fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

MS EXCEL DLA HR – WYKORZYSTANIE ARKUSZA KALKULACYJNEGO W PRACY DZIAŁU HR – 2-DNIOWE WARSZTATY

Kategoria: , , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie szybkiego i sprawnego posługiwania się programem Excel w codziennej pracy. Szczególną uwagę poświęcimy analizie oraz gromadzeniu danych osobowych pracowników. Uczestnicy nauczą się wyszukiwać, wyróżniać i eksportować dane w MS Excel, sporządzać raporty, analizy i zestawienia w krótkim czasie. Przedstawione zostaną możliwości automatyzacji często wykonywanych zadań celem sprawniejszego zarządzania bazą pracowników. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą funkcje statystyczne i bazodanowe, zaawansowane używanie filtrów oraz formatowanie warunkowe. Przedstawiony będzie również sposób przygotowywania i zabezpieczania arkuszy, który w dalszej kolejności będzie przesyłany do uzupełnienia. Omówione zostanie drukowanie dokumentów z wszystkimi zaawansowanymi opcjami. Podczas warsztatu omówionych zostanie minimum 50 skrótów klawiszowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów personalnych/kadr oraz do osób zajmujących się analizą danych osobowych przy wykorzystaniu programu Microsoft Excel.

 
Program

1. Formatowanie dokumentów oraz przygotowanie ich do wydruku
• Malarz formatów
• Narzędzie Tabela
• Tworzenie własnych formatów dat i czasu
• Formatowanie komórek na podstawie ich wartości (formatowanie warunkowe)
• Przygotowanie dokumentu do wydruku (obszar wydruku, personalizowanie nagłówka i stopki, znak wodny, drukowanie nagłówka na każdej drukowanej stronie)

2. Operacje na datach i czasie
• Wykorzystanie serii danych do sprawnego określania zakresu dat
• Typy adresowania: względne, bezwzględne i mieszane
• Ręczne i automatyczne wstawiania dat i czasu do arkusza
• Wykorzystanie formuł i funkcji do obliczania czasu pracy, wynagrodzenia, ewidencji urlopowych
• Obliczenia związane ze stażem pracy

3. Wykorzystanie Excela do analizy danych
• Sortowanie i filtrowanie danych
• Analiza absencji (listy obecności) przy użyciu funkcji statystycznych: (m. in. SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW)
• Rozliczanie premii pracowników przy użyciu funkcji logicznych (JEŻELI, LUB, ORAZ, JEŻELI.BŁĄD)
• Zastosowanie funkcji wyszukiwania i adresu (m. in. WYSZUKAJ.PIONOWO)
• Funkcje tekstowe wykorzystywane w celu wyodrębniania danych: m. in. LEWY. PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, TEKST
• Zastosowanie narzędzia Tekst jako kolumny w kontekście dat
• Analiza danych za pomocą tabel i wykresów przestawnych – wstęp
• Konsolidacja danych z wielu plików

4. Ochrona i sprawdzanie poprawności danych
• Ochrona pliku, skoroszytu i arkusza (ograniczenie edycji przez użytkownika, ochrona formuł arkusza)
• Wymuszanie na użytkowniku wprowadzania odpowiednich danych (np. tylko określone wartości wybierane z listy rozwijanej, data w prawidłowym formacie)

5. Wykresy
• Dobór odpowiedniego typu wykresu do danych
• Formatowanie wykresów
• Style wykresów

6. Tworzenie formularzy elektronicznych – wykorzystanie formantów programu Microsoft Excel.

7. Efektywna współpraca z programem Microsoft Word – korespondencja seryjna.

Opinie uczestników poprzednich edycji szkolenia:

„Super pomysł na konkretne szkolenie z Excela dla HR, idealnie wpasowujące się w zakres zadań na moim stanowisku”
Paweł Staroń, Ministerstwo Rozwoju

„Praktyczne, przekładalne na codzienną pracę z Excelem. Bardzo dobre umiejętności dydaktyczne trenera”
Joanna Kciuk, PK  Components Piotr Kciuk

„Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Dzięki szkoleniu nauczyłam się sprawniej posługiwać  programem Excel”
Marta Jawor- Misiak, Koleje Dolnośląskie S.A.

Cena: 1090 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl