fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Akademia Lidera

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Cel szkolenia:
– Zrozumienie przez uczestników jak ogromny wpływ na sukcesy w życiu zawodowym i osobistym mają umiejętności komunikacyjne i motywowania ludzi.
– Kształtowanie umiejętności motywowania podwładnych. Budowanie klimatu sprzyjającego efektywnej pracy zespołu.
– Pobudzenie poczucia przynależności do zespołu i poczucia odpowiedzialności za podjęte zobowiązania.
– Nauczenie inspirowania pozytywnych inicjatyw w zespole.
– Zwiększenie efektywności prowadzenia rozmowy z podwładnym.

Korzyści dla firmy:

– W pełni wykorzysta potencjał intelektualny i emocjonalny pracowników.
– Wypracuje metody wspomagania pracowników w indywidualnym rozwoju.
– Podniesie zaangażowanie i wkład pracowników w realizację celów zespołowych.

Korzyści dla uczestników:
– Zdiagnozują własny warsztat lidera – znalezienie możliwych obszarów usprawnień.
– Rozwiną kompetencje w zakresie skutecznej komunikacji oraz budowania pozytywnych relacji w swoich zespołach.
– Zdobędą umiejętności zjednywania sobie współpracowników i oddziaływania na nich.

 

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ 1
Moduł 1. Jak „świecić przykładem” – główne role menedżera
– Jakiego chciałbym mieć szefa – odwołanie się do własnych doświadczeń.
– Zadania i funkcje lidera zespołu.
– Sposób zachowania służący budowaniu autorytetu.
Moduł 2. Podstawowe zasady komunikowania się menedżera, czyli co zrobić, by być skutecznym szefem, nie tracąc wrażliwości na potrzeby pracowników
– Reguły dobrego kontaktu i dobrej komunikacji.
– Równoważenie relacji formalnych i nieformalnych z pracownikami.
– Zakłócenia komunikacyjne.
Moduł 3. Zarządzanie sytuacyjne Kena Blancharda
– Motywowania członków zespołu poprzez odpowiednią organizację pracy i przydział zadań zgodnie z posiadanymi kompetencjami i stopniem zaangażowania.
– Jak przekształcić grupę jednostek w sprawnie działający organizm.
Moduł 4. Delegowanie zadań
– Motywacyjne delegowanie zadań.
– Sposoby motywacyjnego delegowania zadań (angażowanie podwładnego w proces wyznaczania celów).
– Sposób prowadzenia rozmowy z pracownikiem i jego wpływ na zaangażowanie, motywację i efektywność.
– Wyznaczanie zadań i delegowanie odpowiedzialności i uprawnień w sposób zwiększający efektywność i motywację podwładnych.
– Schemat efektywnego delegowania, rozliczania zadań zwiększający skuteczność zespołu.

DZIEŃ 2
Moduł 1. Podsumowanie pierwszego dnia i wprowadzenie do tematu zadań rozwojowych
Moduł 2. Rola komunikacji w pracy menedżera
– Predyspozycje w komunikacji wynikające z temperamentu – jakie są moje atuty, na co powinienem zwrócić uwagę.
– Rozumienie i odczytywanie zachowań innych w oparciu o teorię temperamentu.
Moduł 3. Bieżąca informacja zwrotna dla pracownika (rozmowa korygująca i motywująca)
– Techniki rozmowy korygującej.
– Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej. Dobór komunikatu i sposobu jego udzielania do typu temperamentu pracownika.
– Symulacje rozmowy z pracownikiem.
Moduł 4. Zadanie rozwojowe
– Zakończenie warsztatu omówieniem karty zadań rozwojowych oraz zasad rozliczania z nich w trakcie kolejnych spotkań.

 

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl