fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Budowanie i wzmacnianie autorytetu managera, czyli sztuka skutecznego kierowania innymi

Kategoria:

CELE  WARSZTATÓW:

 • Dostarczenie podstawowej wiedzy dot. budowania i wzmacniania autorytetu managera
 • Prezentacja najbardziej skutecznych narzędzi/ metod budowania i wzmacniania autorytetu
 • Umiejętność zastosowania prezentowanych narzędzi i metod w praktyce dnia codziennego we własnej organizacji
 • Samoocena dot. własnych kompetencji lidera i przywódcy (własnego autorytetu)
 • Opracowanie zmian które należy wprowadzić w praktyce dnia codziennego zwiększających naszą skuteczność zarządzania innymi

METODY:

 • Odgrywanie ról/ scenki – ćwiczenia w stosowaniu wybranych narzędzi zwiększających autorytet managera
 • Business cases (praktyczne zadania biznesowe dot. wybranych kompetencji/ metod i narzędzi pracy)
 • “Rozciągacze umysłu”/ inne ćwiczenia praktyczne zwiększające poziom kreatywności/ umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów w środowisku biznesowym
 • Wspólna dyskusja dot. umiejętności/ kompetencji przywódcy/ trudnych sytuacji w zarządzaniu innymi
 • Zadania warsztatowe dotyczące kompetencji lidera/ skuteczności osobistej w zarządzaniu innymi
 • Test samooceny (‘Ja jako manager i przywódca’)

 PROGRAM:

 • Autorytet budowany na właściwym stylu przywództwa

– cztery podstawowe style zarządzania/ przywództwa

– diagnozowanie poziomu rozwoju pracownika/ dopasowanie stylu przywództwa do poziomu rozwoju/ coachingowy styl zarządzania

 • Autorytet oparty na skutecznej komunikacji z innymi/ otoczeniem

– podstawowe wyznaczniki skuteczności komunikacyjnej

– znaczenie języka ciała w komunikacji

– czym jest wyrazistość komunikacyjna

 • Autorytet oparty na efektywnym motywowaniu pracowników i umiejętności wywierania wpływu/ egzekwowania

– motywatory a czynniki higieny w pracy

– podstawowe prawa motywowania innych

– najskuteczniejsze narzędzia wywierania pozytywnego wpływu – zwiększania stopnia zaangażowania pracowników (piramida zaangażowania)

 • Autorytet oparty na cechach skutecznego lidera

– KCK (koszyk cech krytycznych skutecznego lidera/ przywódcy

 • Autorytet oparty na umiejętności bycia asertywnym

– czym jest naprawdę asertywność

– cztery etapy asertywnej odmowy

 • Autorytet zbudowany poprzez skuteczne prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami/ interesariuszami

– przekazywanie negatywnej informacji zwrotnej

– okresowa rozmowa oceniająca

– rozmowa korygująca

– delegowanie zadań

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl