Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

FAKTUROWANIE 2017/2018. Zasady, praktyka, sankcje, zagrożenia.

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

I. FAKTUROWANIE

 1. Definicje.
 • definicja pojęć faktura, faktura elektroniczna, wystawienie faktury, egzemplarz faktury
 • czytelność faktury, integralność treści oraz autentyczność pochodzenia faktury papierowej i elektronicznej – jako pojęcia nowo zdefiniowane i rodzące wątpliwości w procesie fakturowania
 1. Kto wystawia fakturę?
 2. Kto i komu nie musi faktury wystawiać?
 3. Jakie czynności podlegają fakturowaniu ?
 • faktura dokumentująca sprzedaż na terenie kraju
 • faktura dokumentująca czynności podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju
 • dokumentowanie transakcji, w których podatnik zobowiązany jest do samo obliczenia podatku
 1. Termin wystawianie faktur:
 • podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur
 • obowiązek podatkowy a terminowe wystawianie faktur (skutki przedwczesnego wystawienia faktury, oraz rodzaje odpowiedzialności za wystawianie faktur z opóźnieniem)
 • zmiany w zakresie terminu wystawiania faktur od 01.01.2014 roku
 1. Co faktura zawierać powinna?
 • elementy obowiązkowe faktury
 • elementy dodatkowe dla niektórych transakcji:

– metoda kasowa

– marża

– transakcje trójstronne

– sprzedaż zwolniona

– samofakturowanie

– transakcje dla których podatnikiem jest nabywca

 • Przypadki, kiedy na fakturze niektórych danych nie podajemy

– faktury uproszczone ( warunki stosowania i ograniczenia)

– faktury dokumentujące sprzedaż z zastosowaniem marży

– faktury dla których podatnikiem jest nabywca

 1. „Prawie” faktury
 • bilety za przejazd autostradą
 • bilety kolejowe
 1. Sposoby doręczania oraz przechowywania faktur:
 • przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych,
 • zasady ewidencjonowanie faktur i ich udostępniania dla celów kontroli
 • przechowywanie e-faktur w kraju i poza jego granicami
 1. Faktura elektroniczna:
 • nowa definicja faktury elektronicznej
 • rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych
 • stosowanie faktury elektronicznych w praktyce
 • jak zapewnić „autentyczność pochodzenia i integralność treśc” faktury
 • bezpieczny/kwalifikowany podpis elektroniczny
 • EDI (electronic data interchange) – opis działania
 1. Faktury szczególne:
 • faktura zaliczkowa
 • faktura korygująca
 • noty korygujące – kto wystawia i czemu służą?
 • duplikat faktury:
 1. Odliczanie podatku naliczonego z otrzymanej faktury
 • faktura jako podstawa nabycia prawa do odliczenia podatku VAT
 • kiedy podatek VAT z faktury nie podlega odliczeniu
 • „pusta faktura” – konsekwencje podatkowe
 • zmiany w zasadach odliczania podatku VAT z faktur od 2014 roku
 1. Refaktury
 • kto i kiedy może wystawić refakturę?
 • jakie są warunki uznania refaktury za prawidłową
 1. Skutki nieprawidłowego wystawiania faktur – odpowiedzialność karnoskarbowa. Istotne zmiany od 01.01.2017 roku – konsekwencje, sankcje, możliwość obrony. Faktura nierzetelna a faktura wadliwa.
 2. Odpowiedzialność karna – za jakie przestępstwa i w jakim zakresie, przesłanki odpowiedzialności.
 3. Bieżące orzecznictwo w zakresie fakturowania.
 4. Panel dyskusyjny.

 

 

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl