fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

5S Praktyczne rozwiązania biurowe – zarządzanie bieżące komunikacją, przepływem, archiwizacją dokumentacji

Kategoria:

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej (formularz)

Cele szkolenia
Dynamika obecnego życia wymusza konieczność likwidacji marnotrawstwa czasu. Przedłużanie czy powtarzanie czynności i wszechobecne „szukanie” to zmora każdej formy administrowania. Bieżące zarzadzanie i archiwizacja oraz dokumentów to symboliczna „pieta achillesowa” wielu organizacji. Dotyczy to zarówno dokumentacji in/out „twardej” (papierowej) jak i elektronicznej . Szczególnie w generowaniu informacji zwrotnej tzw feedbacku widać jak ważna jest spójność i szybkość organizacji czyli jej profesjonalizmu.
Metoda 5S jest szeregiem nieskompilowanych zasad, które pozwalają zorganizować stanowisko pracy (przepływów) w sposób czysty, uporządkowany, ergonomiczny oraz wydajny. Wdrożenie systemu pięciu poziomów, pozwala na zmniejszenie marnotrawstwa i ilości popełnianych błędów oraz zwiększenie produktywności, bezpieczeństwa i polepszenie jakości wyrobów bądź usług. 5S jest postawą do korekty i zwiększania stabilności procesów.
Celem szkolenia jest zaznajomienie się z zasadami wdrożenia i utrzymania systemu i narzędzi: 5S i praca doskonalących. A co najważniejsze wyrobienie dzięki znajomości 5S w pracownikach nawyków i umiejętności w celu wypracowane modelowe procedur i instrukcji.
W czasie warsztatu zasady zostają przedstawione w postaci praktycznego audytu 5S w obszarze administracyjnym. Namacalna wiedza pomoże stworzyć właściwy obraz oraz zasady pozwalające zmniejszyć marnotrawstwo i zastosowanie rozwiązań 5S

Korzyści i Metodologia
Szkolenie jest przeprowadzane w sposób interaktywny. Wyjściowym elementem jest wspólny wstępny audyt obecnego stanu organizacji. Trener-Konsultant kładzie nacisk na aktywną pracę grupy z udziałem elementów prezentacji ale również case study, schematów, algorytmów i benchmarkingu . Trener praktyk omawia i analizuje jak najwięcej przykładów z bieżącej pracy. Grupa powinna być w pełni przekonana do wygenerowanych rozwiązań czyli przygotowania procedur i instrukcji wewnętrznych.

Program szkolenia
1. Jak praktycznie zrozumieć 5 „S” i doskonalenie – gdzie jesteśmy i jakie mamy problemy?
2. Współdziałanie w organizacji -5S dla nas czy dla Klienta?
3. Muda – A może zacząć od eliminacji strat w przedsiębiorstwie – redukcja poprzez usprawnianie działań,
– Niepotrzebne przemieszczenie
– Niepotrzebne składowanie
– Błędy i braki
– Jak wiele rzeczy można zrobić prościej i szybciej – rola lidera procesu?
4. Podstawy modelu 5S, definicje, terminy, założenia filozoficzne i organizacyjne,
– 1S – sortowanie, separacja rzeczy niepotrzebnych, akafuda,
– 2S – systematyka – definiowanie miejsca, przeznaczenia dokumentacji,
– 3S – „sprzątanie” wirtualne i rzeczywiste , co, jak i kiedy należy sprzątać, powiązanie 5S z wymogami zarządzania przepływem dokumentacji,
– 4S – standaryzacja -instrukcje, procedury ,wizualizacja, weryfikacja
– 5S – samodoskonalenie, utrzymanie standardów, audyty, kontrola codzienna, zakres odpowiedzialności kierownictwa i pracowników
5. Cykl Deminga = Plan-Do-Check-Act kierunek działań na zasadach 5S – podejście projektowe
– poszukiwanie i analiza przyczyn działań,
– określenie celu,
– działania korygujące,
– standaryzacja.
6. Praktyczne kroki implementacji 5S – wdrożenie, promocja, egzekwowanie zasad.
7. System 5 „S” integralną częścią oceny działań personelu (liderzy, pracownicy)
– stan aktualny – określenie celu dokąd dążymy (po zmianach)
– ustalenie zasad postępowania –start projektu
– systemy wyróżnienia nagradzania
– działania korygujące
– standaryzacja i audyty

 

Cena: 740 pln + 23% VAT

Kontakt

Katarzyna Gietka 
tel. 22 378 26 81
kom. 668 326 022
katarzyna.gietka@kdkinfo.pl

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl