumentacji spółki
 • Prowadzenie dokumentacji w świetle Kodeksu spółek handlowych w spółce z o.o.
 • Prowadzenie dokumentacji w świetle ustawy o rachunkowości
 • Dokumentacja podatkowa spółki ( CIT/VAT)
 • Rodzaje dokumentów w firmie (podział na dokumenty wewnętrzne i zewnętrzne)
 • Naruszenia wymogów dokumentacji – skutki dla członków organów spółek z o.o.
 • Podpisywanie dokumentacji – uchwały, potwierdzenia sald, zarządzenia, aneksy

 

 1. Tworzenie spółki
 • Procedura tworzenia spółki – od aktu notarialnego po wpis do KRS, dokumenty, oświadczenia, wzory, opłaty.
 • Umowa spółki, statut, akt założycielski- treść, obowiązki podatkowe i ryzyka
 • Zasady zmiany umowy spółki a opodatkowanie
 • Czy zmiana umowy spółki wymaga do swojej ważności wpisu do KRS (rodzaje wpisów, wpisy konstytutywne, a wpisy deklaratoryjne)

 

 1. Organy w spółkach kapitałowych i ich obowiązki, w tym obowiązku w zakresie sporządzania dokumentacji
 • Zarząd a zgromadzenie wspólników – prawa, obowiązki, kompetencje,
 • Kapitał zakładowy- zasady tworzenia i księgowania, obowiązki podatkowe
 • Rok obrotowy w spółce – dokumentacja, uchwały zarządu i wspólników, księgi,
 • Zasady zatrudniania członków zarządu (umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt menadżerski – jako dokument będący podstawą świadczenia pracy) konsekwencje w podatku dochodowym, VAT i ZUS
 • Kto z członkiem zarządu podpisuje umowę o pracę
 • Zasady odwoływania członków zarządu
 • Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe i handlowe

 

 1. Odrębności w zakresie jednoosobowej spółki z o.o. – wady i zalety
 • Jednoosobowa spółka z o. o.
 • Akt założycielski,
 • Uprawnienia jedynego wspólnika,
 • Czynności dokonywane ze spółką
 • Podleganie ZUS
 1. Specyfika działalności i opodatkowania spółki z o.o. komandytowej.

 

 1. Dokumentacja w zakresie kontrolowania i zawierania umów
 • Problem reprezentacji w poszczególnych podmiotach prawa gospodarczego
 • Prokura – pojęcie, ustanowienie, kompetencje
 • Forma czynności prawnych
 • Podatek VAT – status kontrahenta a odpowiedzialność zarządu i głównej księgowej

 

 1. Rozwiązanie i likwidacja spółki z o. o. w ujęciu księgowym i podatkowym
 • Przyczyny rozwiązania spółki z o. o.
 • Przebieg likwidacji spółki z o. o., jakie dokumenty należy stworzyć, jak wycenić majątek spółki z o.o.?
 • Likwidacja a podatek VAT
 • Podział majątku
 • Wykreślenie spółki z o. o. z rejestru.

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl