fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Excel dla księgowości

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Program
I. Zaokrąglanie liczb w Excelu („dlaczego suma z kalkulatora nie jest identyczna z sumą w arkuszu”).
1. Zaokrąglanie liczb formatowaniem – najczęściej popełniane.
2. Przedstawienie funkcji zaokrąglających liczby: najważniejsza funkcja zaokrąglania – ZAOKR() oraz ZAOKR.DÓŁ(), ZAOKR.GÓRA() i inne.
3. Szczegółowe omówienie.
II. Korzystanie z narzędzi Przejdź do…:
1. kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze,
2. formatowanie tylko komórek z wprowadzonymi już danymi,
3. uzupełnianie pustych komórek.
III. Praca z tekstami, przetwarzanie teksów, funkcje tekstowe:
1. funkcje tekstowe: lewy, prawy, zlacz.teksty, litery.wielkie, litery.male, wartość,
2. poprawianie wprowadzonych danych za pomocą funkcji tekstowych,
3. rozdzielanie tekstów według ilości znaków,
4. rozdzielanie tekstów za pomocą narzędzia Tekst jako kolumny.
IV. Korzystanie z narzędzia „Tekst jako kolumny”
1. Podział danych zapisanych w komórce na kilka kolumn (np. rozbicie imion i nazwisk zapisanych w jednej komórce na dwie oddzielne kolumny).
V. Obliczenia i funkcje dat:
1. metody formatowania dat,
2. różnica pomiędzy datami, dodawanie do dat ilości dni, obliczanie daty końcowej,
3. wyświetlanie bieżącej daty i wykonywanie na niej obliczeń,
4. funkcje daty i czasu dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg.
VI. Analiza i wyszukiwanie danych:
1. sortowanie – zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje,
2. wielopoziomowe sortowanie danych księgowych,
3. narzędzie Autofiltr,
4. filtr niestandardowy,
5. filtrowanie z użyciem znaku *,
6. polecenie Znajdź/Zamień.
7. Filtrowanie zestawień według zadanych kryteriów i wydruk ograniczonych raportów.
8. Sortowanie danych w kolumnach raportów.
VII. Kiedy i dlaczego warto korzystać z funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE?
VIII. Tworzenie tabel grupujących koszty według zadanych kryteriów
1. Przykład zestawienia kosztów paliw w odniesieniu na konkretne samochody.
2. Przykład rozłożenia kosztów rachunków telefonicznych wg MPK.
3. Omówienie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO(), WYSZUKAJ.POZIOMO() przy wyborze konkretnych danych z zestawienia.
IX. Tworzenie i praca z tabelami przestawnymi:
1. zmiana funkcji obliczeniowych w tabeli przestawnej,
2. grupowanie danych w tabeli przestawnej,
3. filtrowanie danych w tabeli przestawnej.
X. Tworzenia raportów i zestawień
1. Tworzenie zestawienia zobowiązań przeterminowanych w zależności od ilości dni opóźnienia.
2. Przykład tworzenia raportów – rozbicie kosztów rodzajowych na odpowiednie miejsca powstania kosztów (MPK).
3. Zastosowanie funkcji JEŻELI() przy budowie formuł wykorzystywanych w raporcie.
4. Możliwość zastosowania narzędzia list przy wyborze danych w komórce – ograniczenie danych.
5. Możliwość kontroli wprowadzonych danych poprzez wykorzystanie narzędzia „kontroli wprowadzonych danych” – generacja komunikatów i walidacja danych w komórce.
6. Przykład tworzenia raportów – raport graficzny.
7. Możliwości edycji wykresów przy ich wydruku i eksporcie do Worda.
8. Przykład tworzenia raportów – tabela przestawna zestawienia kosztów rodzajowych.
9. Omówienie zastosowania i budowy tabel przestawnych w Excelu jako rewelacyjne narzędzie do błyskawicznego tworzenia dowolnych zestawień.
10. Tabela przestawna – płynna zmiana danych wejściowych, ukrywanie danych.
XI. Analiza finansowa
1. Praca na wielu arkuszach i skoroszytach
2. Sumowanie i Konsolidacja danych
3. Zestawienie zbiorcze tworzone za pomocą sum częściowych
4. Przykład tworzenia graficznie-obrazowanych raportów – wykorzystania formatowania warunkowego.
XII. Narzędzia do znajdowania powtarzających się danych – duplikacja danych
XIII. Import danych z programów zewnętrznych do Excela
XIV. Zabezpieczenie danych arkusza przed ingerencją osób niepowołanych
1. Zabezpieczenie skoroszytu i poszczególnych arkuszy.
2. Zabezpieczenie przed zmianami w komórkach.
3. Ukrywanie kolumn i wierszy.
4. Ukrywanie arkuszy.
5. Przykład zastosowania blokowania danych przed dostępem osób niepożądanych.

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl