fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Czas pracy i prawo pracy na produkcji

Kategoria:

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Opis metody szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone z zastosowaniem tzw. aktywnych metod szkoleniowych. Bazuje ono na metodzie, która opiera się na rzeczywistych sytuacjach i doświadczeniach zawodowych uczestników szkolenia oraz przygotowanych przez wykładowcę zadaniach. Uczestnicy w trakcie szkolenia rozwiązują, co do zasady samodzielnie (pod kontrolą wykładowcy) problemy, z którymi sami spotkają się w pracy zawodowej, a także przygotowane przez wykładowcę „casusy” i zadania. Przyjęte przez uczestników rozwiązania (zastosowane przepisy oraz ich interpretacja) są weryfikowane i omawiane przez wykładowcę po rozwiązaniu zadań przez uczestników. Stanowią one podstawę do dyskusji i dalszych ćwiczeń testujących i utrwalających nabytą wiedzę.

Program

1. Definicja czasu pracy, pojęcia i ich praktyczne konsekwencje: (pojęcie czasu pracy w kodeksie pracy; czas pracy różnych grup zawodowych)

2. Podstawowy system czasu pracy:

 • dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy,
 • obliczanie wymiaru czasu pracy: (omówienie podstawowego systemu czasu pracy; wymiar czasu pracy w systemie podstawowym; zasady obliczania wymiaru czasu pracy).

3. Okresy dobowego i tygodniowego odpoczynku:
(odpoczynek dobowy i tygodniowy – definicje; zasady obliczania odpoczynku dobowego i tygodniowego; wyjątki w stosowaniu odpoczynku dobowego i tygodniowego)

4. Czas pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych – charakterystyka i wybrane praktyczne aspekty regulacji czasu pracy pracowników produkcyjnych:

 • system równoważnego czasu pracy,
 • okresy rozliczeniowe,
 • zasady „odpracowania” wyjść prywatnych a systemy czasu pracy.

5. Przerwy w pracy – regulacje prawne i praktyka

6. Zadaniowy czas pracy – kiedy można stosować i czy sprawdza się w przedsiębiorstwach produkcyjnych:
(normy czasu pracy, jak i czy tworzyć ewidencję czasu pracy)

7. Dyżur pracowniczy:
(dopuszczalność dyżuru i zasady jego wynagradzania; odpoczynek pracownika podczas dyżuru)

8. System skróconego tygodnia pracy i weekendowo-świąteczny czas pracy:
(omówienie systemów czasu pracy; rodzaje prac, w których dopuszczalne jest stosowanie tych systemów)

9. Ruchomy czas pracy w rozumieniu art. 140 1 k.p.:

10. Ewidencja czasu pracy:

 • zasady prowadzenia ewidencji,
 • harmonogramy pracy a ewidencja czasu pracy,
 • rozliczanie czasu pracy.

11. Zasady ustalania systemów czasu pracy u pracodawcy, indywidualny rozkład czasu pracy:

 • jak wprowadzić systemy czasu pracy,
 • powiadamianie organów państwowych,
 • indywidualny system czasu pracy.

12. Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej:

 • zmiana definicji pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej,
 • dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej,
 • udzielanie dni wolnych za pracę w nadgodzinach,
 • zasady wprowadzania ryczałtu za nadgodziny i pracę w porze nocnej,
 • zmiany w przepisach dotyczących czasu pracy obowiązujące od 2014r.

13. Czas pracy a okresy nie świadczenia pracy

14. Czas pracy a podróż służbowa

15. Zasady rekompensowania pracy w niedzielę i święto:
(rekompensowanie pracownikowi pracy w niedzielę i święto; prace dopuszczalne w niedziele i święta: dodatki za pracę w dniach ustawowo wolnych od pracy)

 

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Ewa Sierocińska
tel. 22 378 26 82
ewa.sierocinska@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl