Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Ceny transferowe. Rewolucyjne zmiany obowiązujące od 2017 r.

Kategoria: , ,

Wchodzące w życie z 1.1.2017 r. przepisy przewidują całkowitą rewolucję w regulacjach dotyczących cen transferowych: z jednej strony zmniejszy się liczba podatników zobowiązanych do sporządzania dokumentacji w sprawie cen transferowych, z drugiej jednak strony dokumentacja dla podatników zobowiązanych do jej sporządzenia będzie dużo bardziej skomplikowana niż obecnie.

Wychodząc naprzeciw zmianom w przepisach zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu zapoznanie Państwa z regulacjami podatkowymi dotyczącymi podmiotów powiązanych. W szczególności szkolenie poświęcone zostanie nowym regulacjom i sposobom przygotowania podatników do zmian w przepisach.

Zasadnicza część szkolenia poświęcona jest obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi oraz wypełniania obowiązujących od 2017 r. nowych obowiązków sprawozdawczych: informacji CIT-TP i PIT-TP i skupia się na praktycznym, warsztatowym wyjaśnieniu najbardziej problematycznych kwestii związanych z wypełnieniem tego obowiązku.

Cel szkolenia

Szkolenie pozwoli uczestnikom uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności by prawidłowo rozpoznawać kiedy firma staje się „podmiotem powiązanym” oraz w jaki sposób realizować ustawowe wymogi, tak by nie narażać się na niekorzystne rozstrzygnięcia organów podatkowych. Szkolenie pozwoli również przygotować się do planowanych zmian w przepisach. Podczas szkolenia uczestnicy poznają i nauczą się stosować (oraz bronić przed zastrzeżeniami organów podatkowych):

– metody ustalania cen transferowych,

– zasady sporządzania dokumentacji podatkowej

– zasady zawierania porozumień dotyczących cen transferowych.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również najnowsze stanowiska Forum Unii Europejskiej ds. Cen Transferowych będące wytycznymi dla administracji podatkowych w zakresie badania i kontroli transakcji między podmiotami powiązanymi.

Szczegółowo omówione zostaną również najnowsze przepisy w zakresie obowiązków związanych z problematyką cen transferowych.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresujemy do właścicieli i pracowników firm, które są (lub mogą być) podmiotami powiązanymi, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych.

 

Plan szkolenia:

1. Podmioty powiązane
1.1 Podmioty powiązane na gruncie polskich przepisów podatkowych (rozszerzenie definicji od 1 stycznia 2015 r.)
1.2 Pojęcie podmiotów powiązanych w prawie międzynarodowym
– regulacje OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podmiotów powiązanych
1.3 Wymiana z podmiotami mającymi siedzibę w „rajach podatkowych”.
1.4 Pojęcie „zagranicznego zakładu” w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady ustalania zysków „zakładu”
2. Opodatkowanie zysków zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) – regulacje obowiązujące od 1.1.2015.
3. Metody szacowania cen transferowych
3.1 Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
3.2 Metoda ceny odsprzedaży
3.3  Metoda rozsądnej marży (koszt plus)
3.4 Metody zysku transakcyjnego
3.5 Szczególne zasady dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług
3.6 Uprawnienia organów podatkowych w zakresie szacowania cen
4. Zawieranie porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych
4.1 Rodzaje porozumień
4.2 Dokumenty załączane do wniosku
4.3 Postępowanie w sprawie porozumienia
4.4 Decyzja w sprawie porozumienia
5. Obowiązujące od 18 lipca 2013 r. regulacje rozporządzeń w sprawie cen transferowych
5.1 Obowiązek dokonywania analizy porównywalności transakcji przez organy podatkowe
5.2 Ustalanie cen i dokumentowanie „usług o niskiej wartości dodanej”
5.3 Ocena warunków restrukturyzacji przedsiębiorstw
6. Dokumentacja podatkowa w zakresie cen transferowych
6.1.1 Dokumentacja podstawowa, „lokalna”
6.1.2 Analiza porównawcza
6.1.3 Dokumentacja „master-file”
6.1.4 Sprawozdania dołaczane do zeznań podatkowych – CIT-TP i PIT-TP
6.1.5 „Country by country report” – obowiązujący od 2016 r.
7. Sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej
7.1 Nieuznanie części kosztów
7.2 50% podatek dochodowy
7.3 Sankcje związane z korektą podatku VAT
7.4 Odpowiedzialność karna skarbowa

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl