Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Dyskryminacja i mobbing w polskim prawie pracy

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

1. Obowiązki pracownika i pracodawcy w kontekście zagadnień równego traktowania w zatrudnieniu i mobbingu.

2. Definicje pojęć:
– dyskryminacja,
– rodzaje dyskryminacji w polskim prawie pracy,
– dyskryminacja a mobbing
– molestowanie seksualne i molestowanie a mobbing
– mobbing (definicje mobbingu, charakterystyka zjawiska).

3. Ofiara i sprawca dyskryminacji mobbingu.

4. Wadliwa komunikacja i konflikt w firmie jako podstawowe przyczyny mobbingu.
1) Komunikacja, konflikt, mobbing – wzajemne granice,
2) Metody przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w zakładzie pracy,
3) Etyka biznesu i kultura organizacyjna firmy – czynniki zapobiegające mobbingowi,
4) Komunikacja w zespole, komunikacja w firmie jako narzędzia przeciwdziałania mobbingowi,
5) Akty staranności w przeciwdziałaniu mobbingowi wyłączające odpowiedzialność pracodawcy. Procedury unikania dyskryminacji i mobbingu:
a. postanowienia regulaminów pracy i płacy, regulaminów wynagradzania
b. wewnątrzzakładowe zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

5. Praktyczne metody i instrumenty zapobiegania dyskryminacji i mobbingowi na różnych poziomach działania zakładu pracy.

6. Kontrola pracowników- granice prawne, zasady dopuszczalności i ich wpływ na występowanie zjawiska mobbingu i dyskryminacji w zakładzie pracy
1) Zagadnienia ogólne:
• możliwości kontrolowania pracownika w ramach uprawnień kierowniczych pracodawcy,
• obowiązek pracodawcy szanowania godności i innych dóbr osobistych pracowników,
• prawo do prywatności, tajemnica korespondencji,
• dopuszczalność kontroli pracownika a obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy,
• Prawne uwarunkowania dopuszczalności wybranych form kontroli pracownika
• legalność kontroli,
• badania wariograficzne pracownika,
• kontrola przestrzegania przez pracowników czasu pracy,
• kontrola poczty elektronicznej, odwiedzanych stron www,
• kontrola przy użyciu kamer,
• kontrola geolokacji pracowników,
• kontrola pracownika ze względu na zawartość środków odurzających,
• kontrola stanu trzeźwości pracownika,
• rewizja osobista,
• monitoring w zakładzie pracy

6. Czego może domagać się pracownik – ofiara mobbingu i dyskryminacji:
a. rodzaje roszczeń,
b. ciężar dowodu.

7. Dyskryminacja i mobbing w orzecznictwie SN.

8. Dopuszczalne nierówne traktowanie pracowników wg. znowelizowanych przepisów prawa pracy.

9. Sankcje dla sprawcy mobbingu i dyskryminacji.

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl