fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Ceny transferowe – dokumentacja za rok 2018

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zasad sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi zarówno w ujęciu lokalnym jak również grupowym/ międzynarodowym.

1. Podstawa prawna wdrożenia przepisów obligujących do tworzenia dokumentacji cen transferowych, przepisy lokalne, konwencje międzynarodowe,
2. Definicja podmiotów powiązanych,
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi,
4. Przesłanki sporządzania dokumentacji podatkowej,
5. Rodzaje dokumentacji podatkowej
– dokumentacja lokalna,
– dokumentacja grupowa,
– raportowanie według krajów.
7. Sporządzanie analizy porównywalności,
8. Terminy przedłożenia obowiązkowej dokumentacji,
9. Składanie CIT-8 oraz informacji podatkowej CIT-TP za okres 2017r.,
10. Wyłączenia z obowiązku tworzenia dokumentacji cen transferowych,
11. Praktyczne narzędzia wspomagające tworzenie analiz porównawczych – bazy danych, analizy firm konsultingowych.

Dokumentacja Local File
1. Opis transakcji lub innych zdarzeń oraz danych finansowych,
2. Dane identyfikacyjne podmiotu powiązanego,
3. Analiza funkcjonalna: funkcje, aktywa, ryzyka,
4. Opis metodologii i sposób kalkulacji ceny,
5. Uzasadnienie wyboru metody,
6. Analiza danych porównawczych,
7. Opis danych finansowych podatnika,
8. Koszty, forma i termin płatności,
9. Strategia gospodarcza, oczekiwane korzyści,
10. Struktura organizacyjna i zarządcza,
11. Przedmiot i zakres działalności,
12. Analiza otoczenia konkurencyjnego,
13. Restrukturyzacja,
14. Dokumenty dotyczące cen transferowych: umowy, porozumienia i inne,

Dokumentacja Master File
1. Opis struktury organizacyjnej grupy właścicielskiej, zarządczej i geograficznej
2. Opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych,
3. Opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen transakcyjnych) stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych, opis kategorii transakcji lub innych zdarzeń:
4. Przypisanie kosztów usług oraz sposobu wyznaczania wynagrodzenia za usługi świadczone między podmiotami powiązanymi,
5. Prac badawczo – rozwojowych,
6. Wynagrodzenia za korzystanie, udostępnienie wartości niematerialnych,
7. Sposób finansowania działalności podmiotów w grupie, w szczególności kredytów, pożyczek, umów o zarządzaniu płynnością finansową oraz udzielanych gwarancji
8. Opis zawartych przez podmioty porozumień w sprawach podatku dochodowego z administracjami innych krajów,
9. Opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym podmiotów powiązanych tworzących grupę,
10. Opis posiadanych, tworzonych i rozwijanych i wykorzystywanych przez grupę istotnych wartości niematerialnych
11. Wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informację o grupie podmiotów powiązanych.

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl