fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

ADAPTACJA NOWYCH PRACOWNIKÓW czyli procedura adaptacji jako narzędzie w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Dla pracowników działów HR, dla managerów.
Praktyczne spojrzenie na procedurę adaptacji.

CELE SZKOLENOWE:
– rozwój umiejętności wspierania i rozwijania pracowników w procesie adaptacji
– przedstawienie roli i znaczenia wprowadzenia nowego pracownika do firmy i zespołu
– zapoznanie z etapami adaptacji i rolą HR na każdym z nich
– przybliżenie wachlarza narzędzi i metod wykorzystywanych w procesie adaptacji
– uświadomienie obszarów wykorzystania wiedzy zdobytej w procesie adaptacji w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi
– rozwój kompetencji skutecznej komunikacji oraz budowania pozytywnych relacji w zespole
– uświadomienie najczęściej popełnianych błędów we wdrażaniu pracowników i ich konsekwencji;

Metody szkoleniowe: Studia przypadków, ćwiczenia praktyczne, dyskusje moderowane.

PROGRAM SZKOLENIA
Moduł 1. Rola HR w procesie adaptacji
– Kto odpowiada za adaptację pracownika?
– Znaczenie procesu adaptacji: dlaczego warto zainwestować w proces adaptacji pracowników.
Moduł 2. Obszary adaptacji
– Organizacja: misja i cele
– Zespół: struktura i zależności
– Zasady pracy: regulaminy i procedury
– Stanowisko pracy: zadania, obowiązki, bezpieczeństwo
Moduł 3. Etapy procesu adaptacji i procedura adaptacji – zaprojektowanie procesu, opracowanie procedury i narzędzi.
– Adaptacja nowych pracowników – cele, zasady i etapy.
– Praktyczne kroki adaptacji pracownika.
1. Zakres wdrożenia
2. Elementy ułatwiające adaptację
3. Zakres pakietów informacyjnych
4. Forma podsumowania wdrożenia
Moduł 4. Narzędzia stosowane w / wspierające adaptację
– Instrukcje stanowiskowe
– Szkolenia stanowiskowe
– Coaching
– Feedback
– Monitoring procesu
Moduł 5. Efektywne wykorzystanie versus konsekwencje nieskutecznego procesu adaptacji
– Świadome kształtowanie polityki kadrowej (zatrzymanie talentów versus wysoki poziom rotacji)
– Motywacja i budowanie atmosfery sprzyjającej rozwojowi i wzmacniającej identyfikację z firmą
– Wstęp do planowania ścieżek karier i przygotowania strategii rozwoju kadr
Moduł 6. Adaptacja a wyzwania współczesnego HR i Managera.
– Zarządzanie Zmianą
– Zarządzanie różnorodnością pokoleniową

 

Cena: 740 zł pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl