Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

ABC listy płac – naliczanie wynagrodzeń krok po kroku

20-03-2018 -- Warszawa

Kategoria: , ,

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

CEL SZKOLENIA:

Praktyczna analiza i omówienie wątpliwych kwestii i praktycznych problemów zwiaznych z koniecznością ponownego ustalania wartości wypłacanego wynagrodzenia, w związku ze zdarzeniami rodzącymi koniecznosć korygowania list płac, takimi jak: wystąpienie choroby po sporządzeniu listy płac, wystąpienie przekroczenia trzyciestokrotności, konieczności zmiany tytułu wypłaty( np.: umowa o dzieło na zlecenie, zlecenie na umowę o pracę, itp.). 

Usystematyzowanie wiedzy związanej z naliczaniem wynagrodzenia w przypadkach trudnych. 

Omówienie aktualnych przepisów prawnych i projektowanych zmian, przedstawienie stanowisk urzędów skarbowych i ZUS.

PROFIL UCZESTNIKA:

 • Kadra kierownicza,
 • Pracownicy działów kadrowo-płacowych, główni księgowi, osoby samodzielnie sporządzające listy płac oraz dokonujace rozliczeń umów cywilnoprawnych,
 • Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy z zakresu naliczania wynagrodzeń, opodatkowania świadczeń na rzecz pracowników, podlegania składkom ZUS.

PROGRAM 

 1. Lista płac – dokument, obowiązki, dane, terminy
 2. Lista płac – w ujęciu podatkowym : przychód, koszty, ulga w podatku, skala podatkowa, dokumentacja, koszty uzyskania przychodu w sytuacjach nietypowych w tym autorskie koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy
 3. Wynagrodzenie ze stosunku pracy a ZUS – podstawowe informacje
 4. Stałe i zmienne elementy wynagrodzenia – wskazówki praktyczne z ustalania kwoty netto z uwzględnieniem różnych elementów wynagrodzenia, w tym zasiłków i urlopu:
  • urlop,
  • choroba,
  • ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
  • nieobecność usprawiedliwiona płatna.
 5. Wynagrodzenie za czas pracy w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca
 6. Kalkulacja wynagrodzeń w sytuacjach szczególnych w tym ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne i roczne przekroczenie podstawy składek
 7. Wynagrodzenia po śmierci pracownika, należności ze stosunku pracy wypłacane byłym pracownikom
 8. Wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, inne zasiłki
 9. Świadczenia pozapłacowe na liście płac (ubezpieczenia, opieka zdrowotna, wydatki na sport i rekreacje i inne…)
 10. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z tyt. umów cywilnych
 11. Pytania uczestników, panel dyskusyjny

 

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

20-03-2018 -- Warszawa

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl