fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Excel dla Logistyków

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Szkolenie skierowane do:
Osoby pracujące i zarządzające działami logistyki, które chcą zoptymalizować czas przygotowywania analiz procesów i kosztów logistycznych.

Efekty

 • Zdobycie umiejętności wykorzystania najbardziej potrzebnych formuł i funkcjonalności dostępnych w Excelu
 • Zdobycie umiejętności budowania formuł wielokrotnie złożonych, co umożliwia dużo dokładniejszą analizę danych
 • Umiejętność szybkiej analizy dużych zbiorów danych i wyciągania z nich odpowiednich wniosków
 • Umiejętność budowy systemów raportowania dla podwładnych oraz raportów dla przełożonych
DZIEŃ I
 1. Analiza ekonomiczna procesów logistycznych – budowanie mierników przy użyciu funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel – funkcje matematyczne, logiczne, tekstowe, daty, statystyczne, wyszukiwania, tworzenie i wykorzystanie nazw w formułach:
  • Analiza wielkości, dynamiki i struktury zakupu
  • Wpływ cen zakupu na koszty działalności
  • Analiza wielkości i struktury zapasów
  • Wskaźniki produktywności zapasów
  • Analiza przydatności i kompletności zapasów
  • Analiza kosztów logistycznych
  • Analiza sprzedaży utraconej
  • Wpływ procesów logistycznych na rentowność
DZIEŃ II
 1. Analiza zachowania się mierników logistycznych w czasie – dynamiczna analiza danych przy użyciu tabeli przestawnej – zasady budowy i działania tabeli przestawnej:
  • Analiza dużych baz danych przy użyciu tabeli przestawnej
  • Porównanie wskaźników w czasie oraz wskaźników branżowych
  • Wnioski płynące z zachowania się wskaźników
  • Co może wpłynąć na zniekształcenie wniosków?
 2. Jak zbudować system raportowy dla podwładnych
  • budowanie przykładowych raportów logistycznych – listy danych do wyboru, pola kombi, hasła dostępu i ochrona danych w arkuszu kalkulacyjnym, łącza do danych zewnętrznych, makra, udostępnianie plików do pracy w sieci
 3. Jak raportować przełożonym o efektach pracy działu logistyki – budowa przykładowych raportów:
  • formatowanie raportów – nagłówki i stopki, wydruk, sumy pośrednie, filtrowanie, wykresy, komentarze
 4. Przykładowe raporty logistyczne – budżetowe i operacyjne – zasady używania formatowania warunkowego:
  • Raporty bieżące
  • Raporty skumulowane
  • Raporty o wyjątkach
  • Graficzne ujęcie danych w raportach

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl