fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

E-sprawozdanie finansowe – nowe zasady sporządzania i wysyłania dokumentów

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej zasad sporządzania i przekazywania w formie ustrukturyzowanej, elektronicznie sprawozdania finansowego do KRS, Szefa KAS lub Urzędu Skarbowego.

Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami przy użyciu bezpłatnego oprogramowania do sporządzania sprawozdań finansowych.


Korzyści

Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad sporządzania i wysyłania e- sprawozdań finansowych za rok 2018 oraz wymiana doświadczeń z prowadzącym szkolenie, otrzymanie darmowego narzędzia do sporządzania sprawozdania finansowego.

 

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy działów księgowości,
 • samodzielni księgowi,
 • główni księgowi,
 • pracownicy i właściciele biur rachunkowych,
 • biegli rewidenci,
 • wszystkie osoby zainteresowane zmianami w tym prowadzące samodzielną działalność gospodarczą.


Program szkolenia

 1. Elektronizacja Sprawozdań Finansowych – kwalifikowany podpis elektroniczny opcja czy konieczność ?,
 2. E-sprawozdanie finansowe.
 • w formie ustrukturyzowanej _ JPK sprawozdanie finansowe (ustawa o rachunkowości)
 • w formie nieustrukturyzowanej (MSR),
 1. Obowiązujące Struktury JPK_ Sprawozdanie finansowe uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności,
 1. Omawianie odpowiedzi Ministerstwa Finansów w kwestii nowej formuły sprawozdań finansowych,
 1. Wypełnianie i przesyłanie sprawozdania finansowego w formie pliku XML – obowiązkowe pola – przedstawienie przykładowego sprawozdania finansowego dla osób prawnych,
 1. Aplikacja udostępniona przez MF umożliwiająca wygenerowanie pliku XML sprawozdania finansowego i wysłanie dokumentu do Szefa KAS dedykowana dla osób fizycznych,
 1. Składanie sprawozdań finansowych do KRS – jednostki zobowiązane – praktyczne zasady przesyłania danych poprzez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, rejestracja poprzez stronę internetową.
 1. Kwalifikowany podpis elektroniczny – obowiązek podpisania sprawozdanie finansowe w terminie do dnia 31.03.2019r.
 1. Części składowe sprawozdania:
 • wprowadzenia do sprawozdania finansowego – forma ustrukturyzowana,
 • bilans – forma ustrukturyzowana,
 • rachunek zysków i strat – forma ustrukturyzowana,
 • zestawienie zmian w kapitale ( funduszu) własnym – forma ustrukturyzowana,
 • rachunek przepływów pieniężnych – forma ustrukturyzowana,
 • dodatkowych informacji i objaśnień – forma dowolna,
 • nota podatku dochodowego – forma ustrukturyzowana
 1. Przykładowa lista kontrolna dotycząca przygotowania sprawozdania finansowego do złożenia w KRS
 1. Forma składanych dokumentów do KRS
 • elektroniczna ustrukturyzowana XML,
 • elektroniczna nieustrukturyzowana (PDF)
 • skany – uchwały zarządu.
 1. Miejsce składania sprawozdania
 • KRS,
 • Szef KAS,
 • Urząd Skarbowy
 1. Terminy przesyłania e-sprawozdania finansowego – (obowiązuje tylko jeden termin w zależności od rodzaju podmiotu zobowiązanego do przesyłania e-sprawozdania finansowego).
 • 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 • przed terminem złożenia zeznania podatkowego czyli najpóźniej do 30 kwietnia 2019r.,
 • 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 1. Opinia biegłego rewidenta w formie elektronicznej  z podpisem kwalifikowanym.

 

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
kom. 668 326 022
tel. 22 378 26 81
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl