fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

ABC zamówień publicznych i zasada konkurencyjności

Kategoria: ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

1.    Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych i ich zastosowanie w praktyce.
2.    Omówienie poszczególnych trybów udzielania zamówień, ze szczegółowym omówieniem przetargu nieograniczonego
– różnice w poszczególnych trybach
– wybór właściwego trybu udzielenia zamówienia
– opracowanie prawidłowego  ogłoszenia o zamówieniu
–  analiza treści ogłoszenia, na co należy zwrócić szczególną uwagę?
– terminy na składanie ofert w poszczególnych trybach
3.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jako podstawowy dokument w postępowaniu
–  na co należy zwrócić uwagę przy opracowywaniu siwz?
– analiza treści siwz, przykłady
– zapytania do siwz, terminy
– kiedy konieczna jest zmiana ogłoszenia o zamówieniu?
– środki ochrony prawnej, w tym odwołanie na postanowienia siwz – terminy, treść odwołania
4. Zasady podziału zamówienia na części.
5. Warunki udziału w postępowaniu
– proporcjonalność i celowość stawianych warunków udziału w postepowaniu
– wykluczenie wykonawcy – warunki obligatoryjne i fakultatywne
6. Dokumenty składane w postępowaniu
– dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału
– dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia
– zasady uzupełniania dokumentów
– oświadczenia w postępowaniu
– terminy dotyczące dokumentów,  forma dokumentów
7. Plany zamówień publicznych
– zasady prawidłowego tworzenia planu
– analiza planów zamówień pod kątem przygotowania portfelu zleceń
8. Zasady opisu przedmiotu zamówienia , w tym obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane,
9.  Składanie ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej
– treść oferty, terminy na składanie ofert, najczęściej popełniane błedy przy składaniu ofert
– termin związania ofertą
– informacja z otwarcia ofert
– poprawianie omyłek w ofertach
–  badanie i ocena ofert
– zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postepowania
10. Cechy szczególne umów w zamówieniach publicznych.
 11. Zamówienia udzielane na zasadzie konkurencyjności
12. Zagadnienia wskazane przez uczestników szkolenia.
 13. Dyskusja i odpowiedzi na zapytania – w trakcie prowadzenia szkolenia.

Prowadzący – prawnik, z dużym doświadczeniem praktycznym, były arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Na szkoleniu podawane są praktyczne rozwiązania wskazanych problemów oraz nowe podejście do zamówień publicznych.
Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia dla zaawansowanych i opracowania programu dostosowanego do potrzeb Zamawiającego lub Wykonawcy.

Cena: 1390 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl