fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Dobre praktyki rozstania z pracownikiem

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Cel szkolenia:
Konieczność rozstania z pracownikiem, szczególnie z inicjatywy firmy, to najtrudniejsze doświadczenie kadry kierowniczej. Obecnie większość pracodawców dokłada starań, aby przeprowadzić proces zmian organizacyjnych czy zwolnień w sposób jak najmniej dotkliwy dla pracowników, jednak odczuwa brak praktycznej wiedzy nt. aspektów pozaprawnych.

Zapoznanie uczestników z najważniejszymi przepisami prawa oraz dobrymi praktykami postępowania, które umożliwią właściwe przeprowadzenie rozwiązania stosunku pracy oraz złagodzenie jego skutków dla pracowników (zwalnianych i pozostających w firmie).

Korzyści dla uczestników:
Nabycie praktycznej wiedzy oraz przygotowanie do zarządzania procesem zwolnień pracowniczych z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i psychologicznych.

Adresaci:
· Dyrektorzy personalni
· Specjaliści HR
· Kadra kierownicza uczestnicząca w procesie decyzyjnym oraz spotkaniach z pracownikami nt. zakończenia współpracy

PROGRAM
1. Rozwiązanie stosunku pracy – przyczyny i formy
· Indywidualne zwolnienia pracowników – ważne procedury i terminy
· Zwolnienia grupowe oraz indywidualne z przyczyn ekonomicznych – przepisy prawa, procedury, zasady selekcji pracowników do zwolnienia
· Wypowiedzenie warunków zatrudnienia jako alternatywa zwolnienia
· Zwolnienie pracownika w trybie dyscyplinarnym – procedury
· Minimalizowanie ryzyka odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy w związku ze zmianą warunków zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy
· Wypowiedzenie pracownika – obowiązki pracodawcy

2. Rozstanie z pracownikiem w praktyce
· Spotkanie ze zwalnianym pracownikiem
– Przygotowanie spotkania – czas, miejsce, uczestnicy, dokumenty
– Możliwe reakcje pracowników i sposoby radzenia sobie z nimi
– Zwolnienia pracowników a obowiązek przestrzegania przepisów prawa w zakresie zakazu dyskryminacji, zarzutu mobbingu, naruszenia dóbr osobistych pracownika oraz ochrony danych osobowych
· Rozstanie z inicjatywy pracownika
– Lista kontrolna pracodawcy
– Jak rozstać się z klasą, aby nie palić mostów?

3. Łagodzenie skutków zwolnień
· Zarządzanie komunikacją wewnętrzną – przekaz informacji, poufność, rola menedżerów liniowych, radzenie sobie z „syndromem ocalonych”
· Możliwości łagodzenia skutków zwolnień pracowników – obligatoryjne i dobrowolne
· Program outplacement – zakres, korzyści, koszty
· Jak wybrać program wsparcia dopasowany do potrzeb pracowników?

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
kom. 668 326 022
tel. 22 378 26 81
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl